Dựa vào quy tắc xác định số oxi hóa để tính số oxi hóa của nguyên tử C trong số hợp chất:

- vào một phân tử, tổng thể oxi hóa của những nguyên tố bằng 0

- Trong phần lớn hợp chất, số lão hóa của H là +1, trừ một trong những trường thích hợp như hiđrua kim loại (NaH, CaH2,…). Số lão hóa của O bằng -2 trừ trường thích hợp Ò2 và peoxit (H2O2, Na2O2,…)

- CO2:

+ Đặt số oxi hóa của C là x, số thoái hóa của O là -2

+ Ta có: x + (-2).2 = 0 => x = +4 => (mathop Climits^ + 4 O_2)

- K2CO3:

+ Đặt số lão hóa của C là x, số thoái hóa của K cùng O theo thứ tự là +1 và -2

+ Ta có: 2.(+1) + x + (-2).3 = 0 => x = +4 => (K_2mathop Climits^ + 4 O_3)

- CO:

+ Đặt số lão hóa của C là x, số thoái hóa của O là -2

+ Ta có: x + (-2) = 0 => x = +2 => (mathop Climits^ + 2 O)

- CH4:

+ Đặt số thoái hóa của C là x, số lão hóa của H là +1

+ Ta có: x + (+1).4 = 0 => x = -4 => (mathop Climits^ - 4 H_4)

Đáp án yêu cầu chọn là: c

...Bạn đã xem: Số thoái hóa của c vào co2

Bài tập tất cả liên quan

Bài tập về hóa trị với số thoái hóa Luyện ngay lập tứcBạn đang xem: Số oxi hóa của c trong co2

*

*

*

*

*

Câu hỏi liên quan

Nhận định làm sao sau đó là đúng về năng lượng điện hoá trị:

Nhận định nào tiếp sau đây chưa bao gồm xác về hoá trị trong hợp hóa học cộng hoá trị:

Nhận định nào chưa chính xác về số oxi hoá:

Điện hóa trị của Al trong hợp hóa học AlCl3 là

Chỉ ra nội dung sai :

Chọn văn bản đúng để ngừng câu sau : “Trong tất cả các vừa lòng chất,...”

Chỉ ra ngôn từ sai khi hoàn thành câu sau : “Trong tất cả các thích hợp chất,...”

Điện hoá trị của canxi (Ca) trong CaCl2 là:

Hợp hóa học mà nguyên tố clo bao gồm số oxi hoá +3 là :

Số oxi hóa của nguyên tử C vào CO2, H2CO3, HCOOH, CH4 theo lần lượt là

Số oxi hoá của Mn trong các đơn hóa học ,hợp hóa học và ion dưới đây : Mn , MnO , MnCl4 , MnO4– theo thứ tự là :

Số oxi hoá của nguyên tố lưu huỳnh trong số chất : S, H2S, H2SO4, SO2 lần lượt là :

Số oxi hoá của nguyên tố nitơ trong số hợp chất : NH4Cl, HNO3, NO, NO2, N2, N2O lần lượt là

Số lão hóa của N, O, S, Cl, Br, Cr, Mn trong những chất cùng ion: NH4+, CH3COOH, SO42–, Cl2, KBrO3, K2Cr2O7, K2MnO4 theo lần lượt là:

Cho các chất cùng ion sau: NH4+, NH3, NO3–, N2O5, N2O, NO, NO2, NO2–. Số oxi hoá của nitơ trong các chất và ion trên được thu xếp theo đồ vật tự tăng ngày một nhiều như sau:

Hoá trị vào hợp chất ion được hotline là :

Cộng hoá trị của một nguyên tố là:

Công thức hóa học của hợp chất được tạo vì chưng magie (hóa trị II) và nitơ huỳnh (hóa trị III) là:

Công thức hóa học của hợp hóa học tạo vì nhôm với nhóm nitrat (NO3-) là: 
Xem thêm: Trong Chuyển Động Tròn Đều Vận Tốc Luôn, Công Thức Chuyển Động Tròn Đều

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội


Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ tin tức và Truyền thông.