Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền vào cặp nhân tố di truyền phân ly về một giao tử cùng giữ nguyên bản chất như ở khung hình thuần chủng P.

Bạn đang xem: Phân li


Nội dung quy luật: Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi yếu tố di truyền trong cặp yếu tố di truyền phân ly về một giao tử và giữ nguyên thực chất như ở cơ thể thuần chủng P.

- phiên bản chất: Là sự phân li đồng đầy đủ của các nhân tố di truyền (gen) trong quá trình Giảm phân tạo giao tử cùng sự tổ hợp lại của chúng trong quá trình thụ tinh.

Thí nghiệm chứng minh:

+ Menden chọn những giống đậu Hà Lan khác nhau về 1 cặp tính trạng.

Các cách thí nghiệm của Menden:

- Bước 1: Ở cây chọn làm chị em (cây hoa đỏ) cắt vứt nhị từ bỏ khi không chín, để ngăn sự từ thụ phấn.

- Bước 2: Ở cây chọn làm tía (cây hoa trắng) khi nhị chín mang hạt phấn rắc lên đầu nhụy của cây làm chị em (cây hoa đỏ) → thu được F1

- cách 3: Cho F1 từ thụ phấn → F2.

+ hiệu quả một số nghiên cứu của Menden:

 

*

- Menden call tính trạng bộc lộ ở F1 là tính trạng trội (hoa đỏ), tính trạng xuất hiện thêm mới nghỉ ngơi F2 là tính trạng lặn (hoa trắng).

- Hoa đỏ, hoa trắng là hình trạng hình → kiểu hình là tổ hợp toàn bộ các tính trạng của cơ thể.

- Kết luận:

“Khi lai cha mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản nghịch thì F1 đồng tính về tính trạng của tía hoặc mẹ, còn F2 gồm sự phân lí tính trạng theo tỉ lệ mức độ vừa phải 3 trội : 1 lặn”.

 

Cơ sở tế bào học

- Sự phân li và tổng hợp của NST trong quy trình giảm phân với thụ tinh giống như sự chuyển vận của các nhân tố di truyền nhưng Menđen đang giả định.

- vào tế bào lưỡng bội (2n) NST sống thọ thành từng cặp tương đồng nên các gen trên chúng cũng có thành từng cặp.

- Trong quy trình giảm phân tạo thành giao tử, nhờ sự phân li của NST hình thành bộ NST 1-1 bội (n) cần mỗi giao tử chỉ chứa 1 NST của cặp NST.

- Qua quy trình thụ tinh, nhờ việc tổ hợp của các giao tử n, phục hồi các cặp NST tương đương trong các hợp tử, bộ NST sẽ quay lại dạng lưỡng bội (2n).


- Vậy, sự phân li với tổ hợp của các NST trong quy trình giảm phân cùng thụ tinh sẽ dần dần đến sự phân li với tổ hợp của các gen trong cập alen.

*

Điều kiện nghiệm đúng:

- Gen chính sách tính trạng bên trong nhân cùng trên NST thường.

- Sự phân li của các NST tương đồng khi tạo nên giao tử với sự phối hợp giao tử ngẫu nhiên của các giao tử lúc thụ tinh.

- Một gen vẻ ngoài một tính trạng trội, lặn trả toàn.

- Tính trạng đã xét phải mang tính di truyền bền vững, không bị thay đổi khi môi trường thiên nhiên sống chuyển đổi (không xẩy ra thường biến).

- con số cá thể chiếm được trong phép lai đề nghị lớn.

- Trong quy trình giảm phân sinh sản giao tử cùng thụ tinh chế tạo ra hợp tử không xảy ra hiện tượng đột nhiên biến số lượng, cấu tạo NST, hốt nhiên biến gen.

- những giao tử với hợp tử có sức sinh sống như nhau.

Phép lai phân tích

Khái niệm: Là phép lai giữa khung hình mang tính trạng trội cần kiểm tra loại gen với khung hình mang tính trạng lặn.

Nếu đời bé đồng tính thì khung hình mang tính trạng trội có kiểu gen thuần chủng

VD: AA × aa → Aa (Có giao diện hình trội)

Nếu đời bé phân tính 1:1 thì khung người mang tính trạng trội có kiểu gene dị hợp.


VD: Aa × aa → 1Aa: 1aa (1 trội: 1 lặn)

Ý nghĩa

Trong quả đât sinh vật, những tính trạng trội thông thường có lợi. Do vậy, đề nghị phát hiện những tính trạng trội để tập trung các gen trội quý về và một kiểu gen nhằm tạo ra kiểu như có ý nghĩa sâu sắc kinh tế.

Khi lai những giống khác nhau sẽ tập trung các tính trạng trội có lợi của ba lẫn bà bầu cho khung hình lai F1 biểu lộ ưu cầm lai, có các điểm sáng tốt rộng cả bố mẹ nên sinh trưởng nhanh, cải cách và phát triển mạnh, sức sống cao...

- Là đại lý khoa học dùng làm giải thích hiện tượng lạ thoái hóa giống do giao phối gần: F1 bao gồm kiểu ren dị hòa hợp tử. Nếu đến giao phối với nhau, F2 sẽ có được hiện tượng phân li tính trạng, mở ra tính trạng lặn gồm hại, vì thế không buộc phải dùng khung hình lai F1 để triển khai giống (trừ những loài tạo nên sinh dưỡng).

Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Về Tiệm Cận Có Đáp Án, 17 Câu Trắc Nghiệm Đường Tiệm Cận Có Đáp Án

VD: Aa × Aa → 1AA:2Aa:1aa (aa biểu hiện kiểu hình lặn bao gồm hại)

- trong chăn nuôi với trồng trọt, ngay sinh sống F2 fan ta có thể sử dụng phép lai phân tích để chọn lọc những cá thể mang ý nghĩa trạng trội hữu dụng kiểu gene AA để nhân giống như thuần chủng.

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 12 - coi ngay