Tổng hợp kiến thức hóa 12 phần Lipit qua sơ đồ bốn duy Lipit do đứng đầu lời giải biên soạn, bao gồm sơ đồ tư duy, lý thuyết, bài bác tập tương quan đến Lipit. Phần này rất quan trọng đối với chúng ta học sinh lớp 12. Đây là phần giúp cho các bạn lấy điểm xuất sắc ở kì thi học tập kì làm việc trường với kì thi trung học.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy lipit

A. Sơ đồ tứ duy LipiT

1. Sơ đồ bốn duy Lipit ngắn gọn

*

2. Sơ đồ bốn duy Lipit bỏ ra tiết

*

B. Lý thuyết Lipit

I) Lipit

1) Lipit là gì?

Lipit là phần lớn hợp chất hữu cơ gồm trong tế bào sống, không phối hợp trong nước nhưng mà hòa tan trong những dung môi hữu cơ như: ete, xăng dầu,...

2) Công thức

Hình hình ảnh dưới đây đó là công thức chung, tổng quát của lipit mà bạn cần nhớ

*

(Công thức tổng quát của lipit)

VD:  (C17H35COO)3C3H5(C17H35COO)3C3H5 : tritearylglixerol ( tritearin)

3) Phân loại

Lipit gồm những: chất béo, sáp, setori, photpholipit,... điểm lưu ý của chúng đều là những este phức tạp

- Chất to là trieste của glixerol và các axit béo, với là các axit monocacboxylic gồm số chẵn nguyên tử C (Thường từ 12C đến 24C) ko phân nhánh, được gọi bình thường là triglixerit. Đây là phù hợp chất quan trọng nhất trong những loại Lipit.

- Sáp là este của monoancol cao cùng axit béo.

- Setori là este của monoancol mà gốc hidrocacbon có 4 vòng bao gồm chung cạnh cùng với axit béo.

- Photpholipit là este của glixerol đựng 2 cội axit bự và 1 nơi bắt đầu photphat hữu cơ.

4) Trạng thái

- Chất lớn là thành phần chính có trong mỡ động vật hoang dã và dầu thực vật.

- Sáp bao gồm trong sáp ong.

- Setori cùng photpholipt tất cả trong cơ thể sinh vật.

II) tính chất của lipit

1) đặc điểm vật lý

- Ở điều kiện thường: hóa học lỏng hoặc rắn

+ bao gồm gốc Hidrocacbon không no: chất lỏng.

+ gồm gốc Hidrocacbon no: hóa học rắn.

- không tan trong nước cơ mà tan trong số dung môi hữu cơ.

- Lipit bao hàm các hóa học nhẹ như nước.

2) đặc điểm hóa học

Lipit bao gồm 3 đặc thù hóa học đặc trưng

- tham gia phản ứng thủy ngân

- thâm nhập phản ứng xà chống hóa

- phản nghịch ứng cộng hidro

III) công dụng và tầm đặc trưng của Lipit

1) tính năng của lipit

- cấu tạo tế bào, mô đệm, phương pháp nhiệt.

- Dung môi phối hợp vitamin tất cả trong mỡ.

- cung cấp nước nội sinh đến cơ thể.

- Dự trữ cùng cung cấp năng lượng

2) Tác hại

- Tăng lượng chất triglyxerit, nguyên nhân gây một vài bệnh tim mạch nguy hiểm.

- Gây lớn phì

C. Những dạng bài bác tập về đặc điểm hóa học của Lipit

1. Phương pháp

- Chất bự (lipit) thuộc nhiều loại este bắt buộc cũng gia nhập phản ứng đặc trưng của este như:

+ bội phản ứng thủy phân trong môi trường xung quanh axit tạo ra glixerol và các axit béo

PTHH: (RCOO)3C3H5 + 3H2O ↔ C3H5(OH)3 + 3RCOOH

+ bội phản ứng thủy phân trong môi trường xung quanh kiềm: phản nghịch ứng xà phòng hóa tạo thành glixerol và tất cả hổn hợp muối của những axit béo.

Xem thêm: Luyện Từ Và Câu Lớp 3 Tuần 5

PTHH: (RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5OH (glixerol)

- ngoài ra với lipit không no còn có phản ứng cùng như cộng H2, cộng Iôt…

2. Lấy một ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Thủy phân chất bự glixerol tristearat (C17H35COO)3C3H5 cần cần sử dụng 1,2 kg NaOH. Biết công suất phản ứng là 80%. Khối lượng glixerol nhận được là:

8,100kg

0,750 kg

0,736 kg

6,900 kg

Giải

PTHH: (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3 (1)

Ta có: nNaOH = 1,2 : 40 = 0,03 (kmol)

Từ (1) ⇒ nC3H5(OH)3 = 1/3 .nNaOH = 0,01 (kmol)

⇒ mC3H5(OH)3 = 0,01 . 92 .80% = 0,736 (kg)

Đáp án C

Ví dụ 2: Thuỷ phân hoàn toàn 10 gam một lipit trung tính đề xuất 1,68 gam KOH. Từ một tấn lipit trên rất có thể điều chế được từng nào tấn xà phòng natri 72%.