Phương trình con đường tròn tất cả dạng (x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0) với những số (a,b,c) vừa lòng điều kiện (a^2 + b^2 > c)


Đáp án A: (x^2 + 2y^2 - 4x - 8y + 1 = 0) không phải là phương trình con đường tròn vì thông số của (x^2) là 1 trong và của (y^2) là 2.

Bạn đang xem: Phương trình nào sau đây là phương trình đường tròn

Đáp án B: (4x^2 + y^2 - 10x - 6y - 2 = 0) không hẳn là phương trình đường tròn vì thông số của (x^2) là 4 cùng của (y^2) là 1.

Đáp án C: (x^2 + y^2 - 2x - 8y + đôi mươi = 0) bao gồm (a = 1,,,b = 4,,,c = 20).

Ta thấy (a^2 + b^2 =1^2+4^2=17 -12 = c). Đây là một trong phương trình con đường tròn.


Đáp án đề nghị chọn là: d


...

Bài tập tất cả liên quan


Phương trình đường tròn Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Đường tròn trung tâm $Ileft( a;b ight)$ và nửa đường kính $R$ bao gồm dạng:


Đường tròn chổ chính giữa $Ileft( a;b ight)$ và nửa đường kính $R$ bao gồm phương trình $left( x - a ight)^2 + left( y - b ight)^2 = R^2$ được viết lại thành $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$. Lúc đó biểu thức nào sau đây đúng?


Cho mặt đường tròn bao gồm phương trình $left( C ight):x^2 + y^2 + 2ax + 2by + c = 0$. Xác định nào sau đây là sai?


Phương trình nào là phương trình của con đường tròn gồm tâm (Ileft( - 3;4 ight)) và bán kính (R = 2)?


Với đk nào thì (x^2 + y^2 + 2ax + 2by + c = 0,) màn trình diễn phương trình đường tròn.


Với điều kiện nào của (m) thì phương trình sau đây là phương trình con đường tròn (x^2 + y^2 - 2(m + 2)x + 4my + 19m - 6 = 0) ?


Phương trình làm sao sau đấy là phương trình con đường tròn?


Phương trình (x^2 + y^2 - 2x + 4y + 1 = 0) là phương trình của con đường tròn nào?


Cho mặt đường tròn((C):x^2 + y^2 + 2x + 4y - đôi mươi = 0). Search mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:


Tìm tọa độ vai trung phong (I) của đường tròn trải qua ba điểm (Aleft( 0;4 ight)), (Bleft( 2;4 ight)), (Cleft( 4;0 ight)).


Trong số những đường tròn gồm phương trình bên dưới đây, đường tròn nào trải qua gốc tọa độ (O(0,0))?


Phương trình đường tròn $(C)$ gồm tâm (I(2; - 4)) và đi qua điểm (A(1;3)) là:


Đường tròn có tâm trùng với nơi bắt đầu tọa độ, bán kính (R = 1) bao gồm phương trình là:


Cho nhì điểm (A(6;2)) với (B( - 2;0).) Phương trình đường tròn $(C)$ có 2 lần bán kính $AB$ là:


Phương trình con đường tròn $(C)$ trải qua hai điểm (A(0;1),B(1;0)) và tất cả tâm nằm trê tuyến phố thẳng: (x + y + 2 = 0) là:


Phương trình con đường tròn $(C)$ đi qua $3$ điểm (A(0;2),B( - 2;0)) cùng (C(2;0)) là:


Trong phương diện phẳng cùng với hệ trục tọa độ $Oxy,$ cho hai tuyến đường thẳng (d_1:x + y + 5 = 0,d_2:x + 2y - 7 = 0) với tam giác $ABC$ gồm (A(2;3)), trung tâm là $G(2;0),$ điểm $B$ ở trong (d_1) cùng điểm $C$ trực thuộc (d_2). Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác $ABC.$


Trong phương diện phẳng $Oxy$ mang lại đường thẳng $(d): 3x - 4y + 5 = 0$ và con đường tròn $(C):$ (x^2 + y^2 + 2x - 6y + 9 = 0.) Tìm hầu như điểm $M$ trực thuộc $(C)$ và $N$ ở trong $(d)$ làm sao để cho $MN $ gồm độ dài bé dại nhất.

Xem thêm: Tác Dụng Của Biện Pháp Tu Từ So Sánh Là Gì? So Sánh Là Gì


Trong phương diện phẳng cùng với hệ trục tọa độ Oxy, đến phương trình mặt đường tròn (left( C_m ight):x^2 + y^2 - 2mx + left( 4m + 2 ight)y - 6m - 5 = 0) (m là tham số). Tập hợp các điểm (I_m) là vai trung phong của con đường tròn (left( C_m ight)) lúc m chuyển đổi là:


Trong phương diện phẳng với hệ tọa độ (Oxy), cho đường tròn ((C_m):x^2 + y^2 - 2mx - 4my - 5 = 0) ((m) là tham số). Biết mặt đường tròn ((C_m)) có bán kính bằng 5. Lúc ấy tập hợp toàn bộ các quý hiếm của (m) là


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ tin tức và Truyền thông.