tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Tính từ "thin" khi đưa sang đối chiếu hơn và đối chiếu hơn tuyệt nhất bất quy tắc là gì?

Ai Nhanh+Chính xácmk đến Tick 3 lần


*

Viết cách dùng và phương pháp của đối chiếu hơn tính tự ngắn cùng dài , mang đến 4 lấy một ví dụ (trong đó bao gồm dạng đối chiếu hơn tính trường đoản cú bất nguyên tắc )


*

Cách so sánh hơn và đối chiếu nhất trong giờ anh - bài bác tập của lớp Duolingo"s Class

...Ariana...

Bạn đang xem: So sánh hơn của thin

65

Cấu trúc so sánh hơn và so sánh hơn nhất trong giờ anh

Công thức so sánh hơn với tính từ cùng trạng từ

So sánh rộng với tính tự ngắn với trạng trường đoản cú ngắn:

Cấu trúc:

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary V

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

S-adj-er: là tính từ ngắn lại đuôi “er”

S-adv-er: là trạng từ ngắn lại hơn nữa đuôi “er”

S1: nhà ngữ 1 (Đối tượng được so sánh)

S2: chủ ngữ 2 (Đối tượng dùng để làm so sánh với đối tượng người sử dụng 1)

Axiliary V: trợ đụng từ

(object): tân ngữ

N (noun): danh từ

Pronoun: đại từ

Ví dụ:

This book is thicker than that one. (Cuốn sách này dày hơn cuốn sách kia.)

They work harder than I do. = They work harder than me. (Họ có tác dụng việc chuyên cần hơn tôi.)

So sánh rộng với tính từ dài cùng trạng từ dài:

Cấu trúc:

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary V

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

L-adj: tính trường đoản cú dài

L-adv: trạng từ bỏ dài

Ví dụ:

He is more intelligent than I am. = He is more intelligent than me. (Anh ấy lý tưởng hơn tôi.)

My friend did the demo more carefully than I did. = My friend did the test more carefully than me. (Bạn tôi làm bài kiểm tra cẩn thận hơn tôi.)

Cấu trúc so sánh hơn nhất đối với tính từ cùng trạng từ.

So sánh rộng nhất đối với tính trường đoản cú ngắn và trạng tự ngắn:

Cấu trúc:

S + V + the + S-adj-est/ S-adv-est

Ví dụ:

It is the darkest time in my life. (Đó là khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời tôi.)

He runs the fastest in my class. (Anh ấy chạy sớm nhất lớp tôi.)

So sánh hơn nhất đối với tính từ dài và trạng tự dài:

Cấu trúc:

S + V + the + most + L-adj/ L-adv

Ví dụ:

She is the most beautiful girl I’ve ever met. (Cô ấy là cô bé xinh nhất mà tôi từng gặp.)

He drives the most carelessly among us. (Anh ấy ấy lái xe ẩu nhất trong số chúng tôi.)

Một số điều cần để ý khi sử dụng công thức so sánh hơn và so sánh hơn tuyệt nhất trong giờ Anh

Một số tính từ gồm 2 âm huyết nhưng tất cả tận thuộc là “y, le, ow, er” khi sử dụng ở đối chiếu hơn hay đối chiếu hơn nhất nó áp dụng kết cấu so sánh hơn của tính từ bỏ ngắn.

Tính từ So sánh hơn So sánh hơn nhất

Happy -> happier -> the happiest

Simple -> simpler -> the simplest

Narrow -> narrower -> the narrowest

Clever -> cleverer -> the cleverest

Ví dụ:

Now they are happier than they were before. (Bây giờ bọn họ hạnh phúc hơn trước đây kia.)

Ta thấy “happy” là một trong tính từ có 2 âm tiết mà lại khi sử dụng đối chiếu hơn, ta sử dụng kết cấu so sánh hơn của tính từ bỏ ngắn.

Xem thêm: Đề Cương Môn Toán Lớp 7 Học Kì 2 Môn Toán Lớp 7 Chọn Lọc, Đề Cương Ôn Tập Toán 7 Học Kì 2

Một số tính từ cùng trạng từ chuyển đổi đặc biệt lúc sử dụng đối chiếu hơn và so sánh hơn nhất.

BT1

BT2

P/S: Chỉ gồm hs tg lớp Duolingo"s Class mới được làm bài xích nhé !

Mình chỉ mới chấm BT1, không chấm đc BT2. Chúng ta thông cảm nhé, do mình không có tương đối nhiều thời gian. Dưới đó là bảng điểm BT1: