$overset0mathopS,, ext overset+1mathopH,_2overset-2mathopS,, ext overset+1mathopH,_2overset+6mathopS,overset-2mathopO,_4, ext overset+4mathopS,overset-2mathopO,_2$
Bạn đang xem: Số oxi hóa của lưu huỳnh trong hợp chất

*
*
*
*
*
*
*
*

Hoàn thành câu chữ sau : “Trong hợp hóa học cộng hoá trị, hoá trị của một yếu tố được khẳng định bằng ............ Mà nguyên tử của yếu tắc đó tạo thành được với các nguyên tử khác trong phân tử”.


Hoàn thành văn bản sau : “Số oxi hoá của một yếu tố trong phân tử là ...(1)… của nguyên tử nguyên tố đó trong phân tử, nếu đưa định rằng liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử là ...(2)….”.


Số oxi hoá của Mn trong số đơn hóa học ,hợp hóa học và ion tiếp sau đây : Mn , MnO , MnCl4 , MnO4– thứu tự là :


Số oxi hóa của N, O, S, Cl, Br, Cr, Mn trong số chất với ion: NH4+, CH3COOH, SO42–, Cl2, KBrO3, K2Cr2O7, K2MnO4 theo thứ tự là:


Cho các chất và ion sau: NH4+, NH3, NO3–, N2O5, N2O, NO, NO2, NO2–. Số oxi hoá của nitơ trong số chất với ion bên trên được thu xếp theo đồ vật tự tăng dần như sau:


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Cách Tìm Gtln Gtnn Của Biểu Thức Chứa Căn Lớp 9, Tìm Gtln, Gtnn Của Biểu Thức Chứa Căn

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ tin tức và Truyền thông.