Khi nối những đầu dây dẫn điện với một nguồn điện, ta chỉ thấy bóng đèn ở cốc đựng dung dịch NaCl nhảy sáng. Vậy dung dịch NaCl dẫn điện, còn nước cất và dung dịch saccarozơ không dẫn điện.

Bạn đang xem: Soạn hóa 11 bài 1

Nếu làm những thí nghiệm tương tự, bạn ta thấy: NaCl rắn, khan; NaOH rắn, khan; các dung dịch ancol etylic (C2H5OH), glixerol (C2H5(OH)3)không dẫn điện.

Ngược lại, các dung dịch axit, bazơ và muối phần đông dẫn điện.

2. Tại sao tính dẫn điện của các dung dịch axit, bazơ và muối bột trong nước

Ngay từ thời điểm năm 1887, A-rê-ni-ut (S.Arrhenius) đã đưa thiết và về sau thực nghiệm đã chứng thực rằng: 

Tính dẫn năng lượng điện của các dung dịch axit, bazơ với muối là do trong hỗn hợp của bọn chúng có những tiểu phân mang điện tích chuyển động tự do thoải mái được call là các ion.

Quá trình phân li những chất trong nước ra ion là sự điện li. Các chất tan trong nước phân li ra ion được gọi là các chất năng lượng điện li . 

Vậy axit, bazơ và muối là hầu như chất điện li.

Sự điện li được trình diễn bằng phương trình năng lượng điện li.

Ví dụ:

- muối bột phân li thành cation sắt kẽm kim loại và anion gốc axit:

*

- Axit phân li thành cation H+ và anion nơi bắt đầu axit:

*

- Bazơ phân li thành cation sắt kẽm kim loại và anion hiđroxit:

*

3. Định nghĩa sự năng lượng điện li

- Sự năng lượng điện li là quá trình phân li thành những ion (cation, anion) khi hóa học tan vào nước hoặc nóng chảy.

- hóa học điện li là phần nhiều chất khi tan vào nước chế tác thành hỗn hợp dẫn năng lượng điện nhờ phân li thành ion.

II. PHÂN LOẠI CÁC CHẤT ĐIỆN LI

1. Độ điện li

- Để thể hiện mức độ phân li ra ion của những chất điện li, ta cần sử dụng khái niệm độ năng lượng điện li.

+ Độ năng lượng điện li α (anpha) của một hóa học điện li là tỉ số thân phân tử phân li thành ion (n) với tổng số bộ phận hòa tan (n0).

*

+ tỉ lệ thành phần phân tử cũng là tỉ lệ với số mol, nên αα bằng tỉ số phần độ đậm đặc mol hóa học tan phân li thành Cp và tổng độ đậm đặc mol của hóa học tan vào dung dịch Ct:

*

- Độ năng lượng điện li α phụ thuộc vào:

+ bản chất của chất tan.

+ thực chất của dung môi.

+ sức nóng độ

+ Nồng độ hóa học điện li.

2. Hóa học điện li bạo dạn và chất điện li yếu

a) Chất năng lượng điện li mạnh

Chất năng lượng điện li khỏe mạnh là hóa học khi chảy trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion, α=1.

Những chất điện li mạnh là các axit mạnh mẽ như HCl, HNO3, HClO4, H2SO4, ...; những bazơ mạnh bạo như NaOH, KOH, Ba(OH)2 ,... Và phần đông các muối.

Trong phương trình năng lượng điện li của chất điện li mạnh, bạn ta sử dụng một mũi thương hiệu chỉ chiều của quá trình điện li.

Ví dụ: 

*

b) hóa học điện li yếu

Chất điện li yếu là chất khi chảy trong nước chỉ có 1 phần số phân tử hoà rã phân li ra ion, phần sót lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.

Những hóa học điện li yếu là những axit yếu ớt như CH3COOH, HClO, H2S, HF, H2SO3 , ... ; các bazơ yếu ớt như Bi(OH)3,Mg(OH)2 , ...

Trong phương trình điện li của chất điện li yếu, bạn ta cần sử dụng hai mũi tên ngược chiều nhau.

Xem thêm: Bài Tập Nhị Thức Niu Tơn Lớp 11 Bài 3: Nhị Thức Niu, Nhị Thức Niu

Ví dụ:

*

Cân bằng điện li là cân bằng động. Hệt như mọi cân đối hoá học tập khác, cân bằng điện li cũng tuân thủ theo đúng nguyên lí chuyển dời cân bởi Lơ Sa-tơ-li-ê.