$\overset{0}{\mathop{S}}\,,\text{ }{{\overset{+1}{\mathop{H}}\,}_{2}}\overset{-2}{\mathop{S}}\,,\text{ }{{\overset{+1}{\mathop{H}}\,}_{2}}\overset{+6}{\mathop{S}}\,{{\overset{-2}{\mathop{O}}\,}_{4}},\text{ }\overset{+4}{\mathop{S}}\,{{\overset{-2}{\mathop{O}}\,}_{2}}$
Bạn đang xem: Số oxi hóa của lưu huỳnh trong hợp chất

*
*
*
*
*
*
*
*

Hoàn thành nội dung sau : “Trong hợp chất cộng hoá trị, hoá trị của một nguyên tố được xác định bằng ............ mà nguyên tử của nguyên tố đó tạo ra được với các nguyên tử khác trong phân tử”.


Hoàn thành nội dung sau : “Số oxi hoá của một nguyên tố trong phân tử là ...(1)… của nguyên tử nguyên tố đó trong phân tử, nếu giả định rằng liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử là ...(2)….”.


Số oxi hoá của Mn trong các đơn chất ,hợp chất và ion sau đây : Mn , MnO , MnCl4 , MnO4– lần lượt là :


Số oxi hóa của N, O, S, Cl, Br, Cr, Mn trong các chất và ion: NH4+, CH3COOH, SO42–, Cl2, KBrO3, K2Cr2O7, K2MnO4 lần lượt là:


Cho các chất và ion sau: NH4+, NH3, NO3–, N2O5, N2O, NO, NO2, NO2–. Số oxi hoá của nitơ trong các chất và ion trên được sắp xếp theo thứ tự tăng dần như sau:


*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Cách Tìm Gtln Gtnn Của Biểu Thức Chứa Căn Lớp 9, Tìm Gtln, Gtnn Của Biểu Thức Chứa Căn

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông.