tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Đơn chất Clo tất cả phân tử khối là 71, cho nguyên tử khối của Clo là 35,5 đvC. Hãy tính số nguyên tử Cl có trong một phân tử Clo.

Bạn đang xem: Phân tử khối của clo


. Đơn chất Clo có phân tử khối là 71, mang đến nguyên tử khối của Clo là 35,5 đvC. Hãy tính số nguyên tử Cl có trong 1 phân tử Clo.

*


Đơn chất Clo gồm phân tử khối là 71, đến nguyên tử khối của Clo là 35,5 đvC. Hãy tính số nguyên tử Cl có trong 1 phân tử Clo.


Cho các chất sau: Cl2, H2SO4, Cu(NO3)2. Phân tử khối lần lượt là: (Biết: Cl=35,5, H=1, S=32, Cu=64, N=14, O=16)

A. 71 đvC; 188 đvC; 98 đvC.

B. 71đvC; 98 đvC; 188 đvC.

C. 98 đvC; 71 đvC; 188 đvC.

D. 188 đvC; 98 đvC; 71 đvC.


Câu 4: Nguyên tử khối là

A. Trọng lượng của nguyên tử tính bởi gam. B. Khối lượng của phân tử tính bởi đvC.

C. Khối lượng của nguyên tử tính bởi đvC. D. Khối lượng của phân tử tính bằng gam


Câu 6: Khối lượng của một nguyên tử cacbon là 19,9265. 10-23 gam. Vậy ta có trọng lượng của 1 đvC là

A. 8,553. 10-23 g. B. 2,6605. 10-23 g. C. 0,16605. 10-23 g. D. 18,56. 10-23 g.


Câu 8. Phân tử khối của hợp chất Pb(NO3)2 bằng A. 232 đvC. B. 271 đvC. C. 331 đvC. D. 180 đvC. Câu 9. Hợp hóa học A vào phân tử gồm gồm 1X, 1S, 4O links với nhau (X là nguyên tố chưa biết), biết nguyên tử X có cân nặng bằng 5/4 lần phân tử khí oxi. Phương pháp hóa học của A là A. CaSO4 B. FeSO4 C. MgSO4 D. CuSO4 Câu 10. Hợp hóa học A được tạo vì nguyên tố X (hóa trị II) với nhóm (SO4) (hóa trị II). Biết vào A, nhân tố X chiếm 20% khối lượng. Kí hiệu hóa học của nguyên tố X là A. Mg. B. Cu. C. Ca. D. Fe.( tu luan nha)


Lớp 8 hóa học
2
0

Bài tập 1:

a. Tính xem khối lượng bằng gam của 1 đơn vị cacbon bởi bao nhiêu ? Biết khối lượng của nguyên tử carbon bởi 1,99.10-23 gam.

b.Tính trọng lượng bằng gam của nguyên tử Fe, nguyên tử Al

(Biết Al=27 đvc, Fe=56 đvc)

Bài tập 2:

a. Bí quyết viết 2Al, 4H, 5Ca, 3O theo thứ tự chỉ ý gì?

b. Sử dụng chữ số với KHHH diễn đạt các ý sau: tía nguyên tử silumin, năm nguyên tử sodium, sáu nguyên tử Iron, bảy nguyên tử Phosphorus

Bài tập 3: Nguyên tử của yếu tắc A tất cả 16 p . Hãy mang đến biết:

1. Tên và kí hiệu của A.

2. Số e của A.

Xem thêm: Bài Thực Hành Số 1 Hóa 11 Tính Axit, Giải Bài Thực Hành 1 Trang 24

3. Nguyên tử A nặng nề gấp bao nhiêu lần nguyên tử Hiđrogen và Oxygen.

Bài tập 4: Nguyên tử X nặng gấp rất nhiều lần lần nguyên tử Oxygen. Tính nguyên tử khối của X và cho thấy thêm X là nguyên tố nào?

Bài 5: so sánh xem nguyên tử Sulfur nặng trĩu hay nhẹ hơn, bởi bao nhiêu lần so với:

 a. Nguyên tử Oxygen

 b. Nguyên tử Copper

 c. Nguyên tử Magnesium


Lớp 8 hóa học
0
1

Lớp học trực tuyến đường

đồ lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học tập 8- Thầy Vũ Sinh học tập 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Lớp học tập trực đường

đồ gia dụng lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học tập 8- Cô Hồng Anh Hoá học tập 8- Thầy Vũ Sinh học tập 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Khoá học trên OLM (olm.vn)