tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Viết CTHH và tính PTK của các hợp hóa học sau:

a. Al (III) với O CTHH...............................................PTK................................

Bạn đang xem: Phân tử khối của hợp chất cuo

b. Al (III) với (SO4) (II) CTHH...............................................PTK................................

c. N (IV) và O CTHH...............................................PTK................................

d. Mg (II) và (OH) (I) CTHH...............................................PTK...........................


Bt CTHH tra cứu % khối lượng mỗi nguyên tố.

I,P&G: -tính PTK của hợp hóa học AxByCz

-sử dụng CT :%A=(dfracA.xPTKcdot100\%)

%B=(dfracBcdot yPTKcdot100\%)

%C=(dfracCcdot zPTKcdot100\%)

Hoặc %C =100%-%A-%B


Một sắt kẽm kim loại M sản xuất muối sunfat có dạng M2(SO4)3 . PTK của M2(SO4)3 là 342 (đvc).Tính PTK của muối nitrat của nó.


1 hợp hóa học A gồm công thức là X2O3 hiểu được PTK của nó nhiều hơn PTK của H2So4 là 4DVCa) Tính hóa trị của X và tìm X


Tính nguyên tử khối của nguyên tố X trong các hợp chất:

a/ XCO3, biết PTK(XCO3) = 100 đvC

b/ XSO4, biết PTK(XSO4) = 120 đvC


4.Một đúng theo chất tất cả phân tử bao gồm 2 nguyên tử của yếu tố X liên kết với cùng một nguyên tử oxi với nặng rộng phân tử khí hidro 31 lần.

a) Tính PTK của vừa lòng chất.

b) cho thấy thêm tên cùng kí hiệu của yếu tố X

Giải:

a) PTK khí hidro: …………………………………………………………………

PTK của hòa hợp chất: …………………………………………………………...…

b) NTK của X : ……………………………………………………………………

Tên nguyên tố: ………………………Kí hiệu: ………………………………...


 

BT 4: Viết CTHH cùng tính PTK của các hợp chất sau:

a. Al (III) và O CTHH...............................................PTK................................

b. Al (III) với (SO4) (II) CTHH...............................................PTK................................

c. N (IV) và O CTHH...............................................PTK................................

d. Mg (II) cùng (OH) (I) CTHH...............................................PTK................................


Một vừa lòng chất bao gồm X bao gồm hóa trị V cùng O. PTK của hợp hóa học nặng vội vàng khí Hidro 71 lần.

Xem thêm: Trung Tướng Tô Ân Xô Là Ai? Trung Tướng Nói Gì Về Việc Nghệ Sĩ Từ Thiện ?

a, Tính PTK của hòa hợp chất

b, tìm kiếm tên, kí hiệu, NTK của đúng theo chất.


Lớp học trực tuyến đường

trang bị lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học tập 8- Cô Hồng Anh Hoá học tập 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Lớp học trực đường

trang bị lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học tập 8- Cô Hồng Anh Hoá học tập 8- Thầy Vũ Sinh học tập 8- Cô My Toán 8- Cô Linh