Cho 15 gam propan-1-ol trải qua bột CuO nung nóng, sau bội nghịch ứng thấy cân nặng chất rắn bớt 2,4 gam. Năng suất phản ứng là
Bạn đang xem: Cuo, ch3ch2ch2oh → cu, h2o, ch3ch2chotất cả phương trình điều chế từ cuo, ch3ch2ch2oh ra cu, h2o, ch3ch2cho

mchất rắn giảm = mCuO – mCu = 2,4 gam → a =$fracm_CuO - m_Cu80 - 64$ =$frac2,416$ = 0,15 mol


$n_C_3H_8O$ban đầu  = $frac1560,, = ,,0,25,,mol$

Gọi $n_C_3H_8O$ phản ứng = a mol

C3H8O + CuO → C3H6O + Cu + H2O

a → a → a → a mol

mchất rắn giảm = mCuO – mCu = 2,4 gam → a =$fracm_CuO - m_Cu80 - 64$ =$frac2,416$ = 0,15 mol

Hiệu suất phản nghịch ứng H = $frac0,150,25.100\% ,, = ,,60\% $


*
*
*
*
*
*
*
*

Oxi hoá ancol đối chọi chức X bằng CuO (đun nóng), hình thành một sản phẩm hữu cơ tuyệt nhất là xeton Y (có tỉ khối so với khí hiđro bằng 29). CTCT của X là


Cho m gam C2H5OH qua bình đựng CuO (dư, t0). Sau khi phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn trong bình sụt giảm 3,2 gam. Cực hiếm của m


Dẫn m gam hơi ancol solo chức A qua ống đựng CuO (dư, t0). Làm phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn trong ống giảm đi 0,5m gam. Ancol A có tên là


Cho m gam ancol A mạch hở, solo chức bậc 1 qua bình đựng CuO (dư, t0). Phản ứng hoàn toàn, thu được lếu hợp gồm khí cùng hơi có tỉ khối đối với H2 bởi 19. Ancol A là:


Cho m gam một ancol no, 1-1 chức X qua bình CuO dư đun nóng. Sau khoản thời gian phản ứng trả toàn, cân nặng chất rắn vào bình bớt 0,32 gam. Các thành phần hỗn hợp hơi thu được gồm tỉ khối cùng với hiđro là 15,5. Giá trị của m là


Cho 15 gam propan-1-ol đi qua bột CuO nung nóng, sau làm phản ứng thấy khối lượng chất rắn bớt 2,4 gam. Năng suất phản ứng là


Oxi hoá 4 gam ancol mạch hở, solo chức A bằng oxi (xt, t0) thu được 5,6 gam láo hợp gồm xeton, ancol dư và nước. Xác suất ancol A bị oxi hóa là:


Oxi hoá 10 gam ancol mạch hở, 1-1 chức A bằng CuO (t0) nhận được 12,4 gam láo hợp bao gồm xeton, ancol dư và nước. Cách làm phân tử của ancol A và công suất phản ứng khớp ứng là


Cho 20,7 gam một ancol đơn chức X chức năng với CuO dư, nung lạnh thu được các thành phần hỗn hợp Y gồm anđehit, nước và ancol dư. đến Y chức năng với na dư thu được 5,04 lít khí H2 (đktc). Biết H = 88,89%. Ancol X và khối lượng anđehit vào Y là


Oxi hoá 0,1 mol ancol etylic thu được m gam hỗn hợp Y tất cả axetanđehit, nước với ancol etylic dư. Cho Na dư vào m gam hỗn hợp Y sinh ra V lít hiđro (đktc). Phát biểu đúng là


Oxi hoá m gam etanol trong KMnO4 thu được các thành phần hỗn hợp X tất cả axetanđehit, axit axetic, nước và etanol dư. Cho toàn cục X chức năng với dung dịch NaHCO3 dư chiếm được 0,56 lít CO2 (đktc). Cân nặng etanol đã bị oxi hoá tạo nên axit là


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Thông Báo Học Phí Của Trường Đại Học Tôn Đức Thắng, Học Phí Đại Học Tôn Đức Thắng 2021 Tăng Bao Nhiêu

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT do Bộ thông tin và Truyền thông.