Giải Toán lớp 8 trang 56, 57, 58, 59 SGK tập 2 cung cấp các em học sinh củng cố kiến thức và kỹ năng và gọi rõ cách thức giải các dạng bài bác tập vào sách giáo khoa

Hướng dẫn giải sách giáo khoa Toán lớp 8 trang 56, 57, 58, 59 tập 2 bài bác 1: Định lí Ta-lét vào tam giác đầy đủ, chi tiết nhất. Mong muốn với tư liệu này sẽ giúp ích cho chúng ta học sinh tham khảo, sẵn sàng cho bài học tới đây được giỏi nhất.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 8 tập 2 hay nhất

Trả lời thắc mắc SGK Toán 8 tập 2 trang 56

Cho AB = 3cm; CD =5cm;  = ?; EF = 4dm; MN = 7cm; 

Lời giải:

Trả lời thắc mắc Toán lớp 8 SGK tập 2 trang 57

Cho tứ đoạn thẳng AB, CD, A'B', C'D' (h.2). So sánh tỉ số

Lời giải:

Trả lời thắc mắc Toán 8 SGK trang 57 tập 2

Vẽ tam giác ABC trên chứng từ kẻ học sinh như trên hình 3. Dựng mặt đường thẳng a tuy nhiên song với cạnh BC, giảm hai cạnh AB, AC theo lắp thêm tự trên B' và C'.

Đường trực tiếp a định ra bên trên cạnh AB cha đoạn thẳng AB', B'B và AB, và định ra trên cạnh AC tía đoạn thẳng khớp ứng là AC', C'C cùng AC.

So sánh các tỉ số:

Lời giải

 

Trả lời thắc mắc trang 58 SGK Toán 8 tập 2 

Tính những độ nhiều năm x cùng y trong hình 5.

Lời giải

a) bởi vì a // BC, theo định lí Ta – lét ta có:

b) do DE // AB (cùng ⊥ AC), theo định lí Ta – lét ta có:

⇒ y = 4 + 2,8 = 6,8

Giải bài bác 1 trang 58 SGK Toán tập 2 lớp 8

Viết tỉ số của hai đoạn thẳng bao gồm độ lâu năm như sau:

a) AB = 5cm với CD = 15 cm

b) EF = 48cm và GH = 16dm

c) PQ = 1,2m cùng MN = 24cm

(Ghi ghi nhớ (định nghĩa địa 56 sgk Toán 8 Tập 2)

Tỉ số của hai đoạn trực tiếp là tỉ số độ lâu năm của bọn chúng theo cùng một đơn vị đo.)

Lời giải:

Giải bài xích 2 SGK Toán lớp 8 trang 58 tập 2

Cho biết AB/CD = 3/4 và CD bằng 12cm. Tính độ dài của AB.

Lời giải:

Thay CD = 12cm vào tỉ số độ dài ta được:

Vậy độ lâu năm AB = 9cm

Giải bài xích 3 trang 59 tập 2 SGK Toán lớp 8

Cho biết độ nhiều năm của AB cấp 5 lần độ dài của CD cùng độ dài của A'B' cấp 12 lần độ lâu năm của CD. Tính tỉ số của nhì đoạn trực tiếp AB cùng A'B'.

Lời giải:

Độ lâu năm AB cấp 5 lần độ dài của CD bắt buộc AB = 5CD.

Độ nhiều năm A'B' vội 12 lần độ nhiều năm của CD bắt buộc A'B' = 12CD.

=> Tỉ số của hai đoạn thẳng AB cùng A'B' là:

Giải bài bác 4 SGK Toán lớp 8 tập 2 trang 59

Cho biết AB'/AB = AC'/AC (h.6). Chứng minh rằng:

Hướng dẫn: Áp dụng tính chất của tỉ trọng thức.

Lời giải:

Giải bài bác 5 trang 59 SGK Toán lớp 8 tập 2

Tính x trong các trường vừa lòng sau (h.7):

Lời giải:

a) Ta có: MN // BC

Áp dụng định lý Ta-let ta có: 

Mà AM = 4, AN = 5, NC = AC – AN = 8,5 – 5 = 3,5

⇒ 5x = 4.3,5

⇔ 5x = 14

x = 14:5 = 2,8

Vậy x = 2,8

b) Ta có PQ // EF

Áp dụng định lý Talet vào tam giác DEF ta có: 

Mà DP = x, PE = 10,5 ; DQ = 9 ; QF = DF – DQ = 24 – 9 = 15

Do đó ta tất cả : 

⇒ 15x = 9.10,5

⇔ 15x = 94,5

⇔ x = 94,5:15 = 6,3

Vậy x = 6,3.

Xem thêm: Sơ Đồ Tư Duy Đây Thôn Vĩ Dạ (Năm 2022) Dễ Nhớ, Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Bài Đây Thôn Vĩ Dạ

►► CLICK ngay vào nút TẢI VỀ dưới phía trên để giải Toán lớp 8 Sách giáo khoa trang trang 56, 57, 58, 59 tập 2 file word, pdf hoàn toàn miễn phí.