Bạn đang xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Coi và thiết lập ngay bạn dạng đầy đầy đủ của tư liệu tại phía trên (92.61 KB, 2 trang )
Bạn đang xem: Quyết định thành lập ban đại diện cha mẹ học sinh

PHÒNG GD&ĐT THANH OAITRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Số: 156/QĐ-MNMH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 10 mon 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập và hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinhNăm học 2020 - 2021

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG

Căn cứ vào tình trạng thực tế của phòng trường và năng lực, đk của Banđại diện cha mẹ năm học 2020 - 2021,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Thành lập và hoạt động Ban đại diện bố mẹ học sinh trường mần nin thiếu nhi MỹHưng năm học 2020 - 2021 gồm 15 ông (bà) có tên sau:

TT Họ cùng tên Đại diện lớp Nhiệm vụ phân công

1 Nguyễn Tiến Hiệp Lớp C2 Trưởng ban

2 Nguyễn Đăng Tùng Lớp A4 phó ban thường trực

3 Nguyễn Văn ngôi trường Lớp C4 Phó ban

4 Lê Thị Hậu Lớp A1 Thành viên

5 Lê Thị Hạnh Lớp A2 Thành viên

6 Đỗ Ngọc Hà Lớp A3 Thành viên

7 Hoàng Thị Thu Trang Lớp B1 Thành viên

8 Bùi Thị Hoa Lớp B2 Thành viên

9 Nguyễn Thị Bân Lớp B3 Thành viên

10 nai lưng Thị Chắt Lớp B4 Thành viên

11 Nguyễn Thị hiền khô Lớp C1 Thành viên

12 Tào Thị Ngọc Lớp C3 Thành viên

13 Lê Thị Thúy Mai Lớp D1 Thành viên

14 Nguyễn Thị Trang Lớp D2 Thành viên

15 Nguyễn Thị Phương Lớp D3 Thành viên


(2)

GD&ĐT; phối hợp với nhà trường thực hiện giỏi nhiệm vụ siêng sóc, ni dưỡngvà giáo dục trẻ trong thời gian học 2020 - 2021.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

những ông (bà) mang tên tại điều 1 căn cứ ra quyết định thực hiện./.Nơi nhận:

- bgh (để giám sát, P/h);

- Như điều 3 (t/h); - Lưu: VT./.

HIỆU TRƯỞNG


Tài liệu liên quan


*
Dieu le Ban dai dien cha me hoc sinh 1 593 1
*
ĐIỀU LỆ BAN ĐẠI DIỆN thân phụ MẸ HỌC SINH 1 703 1
*
Điều lệ Ban đại diện phụ huynh học sinh 9 597 1
*
11/2008/QĐ-BGDĐT Điều lệ Ban đại diện bố mẹ học sinh 9 597 4
*
Quyết định thành lập Ban lãnh đạo Cúm A(H1N1) 2 1 0
*
DL_ĐIỀU LỆ Ban đại diện cha mẹ học sinh .doc 9 557 0
*
phía dẫn hội nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh đầu năm mới 3 1 8
*
ke hoach ban dẻo dien phụ thân me hoc sinh 10 1 11
*
Quyết định ra đời ban khám nghiệm nề nếp học sinh 1 3 19
*
Điều lệ Ban đại diện bố mẹ học sinh 8 546 1
*


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về


(7.69 KB - 2 trang) - Quyet dinh thanh lap Ban dai dien thân phụ me hoc sinh nam giới hoc 20202021
Tải bạn dạng đầy đủ ngay


Xem thêm: Hãy Kể Về Những Đổi Mới Ở Xóm Làng Hoặc Phố Phường Của Em

×