toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Giải tích của ngài gilbert strang: tập một: vi phân hàm một biến


Không tính giá chỉ trị nuốm thể, hãy sắp đến xếp những tỉ con số giác sau theo lắp thêm tự từ bé dại đến lớn.sin đôi mươi ° , cos trăng tròn ° , sin 55 ° , cos 40 ° , tg 70 °Không tính giá bán trị vắt thể, hãy chuẩn bị xếp những tỉ con số giác sau theo sản phẩm tự từ nhỏ đến lớn. tg 70 ° , cotg 60 ° , cotg 65 ° , tg 50 ° , sin 25 °


*

Để ý rằng với các góc nhọn, lúc góc to lên thì tang của góc đó bự lên và chăm chú rằng cotg 60 ° = tg 30 ° , cotg 65 ° = tg 25 ° và vì sin α

sin 25 ° 70 °

suy ra sin 25 ° 70 °


Không tính giá chỉ trị thế thể, hãy sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo trang bị tự từ nhỏ tuổi đến lớn: (sin20^0,cos20^0,sin55^0,cos40^0,tan70^0)


Nhận xét: ở các góc từ (0^0Rightarrow90^0) thì (sin) và tan của 1 góc đang tỉ lệ thuận với số đo của góc

Do (70^0>45^0Rightarrow tan70^0>tan45^0Rightarrow tan70^0>1)

Mà sin, cos của rất nhiều góc gần như không to hơn 1

(Rightarrow) (tan70^0) là giá bán trị phệ nhất

Chuyển những giá trị cos về sin, ta có: (cos20^0=sin70^0) ; (cos40^0=sin50^0)

Do đó:

(sin20^0

Hay:

(sin20^0


Không sử dụng máy tính, sắp xếp tỉ con số giác dưới đây theo lắp thêm tự từ to đến nhỏ: Sin35 , Cos 63 , Sin 44 , Cos 37


(cos63^0=sin27^0;cos37^0=sin53^0)

(Rightarrow sin53^0>sin44^0>sin35^0>sin27^0)

(Rightarrow cos37^0>sin44^0>sin35^0>cos63^0)


không tính tỉ con số giác , hãy sắp tới xếp các tỉ con số giác sau theo lắp thêm tự tăng dần cos 24, sin 35 , cos 55 , sin 70 , cos 79 ?

 


Không cần sử dụng máy tính, sắp xếp các tỉ con số giác sau theo máy tự từ bé xíu đến lớn:

a, sin 24 0 ; cos 35 0 ; sin 54 0 ; cos 70 0 ; sin 78 0

b, cot 24 0 ; tan 16 0 ; cot 57 0 67 " ; cot 30 0 ; tung 80 0


a, Ta có: cos 70 0 (= sin 20 0 ) sin 24 0 sin 54 0 cos 35 0 (= sin 55 0 ) in 78 0

b, Ta có: rã 16 0 (= cot 74 0 ) cot 57 0 67 " cot 30 0 cot 24 0 tung 80 0 (= cot 10 0 )


Hãy sắp xếp theo thứ tự từ bé dại đến lớn các tỉ số lượng giác sau:

a. sin780, cos140, sin 470, cos 870.

b. tan 730, cot 250, tung 620, cot 380


Sắp xếp các tỉ con số giác sau theo trang bị tự từ bé bỏng đến lớn:

a, tan 12 0 , cot 61 0 , chảy 28 0 , cot 79 0 15 " , chảy 58 0

b, cos 67 0 , sin 56 0 , cos 63 0 41 " , sin 74 0 ,  cos 85 0


Sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thiết bị tự từ lớn đến bé:

a, tan 42 0 , cot 71 0 , tan 38 0 , cot 69 0 15 " , chảy 28 0

b, sin 32 0 , cos 51 0 , sin 39 0 ,  cos 79 0 13 " , sin 38 0


a, Ta có: cot 71 0  (= chảy 19 0 ) 69 0 15 " (= tan trăng tròn 0 45 " ) 28 0   38 0 42 0

b, Tương trường đoản cú câu a) ta bao gồm : cos 79 0 13 " = sin 10 0 47 "   32 0   38 0 51 0 = sin 39 0


Không tính giá trịc gắng thể, hãy sắp tới xếp các tỉ con số giác sau theo trang bị tự từ nhỏ dại đến mập :

a) (sin20^0,cos20^0,sin55^0,cos40^0,tg70^0)

b) (tg70^0,cotg60^0,cotg65^0,tg50^0,sin25^0)
Xem thêm: Soạn Thông Điệp Nhân Ngày Thế Giới Phòng Chống Aids 01/12/2003 Siêu Ngắn

Lớp học trực tuyến

giờ Anh 9 Toán 9- cô Ngọc Anh Ngữ Văn 9- Cô Thảo Toán 9- Thầy Đô Sinh học tập 9- Cô Châu Hoá học 9- Thầy Kiệt Ngữ Văn 9- Cô Hạnh