Bài viết dưới đây giới thiệu đến chúng ta các cách thức giải phương trình mũ cùng logarit ở một số dạng hay gặp.


PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT CƠ BẢN

Phương trình mũ cơ bản là phương trình gồm dạng

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Đề thi Online gồm giải cụ thể Phương trình mũ – Logarit

Bài tập mức độ <5 – 8> điểmBài tập mức độ <7-8> điểmBài tập mức độ <9-10> điểm
<5-6> PT mũ – Phương trình cơ bản<7-8> Phương trình logarit – Dạng đặt ẩn phụ
<9-10> Phương trình mũ chứa tham số
<5-6> PT mũ – biến đổi đưa về dạng cơ bản<7-8> Phương trình logarit – Dạng mang lại cùng cơ số<9-10> Phương trình logarit cất tham số
<5-6> PT Logarit – Phương trình cơ bản<7-8> Phương trình logarit – Dạng hàm số, tấn công giá<9-10> Phương trình phối kết hợp của mũ cùng logarit chứa tham số
<5-6> PT Logarit – đổi khác đưa về phương trình cơ bản<7-8> Phương trình logarit – Dạng nón hóa
<7-8> Phương trình nón – Dạng để ẩn phụ
<7-8> Phương trình nón – Dạng đem đến cùng cơ số
<7-8> Phương trình mũ – Dạng hàm số, đánh giá
<7-8> Phương trình mũ – Dạng logarit hóa
<7-8> Phương trình tổng hợp mũ với logarit

Trên đó là một số dạng phương trình mũ logarit thường chạm mặt mà chúng ta nên lưu giữ để giao hàng cho việc học tập cũng tương tự ôn tập của mình. Chúc các bạn thành công!