Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình khía cạnh phẳng (P) trải qua điểm M(3;-4;7) và chứa trục Oz.

Bạn đang xem: Phương trình mặt phẳng chứa trục ox

Bạn sẽ xem: Phương trình khía cạnh phẳng chứa trục ox


*

*

*

*

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (P) trải qua điểm M(3;-4;7) và cất trục Oz

A. ( p ) : 3 x + 4 z = 0 .

B. ( phường ) : 4 x + 3 y = 0 .

C. ( phường ) : 3 x + 4 y = 0 .

D. ( p ) : 4 y + 3 z = 0 .

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyzmặt phẳng α đựng trục Ozvà đi qua điểm P(2;-3;5)có phương trình là

A. α : 2x + 3y = 0.

B. α : 2x - 3y = 0

C. α : 3x + 2y = 0

D. α : y + 2z = 0

Trong không khí Oxyz, có bao nhiêu con đường thẳng trải qua điểm và giảm trục tọa độ Oz trên điểm N, cắt mặt phẳng tọa độ tại điểm M làm thế nào cho tam giác OMN vuông cân

A. Hai.

B.Vô số.

C.Ba.

D.Một

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm M (-2;-1;3). Phương trình mặt phẳng đi qua những điểm lần lượt là hình chiếu của điểm M lên những trục tọa độ Ox, Oy, Oz là:

A. x - 2 + y - 1 + z 3 = 1

B. x - 2 + y - 1 + z 3 = 0

C. x 2 + y 1 + z - 3 = 1

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, đến điểm M (-2;-1;3). Phương trình khía cạnh phẳng đi qua những điểm theo lần lượt là hình chiếu của điểm M lên các trục tọa độ Ox, Oy, Oz là:


*

Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, mặt phẳng (P)chứa trục Oy và trải qua điểm M(1;1;-1)có phương trình là

A.x + z =0

B. x - y =0

C.x - z =0

D. y + z =0

Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, mang đến mặt phẳng (P) chứa trục Oy và đi qua điểm M 1 ; 1 ; - 1 có phương trình là:

A.

Xem thêm: Giải Toán 7 Bài 2: Cộng Trừ Số Hữu Tỉ Bài Tập Trang 10 ), Cộng, Trừ Số Hữu Tỉ

x - z = 0

B. Y + z = 0

C. X - y = 0

D. X + z = 0

Trong không gian Oxyz , mặt phẳng đựng trục Ox và đi qua điểm A(1;1;−1) gồm phương trình là

A.z+1=0 .

B.x−y=0 .

C.x+z=0 .

D.y+z=0 .

Đáp án và lời giải

Đáp án:D

Lời giải:Lời giảiChn D Mặt phẳng cất trục Ox gồm dạng: By+Cz=0, B2+C2≠0 . Phương diện phẳng trải qua điểm A(1;1;−1) nên: B−C=0⇔B=C . Do đó chọn B=C=1 . Vậy đáp án và đúng là D.

thắc mắc thuộc đề thi sau. Bạn vẫn muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Phương trình phương diện phẳng trong không khí - Toán học tập 12 - Đề số 1

Làm bài xích

chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi. Trong không khí Oxyz , phương diện phẳng chứa trục Ox và đi qua điểm A(1;1;−1) có phương trình là