*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Phân lớp nào sau đây bán bão hòa

Cấu trúc electron nào sau đó là của phi kim:

(1). 1s22s22p63s23p4

(2). 1s22s22p63s23p63d24s2

(3). 1s22s22p63s23p63d104s24p3

(4). 3d54s1

(5). 3s23p3

(6). 3s23p64s2


Cho biết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau:

X là 1s2 2s2 2p2

Y là 1s2 2s2 2p6 3s1

Z là 1s2 2s2 2p6 3s2;

T là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1

Q là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

R là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

Các nguyên tố kim loại là


Nguyên tử của nhân tố R có phần ngoài cùng là lớp M, trên lớp M bao gồm chứa 2 electron. Cấu hình electron của R và đặc thù của R là


Tổng số phân tử của nguyên tử yếu tố X là 52. Cấu hình electron sinh sống phân lớp ngoài cùng của X là 3p5. Số khối của X là


Nguyên tử X gồm electron cuối cùng phân bố vào phân lớp 3d và khiến cho phân lớp d có tất cả là 7 electron. Tổng số electron của nguyên tử X là


Số đối kháng vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9. Trong nguyên tử flo số electron ở lớp có mức năng lượng cao nhất là


Trong nguyên tử một yếu tắc X gồm 29 electron với 36 nơtron. Số khối cùng số lớp electron của nguyên tử X thứu tự là


Nguyên tử của thành phần Y được kết cấu bởi 36 hạt, trong phân tử nhân số hạt mang điện bằng số hạt không sở hữu điện. Thông số kỹ thuật electron của Y là


Trong ion M3-có tổng số hạt là 49, trong đó số hạt sở hữu điện nhiều hơn thế số hạt không sở hữu điện là 17. Cấu hình e của thành phần M là


Sắt là yếu tố quan trọng cấu tạo nên Hemoglobin, một dạng protein là nhân tố chính tạo nên hồng cầu. Chủ yếu sắt gồm trong hemoglobin làm nên màu đỏ của máu, một thành phần quan trọng của cơ thể.Cấu hình electron của 26Fe là


Cho cấu hình electron nguyên tử của một trong những nguyên tố:

(a) 1s22s22p63s23p63d34s2

(b) 1s2

(c) 1s22s2

(d) 1s22s22p1

(e) 1s22s22p63s2

(f) 1s12s22p63s23p2

Có mấy thông số kỹ thuật electron nguyên tử là của yếu tắc kim loại?
Xem thêm: Câu 1: Các Góc Của Tứ Giác Có Thể Là, Câu 1: Các Góc Của Một Tứ Giác Có Thể Là

Ion X2- tất cả 18 electron. Trong ion X2-, số hạt có điện nhiều hơn thế nữa số hạt không có điện là 17. Số khối của phân tử nhân nguyên tử X là


Nguyên tố X là kim loại kiềm nằm tại vị trí chu kì 4 (bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học). Cấu hình electron của nguyên tố X là