C6H5OH + Br2 → C6H2Br3OH + HBr được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn giúp chúng ta viết và cân bằng đúng phương trình khi mang đến phenol tính năng với Br2, phenol bao gồm công thức hóa học là C6H5OH. Mời chúng ta tham khảo.

Bạn đang xem: Phenol br2 hiện tượng


1. Phương trình phản nghịch ứng Phenol Br2

2. Điều kiện phản ứng Phenol và Br2

Không có

Bạn vẫn xem: C6H5OH + Br2 → C6H2Br3OH + HBr

Dung dịch Brom (Br2) bị mất màu, dần xuất hiện kết tủa trắng.

4. Không ngừng mở rộng phương trình làm phản ứng Phenol với Br2


*

Các bạn cũng có thể viết phương trình bên dưới dạng cấu tạo để hoàn toàn có thể thấy rõ chính sách phản ứng.

5. Bài xích tập áp dụng liên quan

Câu 1. Phenol ko phản ứng với chất nào sau đây?

A. Na.

B. NaOH.

C. NaHCO3.

D. Br2.

Đáp án CC6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

C6H5OH + mãng cầu → C6H5ONa + 1/2H2

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

Câu 2. cho các phát biểu sau về phenol:

(a) Phenol vừa công dụng được với dung dịch NaOH vừa tác dụng được cùng với Na.

(b) phenol rã được trong dung dịch KOH.

(c) ánh sáng nóng tan của phenol to hơn nhiệt nhiệt độ chảy của ancol etylic.

(d) phenol bội nghịch ứng được với dung dịch KHCO3 tạo ra CO2.

(e) Phenol là 1 trong ancol thơm.

Trong những trường vừa lòng trên, số phát biểu đúng là

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4.

Đáp án C(a) Phenol vừa chức năng được với dung dịch NaOH vừa công dụng được với Na.

(b) phenol chảy được trong hỗn hợp KOH.

(c) nhiệt độ nóng rã của phenol to hơn nhiệt độ nóng chảy của ancol etylic.

Câu 3. Hợp chất hữu cơ X( phân tử chứa vòng benzen) tất cả công thức phân tử là C7H8O2. Khi X công dụng với na dư, số mol H2 thu được thông qua số mol X thâm nhập phản ứng. Khía cạnh khác, X tính năng được với dung dịch NaOH theo tỉ lệ thành phần số mol 1 : 1. Công thức cấu tạo thu gọn gàng của X là

A. C6H5CH(OH)2.

B. HOC6H4CH2OH

C. CH3C6H3(OH)2.

D. CH3OC6H4OH.

Đáp án BChất X bội phản ứng cùng với Na tạo nên nH2 = nX => có 2 nhóm -OH. X phản nghịch ứng với NaOH theo tỉ lệ thành phần 1:1 => có một nhóm OH đã nhập vào nhân thơm.

=> X là: X là HOC6H4CH2OH.

=> Đáp án B


Câu 4. Để nhận biết ba lọ mất nhãn: phenol, stiren, ancol benzylic, bạn ta sử dụng một dung dịch thử tốt nhất là:

A. Na

B. Dung dịch NaOH

C. Nước brom

D. Ca(OH)2

Đáp án C. Cần sử dụng nước brom, chất nào làm mất màu hỗn hợp brom ⇒ stiren; chất nào sinh sản kết tủa trắng với nước brom ⇒ phenol; còn sót lại không hiện tượng lạ gì là ancol benzylic

Câu 5. lúc thổi khí CO2 dư vào dd C6H5ONa muối bột vô cơ thu được buộc phải là NaHCO3 vì:

