I. định hướng cần nhớ

1. Nhân số có hai chữ số với số bao gồm một chữ số (không nhớ)

Quy tắc nhân số gồm hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

Bước 1: Đặt tính theo cột dọc, vượt số đầu tiên là số bao gồm hai chữ số, vượt số trang bị hai là số có một chữ số, trực tiếp với chữ số hàng đơn vị chức năng của vượt số sản phẩm công nghệ nhất.

Bạn đang xem: Phép nhân 2 chữ số lớp 3

Bước 2: Nhân theo lần lượt thừa số có một chữ số với tất cả chữ số thẳng hàng với khác mặt hàng ở vượt số còn lại.

Ví dụ rứa thể

Ví dụ 1: một số trong những phép tính minh họa

*

Ví dụ 2: mỗi thùng dầu đựng 21 lít dầu. Hỏi bố thùng như vậy chứa từng nào lít dầu?

Tóm tắt

Một thùng: 21 lít dầu

Ba thùng: ? lít dầu

Bài giải

Ba thùng cất số lít dầu là:

3 x 21 = 62 (lít)

Đáp số: 62 lít dầu

2. Nhân số bao gồm hai chữ số cùng với số bao gồm một chữ số (có nhớ)

Quy tắc nhân số bao gồm hai chữ số với số gồm một chữ số (có nhớ)

Bước 1: Đặt tính theo cột dọc, vượt số trước tiên là số có hai chữ số, quá số máy hai là số tất cả một chữ số, trực tiếp với chữ số hàng đơn vị chức năng của quá số trang bị nhất.

Bước 2: Nhân thứu tự thừa số bao gồm một chữ số với tất cả chữ số thẳng hàng và khác sản phẩm ở thừa số còn lại.

+ lúc nhân thừa số sản phẩm công nghệ hai cùng với chữ số hàng đơn vị chức năng của thừa số đầu tiên được số to hơn hoặc bằng 10 thì ta chỉ viết chữ số hàng đơn vị chức năng và nhớ số chục lên sản phẩm chục.

+ triển khai nhân tiếp thừa số máy hai với chữ số hàng chục của vượt số trước tiên rồi cộng với số vừa nhớ. Từ đó ta kiếm tìm được công dụng của phép nhân.

Chú ý: Phép nhân quá số bao gồm một chữ số với chữ số hàng chục của số bao gồm hai chữ số, nếu có giá trị to hơn 10 thì em viết hiệu quả vừa tìm kiếm được như bình thường, không yêu cầu nhớ chữ số mặt hàng chục.

Ví dụ ráng thể

Ví dụ 3: một trong những phép tính minh họa

*

Ví dụ 4: kiếm tìm x

a) x : 6 = 12 b) x : 4 = 23

Bài giải

a) x : 6 = 12 b) x : 4 = 23

x = 12 x 6 x = 23 x 4

x = 72 x = 92

Ví dụ 5: Một cuộn vài dài 35m. Hỏi hai cuộn vải như vậy dài bao nhiêu mét?

Tóm tắt

Một cuộn vải: 35 mét

Hai cuộn vải: ? mét

Bài giải

Hai cuộn vải nhiều năm số mét là:

2 x 35 = 70 (mét)

Đáp số: 70 mét

II. Bài bác tập trường đoản cú luyện

Bài 1. Tính:

a) 11 x 6 b) 22 x 4 c) 13 x 2 d) 11 x 5 e) 33 x 3

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 15 x 3 b) 26 x 4 c) 45 x 6

d) 23 x 5 e) 12 x 6

Bài 3.Điền số phù hợp vào chỗ chấm:

a) 13 x 3 = 3… b) 2… x 4 = …8 c) 3… x 2 = …6

d) 42 x … = …4 e) 99 x … = 99 f) 3… x 2 = …8

Bài 4.Điền số phù hợp vào dấu ba chấm:

a) 2… x 3 = …8 b) …4 x 6 = …4… c) 58 x … = … …2

d) 37 x … = …4 e) … … x 5 = … 10

Bài 5: search x:

a) x : 3 = 12 b) x : 5 = 20

c) x : 4 = 7 + 13 d) x : 22 = 22 + 19

Bài 6.Tính nhanh:

a) 26 x 2 + 26 x 4 b) 11 x 4 + 14 x 4

Bài 7.

Xem thêm: Nghị Luận Về 1 Bài Thơ Đoạn Thơ, Nghị Luận Về Một Bài Thơ, Đoạn Thơ

Mẹ nuôi một bọn gà tất cả 36 con, nay chị em mua thêm bầy ngan. Biết số ngan mẹ mới mua nhiều vội 4 lần số gà. Hỏi bầy ngan mẹ mới tậu có từng nào con?

Bài 8. Khối lớp 3 được xếp thành 4 hàng, mỗi mặt hàng 18 học tập sinh. Hỏi khối lớp 3 gồm bao nhiêu học sinh?

Bài 9. Một lọ hoa bao gồm 24 bông hoa, hỏi 5 lọ hoa như thế có bao nhiêu bông hoa?

Bài 10. Mẹ nuôi một lũ gà bao gồm 36 con, nay chị em mua thêm lũ ngan. Biết số ngan mẹ mới tậu nhiều vội 4 lần số gà. Hỏi lũ gà mẹ mới mua có từng nào con?

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 4trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần trên khansar.net để hiểu bài tốt hơn.