Dưới ảnh hưởng tác động của một số ít enzim, các a.a tự do thoải mái trong môi trường xung quanh nội bào được hoạt hoá nhờ lắp với hợp hóa học ATP:a.a + ATP → a.a hoạt hoáNhờ tác dụng của enzim đặc hiệu, a.a được hoạt hoá link với tARN tương ứng→ phức hợp a.a – tARN: a.a hoạt hoá + tARN → phức tạp a.a - tARN

Giai đoạn 2: Tổng hòa hợp chuỗi pôlipeptit

Quá trình tổng vừa lòng chuỗi polipeptit diễn ra theo tía bước:

Bước 1. Mở đầu

Tiểu đơn vị bé của ribôxômgắn vớimARNở vị trí nhận thấy đặc hiệu (gần bộ bố mở đầu) và dịch chuyển đến cỗ ba mở đầu (AUG). Ở sinh đồ gia dụng nhân thực bộ ba AUG mã hóa mang lại a.a Methionincòn làm việc sinh vật dụng nhân sơ mã AUG mã hóa mang lại a.a foocminMethionin.a.amở đầu - tARNtiến vào cỗ ba mở đầu (đối mã của chính nó – UAX- khớp cùng với mã mở đầu – AUG – trên mARN theo qui định bổ sung), sau đótiểu phần lớngắn vào sinh sản ribôxôm hoàn chỉnh.

Bạn đang xem: Quá trình tổng hợp chuỗi axit amin

Bước 2. Kéo dài chuỗi polipeptit

Phức hợpaa1- tARNvào ribôxôm khớp bổ sung cập nhật đối mã cùng với côđon tiếp theo mã mở màn trên mARN,1 liên kết peptitđược hiện ra giữaaa bắt đầu và aa1.Ribôxôm dịch chuyển hẳn sang côđon tiếp theo,tARN mở đầurời khỏi ribôxôm, phức hợpaa2- tARNvào ribôxôm khớp bổ sung đối mã cùng với côđon đó, 1 link peptit nữa được ra đời giữaaa1và aa2.Quá trình cứ tiếp tục như vậy cho tới khi ribôxôm xúc tiếp với mã xong (UGA, UAG giỏi UAA).

Bước 3. Kết thúc

Khiribôxômchuyển dịch sangbộ tía kết thúc(UAA, UAG, UGA) thì thừa trìnhdịch mã chấm dứt lại,2 đái phần của ribôxôm bóc nhau ra. Một enzim quánh hiệu loại trừ axit amin mở đầuvà giải phóng chuỗi pôlipeptit, quy trình dịch mã trả tất.

Xem thêm: Màu Xanh Lá Phối Với Màu Gì ? 10 Màu Sắc Dễ Phối Với Xanh Lá Cây

Kết quả:

Từ một phân tử mARN trưởng thành có 1 riboxom trượt qua sẽ tạo nên thành một chuỗi polipeptit cấu trúc bậc 1 trả chỉnh.
*

QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP PRÔTÊIN trong TẾ BÀO Như vẫn biết, ADN qui định cấu tạo của prôtêin trải qua mARN. Vị vậy, quá trình sinh tổng thích hợp prôtêin bao gồm 2 giai đoạn chủ yếu: 1. Sao mã: đó là quá trình sinh tổng thích hợp mARN theo lý lẽ đã xét nghỉ ngơi trên. Sau thời điểm được tổng hợp, phân tử mARN thoát khỏi nhân cho tới ribôxôm để tham gia vào quy trình tiến độ giải mã. 2. Giải mã: quá trình này tất cả 2 bước chính: a. Hoạt hoá axit amin: những axit amin tự do có vào bào chất được hoạt hoá nhờ đính với hợp chất giàu tích điện ađenôzintriphôtphat (ATP) dưới tác dụng của một vài loạienzim. Sau đó, dựa vào một một số loại enzim sệt hiệu khác, axit amin đã có được hoạt hoá lại links với tARN tương ứng để khiến cho phức hòa hợp axit amin – tARN (aa – tARN). B. Tổng thích hợp chuỗi pôlipeptit: Đầu tiên, mARN tiếp xúc với ribôxôm tại đoạn mã mở đầu. Tiếp đó, tARN mang axit amin mở đầu tiên vào ribôxôm, đối mã của nó khớp với mã mở màn của mARN theo qui định bổ sung. Aa1 – tARN cho tới vị trí mặt cạnh, đối mã của nó khớp cùng với mã của axit amin thứ nhất trên mARN theo cơ chế bổ sung. Enzim xúc tác chế tạo ra thành link peptit giữa axit amin mở màn và axit amin thiết bị nhất. Ribôxôm dịch rời đi một bộ ba trên mARN (sự chuyển vị) tạo cho tARN mở màn rời khỏi ribôxôm. Tiếp đó, aa2 – tARN tiến vào ribôxôm, đối mã của chính nó khớp với mã của axit amin sản phẩm công nghệ hai trên mARN theo phép tắc bổ sung. Liên kết peptit thân aa1 và aa2 được tạo thành thành. Sự gửi vị lại xảy ra, với cứ thường xuyên như vậy cho đến khi ribôxôm tiếp xúc với mã dứt của