Hãy lý giải sự hình thành link giữa các nguyên tử của các nguyên tố sau đây:

K và Cl, Na và O.

Bạn đang xem: Phân tử kcl được hình thành do

Lời giải chi tiết

Phân tử KCl:

- khi nguyên tử K với Cl chạm mặt nhau, xảy ra: Nguyên tử K đến nguyên tử Cl 1 electron đổi mới (K^ + ,,left( K,, o K^ + + 1e ight)).

- Nguyên tử Cl nhấn 1 electron của K để trở thành ion (Cl^ - ,,left( Cl + 1e,, o Cl^ - ight).)

Phân tử (Na_2O)

- khi nguyên tử Na cùng O gặp gỡ nhau, xảy ra: nhì nguyên tử Na mang lại nguyên tử O 2 electron biến đổi (2Na^ + ,,left( 2Na,, o 2Na^ + + 2e ight)).

Xem thêm: Anilin Để Lâu Anilin Trong Không Khí Xảy Ra Hiện Tượng, Để Lâu Anilin Trong Không Khí Xảy Ra

- Nguyên tử O dìm 2 electron của mãng cầu để biến thành ion (O^2 - ,,left( O + 2e,, o O^2 - ight).)

Các ion trái vết hút nhau tạo thành thành phân tử ion (Na_2O:,,2Na + O,, o ,,2Na^ + + O^2 - ,, o ,,Na_2O)

khansar.net


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4 trên 8 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chính tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp khansar.net


giữ hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng khansar.net. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


gởi Hủy quăng quật
Liên hệ cơ chế
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép khansar.net gửi các thông tin đến bạn để cảm nhận các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.