A. Phênol là hóa học kết tinh, không nhiều tan nội địa lạnh.

B. Tính axit của H2CO3 > C6H5OH > HCO3–.

C. CO2 là một trong chất khí.

D. Nếu tạo ra Na2CO3 thì nó có khả năng sẽ bị CO2 dư tác dụng tiếp theo bội phản ứng: Na2CO3 + CO2 + H2O → 2NaHCO3.

Đáp án BTa gồm H2CO3 có Ka 1 = 4,2 x 10-7; Ka 2 = 4,8 x 10-11; C6H5OH có

Ka = 1,047 x 10-10

→ tính axit của H2CO3 > C6H5OH > HCO3–

Câu 6. dung dịch A gồm phenol cùng xiclohexanol trong hexan (làm dung môi). Chia dung dịch A làm hai phần bằng nhau:

Phần một cho chức năng với na (dư) thu được 3,808 lít khí H2 (đktc).Phần nhị phản ứng với nước brom (dư) thu được 59,58 gam kết tủa trắng.

Khối lượng của phenol cùng xiclohexanol trong dung dịch A theo thứ tự là:

A. 25,38 g với 15 g

B. 16 g cùng 16,92 g

C. 33,84 g cùng 32 g

D. 16,92 g và 16 g

Đáp án CGọi số mol trong 1/2 dung dịch A là: nC6H5OH = x mol; nC6H11OH = y mol

nH2 = 1/2. NC6H5OH + 1/2. NC6H11OH = 0,17 mol ⇒ x + y = 0,34 mol

n↓ = nC6H2OHBr3 = nC6H5OH = 0,18 mol ⇒ x = 0,18 ⇒ y = 0,16

⇒ mphenol = 0,18.94.2 = 33,84g; mxiclohexanol = 0,16.100.2 = 32g

Câu 7. hãy chọn các tuyên bố đúng về phenol (C6H5OH):

(1). Phenol có tính axit tuy vậy yếu rộng axit cacbonic;

(2). Phenol làm thay đổi màu sắc quỳ tím thành đỏ;

(3). Hiđro trong team –OH của phenol linh động hơn hiđro trong team –OH của etanol,như vậy phenol gồm tính axit mạnh bạo hơn etanol;

(4). Phenol rã trong nước (lạnh) vô hạn do nó chế tạo ra được links hiđro với nước;

(5). Axit picric có tính axit mạnh mẽ hơn phenol rất nhiều;

(6). Phenol không tan trong nước cơ mà tan xuất sắc trong hỗn hợp NaOH.

A. (1), (2), (3), (6).

B. (1), (2), (4), (6).

C. (1), (3), (5), (6).

D. (1), (2), (5), (6).


Đáp án C(2) sai vị phenol tất cả tính axit khôn xiết yếu buộc phải không làm thay đổi màu sắc quỳ tím.

(4) sai vì chưng phenol tan không nhiều trong nước lạnh, tan vô hạn ngơi nghỉ 66oC, tan tốt trong etanol, ete và axeton,…

Có 4 phát biểu đúng là (1), (3), (5), (6)

Câu 8. phân phát biểu không đúng là:

A. Dung dịch natri phenolat bội phản ứng với khí CO2, rước kết tủa vừa tạo ra cho tác dụng với hỗn hợp NaOH lại nhận được natri phenolat

B. Phenol làm phản ứng với dung dịch NaOH, đem muối vừa tạo thành cho tác dụng với dung dịch HCl lại nhận được phenol

C. Axit axetic phản nghịch ứng với dung dịch NaOH, lấy dung dịch muối vừa tạo thành cho chức năng với khí CO2 lại thu được axit axetic

D. Anilin phản bội ứng với dung dịch HCl, rước muối vừa tạo nên cho công dụng với hỗn hợp NaOH lại chiếm được anilin

Đáp án CAxit axetic dũng mạnh hơn H2CO3 bắt buộc CO2 thiết yếu phản ứng được với muối bột axetat để tạo ra axit axetic.

Câu 9. Để nhận thấy 3 lọ mất nhãn: phenol, stiren, ancol benzylic, bạn ta cần sử dụng một dung dịch thử độc nhất là:

A. Na

B. Hỗn hợp NaOH

C. Nước brom

D. Ca(OH)2

Đáp án CTrích mẫu mã thử và đánh số sản phẩm công nghệ tự

Ta sử dụng nước brom bội nghịch ứng theo lần lượt với 3 lọ mất nhãn

Nếu xuất hiện ↓ → phenol

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

Nếu brom mất màu sắc → stiren:

C6H5CH=CH2 + 3Br2 → C6H5CHBr-CH2Br

Nếu không tồn tại hiện tượng gì → ancol benzylic.

Câu 10. Một hỗn hợp A đựng 5,4 gam hóa học đồng đẳng của phenol 1-1 chức. Mang lại dung dịch M làm phản ứng với nước brom (dư), thu được 17,25 gam hợp chất B đựng 3 nguyên tử brom trong phân tử, đưa sử phản bội ứng xảy ra hoàn toàn. Phương pháp phân tử chất đồng đẳng của phenol là

A.(CH3)2C6H3-OH.

B.CH3 -C6H4-OH.

C.C6H5-CH2-OH.

D.C3H7-C6H4-OH.

Đáp án cha + 3Br2 → B+ 3HBr

x 3x 3x

nBr2 = nHBr = xnBr2 = nHBr = x

Áp dụng định cơ chế bảo toàn trọng lượng ta có:

mA + mBr2 = mhợp hóa học + mHBr

=> 5,4 + 160.3x = 17,25 + 81.3x => x = 0,05 mol

=> MA = 5,4/0,05 = 108

=> A chỉ rất có thể là CH3 -C6H4-OH.


Câu 11.Để pha chế axit picric, người ta cho 7,05 gam phenol chức năng với HNO3 đặc, H2SO4 đặc. Biết lượng axit HNO3 đã lấy dư 25% đối với lượng yêu cầu thiết. Số mol HNO3 đề nghị dùng và cân nặng axit picric chế tác thành là :

A. 0,5625 mol; 34,75 gam.

B. 0,5625 mol; 34,35 gam.

C. 0,28125 mol; 17,175 gam.

D. 0,45 mol; 42,9375 gam.

Đáp án CPhương trình hóa học:

C6H5OH + 3HNO3 → C6H2(NO2)3OH + 3H2O

Phương trình: 94 → 189 → 229 (g)

Theo đề bài bác m phenol = 7,05 gam

⇒ mHNO3 = 7,05.189/94 = 14,175 gam ⇒ nHNO3 = 0,225 mol

⇒ nHNO3 sử dụng = 0,225 + 25%.0,225 = 0,28125 mol

maxit picric = 7,05.229/94 = 17,175 gam

…………………………..

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2OCH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

Trên đây thpt Sóc Trăng đã giới thiệu tới chúng ta C6H5OH + Br2 → C6H2Br3OH + HBr. Để gồm thể nâng cấp kết trái trong học tập tập, trung học phổ thông Sóc Trăng xin reviews tới các bạn học sinh tư liệu Giải bài xích tập Toán 11, chuyên đề chất hóa học 11, Giải bài bác tập Hoá học tập 11. Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 11 mà thpt Sóc Trăng tổng hợp và đăng tải.

Xem thêm: Hảo Là Gì Trên Facebook ? Ý Nghĩa Bất Ngờ Trend Hảo Hán Trên Facebook

Để một thể trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, thpt Sóc Trăng mời chúng ta truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: nhóm Tài liệu học hành lớp 11 để sở hữu thể update được đều tài liệu bắt đầu nhất.

Đăng bởi: thpt Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


nhỏ dại vài giọt nước Brom vào hỗn hợp phenol, thấy mở ra kết tủa màu

A.

B.

C.

D.


Đáp án A

Phenol phản ứng cùng với dd nước brom tạo ra 2,4,6- tribromphenol ( kết tủa màu trắng)