Giải bài xích 7: tỉ lệ thành phần thức - Sách VNEN toán 7 tập 1 trang 26. Phần dưới đang hướng dẫn trả lời và lời giải các thắc mắc trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hy vọng các em học viên nắm giỏi kiến thức bài bác học.


A. B. Vận động khởi cồn và hiện ra kiến thức

1. A) Em cùng chúng ta giải việc sau

- vào một giờ học tập bóng rổ, bạn Nam ném láng 24 lần được 18 lần trúng rổ. Chúng ta An ném bóng đôi mươi lần được 15 lần trúng rổ.

Bạn đang xem: Soạn toán 7 tỉ lệ thức

a) Tính tỉ số số lần ném trúng với tần số ném nhẵn của từng bạn.

b) các bạn nào ném bóng giỏi hơn?

Trả lời:

a) Tỉ số mốc giới hạn ném trúng với mốc giới hạn ném bóng của khách hàng Nam là: $frac1824$;

Tỉ số số lần ném trúng với số lần ném bóng của người sử dụng An là: $frac1520$;

b) vì chưng $frac1824$ = $frac1520$ = $frac34$ nên cặp đôi bạn trẻ làm xuất sắc ngang nhau.

- so sánh hai tỉ số $frac1527$ với $frac12,517,5$.

Trả lời:

$frac1527$ = $frac59$ cùng $frac12,517,5$ = $frac57$.

Vì $frac59$ tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số$fracab=fraccd$ giỏi a : b = c : d

c) các tỉ số sau đây có lập thành tỉ lệ thức không?

$frac3,68,4$ cùng 21 : 49; -2$frac13$ : 14 cùng -1,5 : 0,25.

Trả lời:

- Có: $frac3,68,4$ = 21 : 49 = $frac37$ phải tỉ số trên tất cả lập thành tỉ trọng thức.

- Có: -2$frac13$ : 14 = -$frac16$ $ eq$ -1,5 : 0,25 = -6 phải tỉ số trên không lập thành tỉ lệ thức.

2. A) thực hiện các vận động sau

- Em đọc với tìm hiểu:

Xét tỉ trọng thức $frac324$ = $frac25200$. Nhân nhì tỉ số của tỉ lệ thức với 24.200, ta được:

$frac324$ . (24.200) = $frac25200$ . (24.200) $Rightarrow$ 3.200 = 25.24

- giống như như trên, từ tỉ lệ thành phần thức $fracab$ = $fraccd$ sẽ có đẳng thức nào? vị sao?

Trả lời:

Nhân nhị tỉ số của tỉ lệ thành phần thức $fracab$ = $fraccd$ cùng với b.d, ta được:

$fracab$ .b.d= $fraccd$ .b.d $Rightarrow$ a.d = b.c.

Như vậy, từ tỉ trọng thức $fracab$ = $fraccd$ sẽ sở hữu đẳng thức ad = bc.

b) Đọc kĩ câu chữ sau

Nếu $fracab=fraccd$ thì ad = bc.

c) thực hiện các chuyển động sau

Tìm quý hiếm của x để: $frac2x$ = $frac1421$.

Trả lời:

$frac2x$ = $frac1421$ $Rightarrow$ 14.x = 2.21 $Rightarrow$ x = 42 : 14 $Rightarrow$ x = 3.

3. A) tiến hành các chuyển động sau

Từ đẳng thức ad = bc (với b, d $ eq$ 0), hãy suy ra tỉ lệ thành phần thức $fracab$ = $fraccd$.

Trả lời:

Chia hai vế của đẳng thức ad = bc đến b.d, ta được:

$fraca.db.d$ = $fracb.cb.d$ $Rightarrow$ $fracab$ = $fraccd$.

b) Đọc kĩ ngôn từ sau

Nếu ad = bc với a, b, c, d $ eq $ 0 thì ta có các tỉ lệ thức:

$fracab=fraccd$; $fracac=fracbd$; $fracdb=fracca$; $fracdc=fracba$.

c) thực hiện các vận động sau

Từ đẳng thức 3.12 = 4.9 hãy viết các tỉ lệ thức được tạo nên thành.

Xem thêm: Học Toán Thcs - Tài Liệu Toán Thcs

Trả lời:

Nếu 3.12 = 4.9 thì ta có những tỉ lệ thức:

$frac34$ = $frac912$; $frac39$ = $frac412$; $frac124$ = $frac93$; $frac129$ = $frac43$.