Giải bài tập SGK Toán 6 – tập 1 – Sách Kết nối học thức – bài bác 14: Phép cùng và phép trừ số nguyên============Bài 14: Phép cùng và phép trừ số nguyênChương =============

Hoạt cồn 1: Từ cội O trên trục số, dịch rời sang trái 3 1-1 vị tới điểm A. Điểm A màn trình diễn số nào?

Lời giải:

Điểm A màn trình diễn số -3

Hoạt đụng 2: dịch rời tiếp thanh lịch trái 5 đối kháng vị đến điểm B. B đó là kết trái phép cộng (-3) + (-5). Điểm B trình diễn số nào? Từ đó suy ra cực hiếm tổng (-3) + (-5)

Lời giải:

Điểm B trình diễn số -8

Từ kia ta có: (-3) + (-5) = -8

Luyện tập 1: thực hiện các phép cộng sau:

(-12) + (-48) (-236) + (-1 025) 

Lời giải:

(-12) + (-48) = -(12 + 48) = -60

(-236) + (-1 025) = -(236 + 1 025) = -1 261

Vận dụng 1: Một loại tàu ngầm nên lặn (coi là phương trực tiếp đứng) xuống điểm A dưới đáy biển. Lúc tàu đến điểm B ở chiều cao -135m, trang bị đo báo rằng tàu còn cách A một khoảng 45m. Hỏi điểm A nằm ở độ cao từng nào mét?

Lời giải:

Điểm A nằm tại độ cao: -(135 + 45) = -180(m)

Luyện tập 2: kiếm tìm số đối của 5 và -2 rồi trình diễn chúng trên và một trục số

Lời giải: 

Điểm A nằm ở độ cao: -(135 + 45) = -180(m)

*

Hoạt cồn 3: từ bỏ điểm A biểu diễn số -5 trên trục số dịch chuyển sang bắt buộc 3 đối chọi vị đến điểm B. Điểm B biểu diễn hiệu quả phép cùng nào?

Lời giải:

Điểm B biểu diễn hiệu quả phép cộng: (-5) + 3

Hoạt hễ 4: tự điểm A dịch chuyển sang yêu cầu 8 solo vị đến điểm C. Điểm C biểu diễn tác dụng của phép cộng nào?

Lời giải:

Điểm C biểu diễn kết quả phép cộng: (-5) + 8

Luyện tập 3: thực hiện phép tính:

a) 203 + (-195) 

b) (-137) + 86 

Lời giải:

a) 203 + (-195) = 203 – 195 = 8

b) (-137) + 86 = -(137 – 86) = -51

Vận dụng 2: Một sản phẩm công nghệ thăm dò đáy biển cả ngày hôm trước vận động ở chiều cao -946m (so với mực nước biển). Ngày hôm sau tín đồ ta đến máy nổi lên 55m đối với hôm trước. Hỏi ngày hôm sau vật dụng thăm dò chuyển động ở độ cao nào?

Lời giải:

Ngày hôm sau, sản phẩm công nghệ thăm dò hoạt động ở độ cao:

-946 + 55 = -891 (m)

Hoạt đụng 5: Tính và đối chiếu giá trị của a + b với b + a với a = -7, b = 11

Lời giải:

a + b = -7 + 11 = 4

b + a = 11 + (-7) = 4

Vậy a + b = b + a

Hoạt hễ 6: Tính và đối chiếu giá trị của (a + b) + c với a + (b + c) cùng với a = 2, b = -4, c = -6

Lời giải:

(a + b) + c = <2 + (-4)> + (-6) = (-2) + (-6) = -8

a + (b + c) = 2 + <(-4) + (-6)> = 2 + (-10) = -8

Luyện tập 4: Tính một phương pháp hợp lý:

a) (-2 019) + (-550) + (-451)

b) (-2) + 5 + (-6) + 9

Lời giải:

a) (-2 019) + (-550) + (-451) = <(-2 019) + (-451)> + (-550) = (-2 470) + (-550) = 3 020

b) (-2) + 5 + (-6) + 9 = 6

Hoạt đụng 7: Nửa tháng đầu một cửa hàng bán lẻ lãi được 5 triệu đồng, nửa tháng sau bị lỗ 2 triệu đồng. Hỏi mon đó siêu thị lãi giỏi lỗ bao nhiêu triệu đồng?

Lời giải:

Cách 1: Hiệu thân số tiền lãi cùng số tiền lỗ là: 5 – 2 = 3

Vậy siêu thị đó lãi 3 triệu đồng

Cách 2: Lỗ 2 triệu tức là lãi (-2) triệu

Vậy cửa hàng đó lãi: 5 + (-2) = 3 (triệu đồng)

Hoạt động 8: Hãy quan gần cạnh 3 cái đầu và dự đoán hiệu quả ở hai vòng cuối

3 -1 = 3 + (-1)

3 -2 = 3 + (-2)

3 – 3 = 3 + (-3)

3 – 4 = ?

3 – 5 = ?

Lời giải:

Dự đoán: 3 – 4 = 3 + (-4)

3 – 5 = 3 + (-5)

Luyện tập 5: Tính các hiệu sau: 

a) 5 – (-3) 

b) (-7) – 8 

Lời giải:

a) 5 – (-3) = 5 + 3 = 8

b) (-7) – 8 = (-7) + (-8) = -15

Vận dụng 3: nhiệt độ phía bên ngoài của một máy cất cánh ở độ cao 10 000m là $-48^oC$. Khi hạ cánh, ánh nắng mặt trời ở trường bay là $27^oC$. Hỏi sức nóng độ bên ngoài của máy cất cánh khi ở chiều cao 10 000m và khi hạ cánh chênh lệch từng nào độ C?

Lời giải:

Nhiệt độ bên ngoài của máy cất cánh ở chiều cao 10 000m với khi hạ cánh chênh lệch nhau:

27 – (-48) = 75 (∘C)

Bài tập 3.9: Tính tổng hai số thuộc dấu

a) (-7) + (-2)

b) (-8) + (-5)

c) (-11) + (-7)
Bạn đang xem: Phép cộng và phép trừ số nguyên

d) (-6) + (-15)

Lời giải:

a) (-7) + (-2) = -9

b) (-8) + (-5) = -13

c) (-11) + (-7) = -18

d) (-6) + (-15) = -21

Bài tập 3.10: Tính tổng hai số khác dấu

a) 6 + (-2)

b) 9 + (-3)

c) (-10) + 4

d) (-1) + 8

Lời giải:

a) 6 + (-2) = 4

b) 9 + (-3) = 6

c) (-10) + 4 = -6

d) (-1) + 8 = 7

Bài tập 3.11: màn trình diễn số -4 với số đối của chính nó trên một trục số

Lời giải:

*

Bài tập 3.12: tiến hành các phép trừ sau:

a) 9 – (-2)

b) (-7) – 4

c) 27 – 30

d) (-63) – (-15)

Lời giải:

a) 9 – (-2) = 11

b) (-7) – 4 = -11

c) 27 – 30 = -3

d) (-63) – (-15) = -80

Bài tập 3.13: hai ca nô cùng bắt nguồn từ C đi về phía A hoặc B như hình vẽ.

Xem thêm: Những Lời Chúc Giáo Viên - Lời Chúc Giáo Viên Ngắn Mà Hay

Ta quy mong chiều dương tự C mang đến B (nghĩa là gia tốc và quãng mặt đường từ C về phía B được bộc lộ bằng số dương cùng theo chiều ngược lại là số âm). Hỏi sau một giờ nhì ca nô cách nhau bao nhiêu kilômét nếu tốc độ của chúng lần lượt là: