- Chọn bài bác -Bài 1: Nhân 1-1 thức với nhiều thứcBài 2: Nhân nhiều thức với đa thứcLuyện tập (trang 8-9)Bài 3: đa số hằng đẳng thức đáng nhớLuyện tập (trang 12)Bài 4: phần lớn hằng đẳng thức kỷ niệm (tiếp)Bài 5: số đông hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)Luyện tập (trang 16-17)Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương thức đặt nhân tử chungBài 7: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương thức dùng hằng đẳng thứcBài 8: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tửBài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp phối hợp các phương phápLuyện tập (trang 25)Bài 10: Chia solo thức cho đối kháng thứcBài 11: phân tách đa thức cho solo thứcBài 12: phân tách đa thức một đổi mới đã chuẩn bị xếpLuyện tập (trang 32)Ôn tập chương 1

Mục lục

Xem cục bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Xem toàn cục tài liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải toán 8 bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung khiến cho bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 8 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và phù hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống cùng vào các môn học khác:

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài bác 6 trang 18: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

a) x2 – x;

b) 5x2(x – 2y) – 15x(x – 2y);

c) 3(x – y) – 5x(y – x).

Bạn đang xem: Soạn toán 8 bài 6

Lời giải

a) x2 – x = x.x – x.1 = x(x – 1)

b) 5x2 (x – 2y)– 15x(x – 2y) = x.5x(x – 2y) – 3.5x(x – 2y)

= (x – 3).5x(x – 2y)

c) 3(x – y)– 5x(y – x) = 3(x – y) + 5x(x – y)

= (3 + 5x)(x – y)

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài 6 trang 18: tìm kiếm x sao để cho 3x2 – 6x = 0.

Lời giải

3x2 – 6x = 0 ⇒ 3x.x – 3x.2 = 0

⇒ 3x.(x – 2) = 0

⇒ 3x = 0 hoặc x – 2 = 0

3x = 0 ⇒ x = 0

x – 2 = 0 ⇒ x = 0 + 2 = 2

Bài 39 (trang 19 SGK Toán 8 Tập 1): Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:

*

Lời giải:

a) 3x – 6y

= 3.x – 3.2y

(Xuất hiện nay nhân tử chung là 3)


= 3(x – 2y)

*

c) 14x2y – 21xy2 + 28x2y2

= 7xy.2x – 7xy.3y + 7xy.4xy

(Xuất hiện nhân tử bình thường 7xy)

= 7xy(2x – 3y + 4xy)

*

e) 10x(x – y) – 8y(y – x)

(Nhận thấy x – y = –(y – x) đề xuất ta thay đổi y – x về x – y)

= 10x(x – y) – 8y<–(x – y)>

= 10x(x – y) + 8y(x – y)

= 2(x – y).5x + 2(x – y).4y

(Xuất hiện nay nhân tử phổ biến 2(x – y))

= 2(x – y)(5x + 4y)

* lưu lại ý: những khi, để xuất hiện nhân tử chung, ta cần đổi khác A = –(–A) 

Các bài bác giải Toán 8 bài bác 6 khác

Bài 40 (trang 19 SGK Toán 8 Tập 1): Tính giá trị của biểu thức:

a) 15.91,5 + 150.0,85

b) x(x – 1) – y(1 – x) trên x = 2001 cùng y = 1999

Lời giải:

a) 15.91,5 + 150.0,85

= 15.91,5 + 15.10.0,85

= 15.91,5 + 15.8,5

= 15(91,5 + 8,5)

= 15.100

= 1500

b) x(x – 1) – y(1 – x)

= x(x – 1) – y<–(x – 1)>

= x(x – 1) + y(x – 1)

= (x – 1)(x + y)

Tại x = 2001, y = 1999, cực hiếm biểu thức bằng:

(2001 – 1)(2001 + 1999) = 2000.4000 = 8000000

Các bài bác giải Toán 8 bài xích 6 khác

Bài 41 (trang 19 SGK Toán 8 Tập 1): tìm x, biết:

a) 5x(x – 2000) – x + 2000 = 0

b) x3 – 13x = 0

Lời giải:

a) 5x(x – 2000) – x + 2000 = 0

⇔ 5x(x – 2000) – (x – 2000) = 0

(Có x – 2000 là nhân tử chung)

⇔ (x – 2000).(5x – 1) = 0

⇔ x – 2000 = 0 hoặc 5x – 1 = 0

+ x – 2000 = 0 ⇔ x = 2000

+ 5x – 1 = 0 ⇔ 5x = 1 ⇔ x = 1/5.

Xem thêm: Mc Trấn Thành Quê Ở Đâu - Tiểu Sử Tiểu Sử, Hình Ảnh, Quê Quán Trấn Thành

Vậy tất cả hai giá trị của x thỏa mãn là x = 2000 với x = 1/5.

b) x3 = 13x

⇔ x3 – 13x = 0

⇔ x.x2 – x.13 = 0


(Có nhân tử chung x)

⇔ x(x2 – 13) = 0

⇔ x = 0 hoặc x2 – 13 = 0

+ x2 – 13 = 0 ⇔ x2 = 13 ⇔ x = √13 hoặc x = –√13

Vậy có tía giá trị của x thỏa mãn nhu cầu là x = 0, x = √13 cùng x = –√13.

Các bài giải Toán 8 bài bác 6 khác

Bài 42 (trang 19 SGK Toán 8 Tập 1): chứng minh rằng 55n + 1 – 55n phân tách hết cho 54 (với n là số từ nhiên).

Lời giải: