câu hỏi 1 trang 70 SGK Hình học 10

Giải thắc mắc 1 trang 70 SGK Hình học 10. Trong khía cạnh phẳng Oxy đến đường thẳng  là trang bị thị của hàm số...

Bạn đang xem: Phương trình đoạn thẳng

Xem giải thuật


câu hỏi 2 trang 71 SGK Hình học tập 10

Giải câu hỏi 2 trang 71 SGK Hình học tập 10. Hãy search một điểm bao gồm tọa độ khẳng định và một vectơ chỉ phương của đường thẳng có phương trình tham số...

Xem giải mã


câu hỏi 3 trang 72 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 3 trang 72 SGK Hình học tập 10. Tính thông số góc của mặt đường thẳng d tất cả vectơ chỉ phương là ...

Xem giải thuật


thắc mắc 4 trang 73 SGK Hình học tập 10

Giải câu hỏi 4 trang 73 SGK Hình học 10. Cho đường trực tiếp Δ tất cả phương trình...

Xem lời giải


thắc mắc 5 trang 74 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 5 trang 74 SGK Hình học 10. Hãy chứng minh nhận xét trên....

Xem giải mã


thắc mắc 6 trang 74 SGK Hình học tập 10

Giải câu hỏi 6 trang 74 SGK Hình học tập 10. Hãy tra cứu tọa độ của vectơ chỉ phương của đường thẳng gồm phương trình: 3x + 4y + 5 = 0....

Xem lời giải


câu hỏi 7 trang 76 SGK Hình học 10

Giải thắc mắc 7 trang 76 SGK Hình học tập 10. Trong khía cạnh phẳng Oxy, hãy vẽ những đường thẳng gồm phương trình sau đây:...

Xem lời giải


câu hỏi 8 trang 77 SGK Hình học tập 10

Xét vị trí kha khá của đường thẳng Δ: x – 2y + 1 = 0 cùng với mỗi mặt đường thẳng sau:...

Xem giải thuật


thắc mắc 9 trang 78 SGK Hình học 10

Giải thắc mắc 9 trang 78 SGK Hình học 10. Mang đến hình chữ nhật ABCD có tâm I và cạnh AB = 1, AD = √3....

Xem giải thuật


bài 1 trang 80 sgk hình học tập 10

Giải bài bác 1 trang 80 SGK Hình học tập 10. Lập phương trình thông số của mặt đường thẳng d trong mỗi trường thích hợp sau:

Xem giải mã


câu hỏi 10 trang 80 SGK Hình học 10

Giải thắc mắc 10 trang 80 SGK Hình học tập 10. Tính khoảng cách từ những điểm M(-2; 1) với O(0; 0) cho đường trực tiếp  có phương trình: 3x-2y = 0....

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Overlap Là Gì ? Giải Nghĩa “Overlap” Chuẩn Ngữ Pháp

Xem giải thuật


bài 2 trang 80 sgk hình học tập 10

Giải bài xích 2 trang 80 SGK Hình học tập 10.Lập phương trình bao quát của mặt đường thẳng ∆ trong mỗi trường đúng theo sau:

Xem giải thuật


bài xích 3 trang 80 sgk hình học tập 10

Giải bài xích 3 trang 80 SGK Hình học 10. Cho tam giác ABC có:

Xem giải thuật


bài bác 4 trang 80 sgk hình học 10

Giải bài 4 trang 80 SGK Hình học tập 10. Viết phương trình tổng thể của mặt đường thẳng

Xem lời giải


bài 5 trang 80 sgk hình học 10

Giải bài xích 5 trang 80 SGK Hình học 10. Xét địa điểm tương đối của các cặp con đường thẳng sau đây:

Xem lời giải


bài bác 6 trang 60 sgk hình học 10

Giải bài 6 trang 80 SGK Hình học 10. đến đường thẳng d bao gồm phương trình tham số

Xem giải thuật


bài xích 7 trang 81 sgk hình học tập 10

Giải bài xích 7 trang 81 SGK Hình học tập 10. Tìm kiếm số đo của góc giữa hai tuyến đường thẳng

Xem giải mã


bài bác 8 trang 81 sgk hình học 10

Giải bài xích 8 trang 81 SGK Hình học tập 10. Tìm khoảng cách từ điểm đến đường thẳng

Xem giải thuật


bài xích 9 trang 81 sgk hình học tập 10

Giải bài xích 9 trang 81 SGK Hình học 10. Tìm nửa đường kính của đường tròn

Xem lời giải


>> (Hot) Đã tất cả SGK lớp 10 liên kết tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Coi ngay!
*
*

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép khansar.net gửi các thông tin đến bạn để cảm nhận các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.