Cách đối chiếu một vecto theo nhì vecto không thuộc phương cực hay, chi tiết Toán học lớp 10 với không hề thiếu lý thuyết, phương thức giải và bài xích tập có giải mã cho tiết để giúp học sinh ráng được bí quyết phân tích một vecto theo nhì vecto không thuộc phương rất hay, đưa ra tiết 
Bạn đang xem: Phân tích vecto

A. Phương pháp giải

Sử dụng định lý về so với vecto:

Phân tích vecto: mang đến hai vecto không cùng phương,. Lúc đó mọi

*
đều được đối chiếu duy nhất:
*

*

Sử dụng phép tắc hình bình hành, luật lệ 3 điểm,công thức trung điểm, trọng tâm…

Nếu hai vecto;cùng hướng và

*

Nếu nhị vecto;ngược phía và

*

*

B. Lấy một ví dụ minh họa

Ví dụ 1:Cho tam giác ABC có M nằm trong cạnh BC sao để cho CM = 2MB và I là trung điểm của AB. Đẳng thức nào sau đây đúng?

*

Hướng dẫn giải:

*

*

*

*

*

*

*

Ví dụ 2:Cho hình bình hành ABCD. Gọi M, N là những điểm ở trên các cạnh AB cùng CD sao cho AM =

*
AB, công nhân =
*
CD. Call G là trọng tâm của tam giác BMN. Hãy phân tích
*
theo nhì vecto
*
.

Hướng dẫn giải:

*

*

*

Ví dụ 3:Cho tam giác ABC. Hotline I là điểm trên cạnh BC sao cho 2CI = 3BI cùng J là vấn đề nằm trên tia đối của BC thế nào cho 5JB = 2JC. So với vecto

*
theo
*

Hướng dẫn giải:

*

*

*

*

*

*

Ví dụ 4:Cho tam giác ABC. điện thoại tư vấn M là vấn đề trên cạnh BC sao để cho MB = 4MC.

Xem thêm: Tính Khoảng Cách Giữa 2 Điểm Trong Mặt Phẳng Oxy, Công Thức Tính Khoảng Cách Giữa 2 Điểm Tọa Độ

Lúc đó:

*

Hướng dẫn giải:

*

Ta có:

MB = 4MC

*

*

*

*

Đáp án D

Ví dụ 5:Cho AK và BM là nhì trung con đường của tam giác ABC. Hãy phân tích vecto

*
theo hai vecto
*
.