Ngày xưa, hồi học cho 2 mẫu mã ngữ pháp そう/sou với よう/you, đầu bản thân như ao ước nổ tung ra vì chưng khó hiểu, khó khăn phân biệt. Đến tận bây giờ, qua ngay sát chục năm học tập và thực hiện tiếng Nhật nhưng mình cũng chưa hề đầy niềm tin khi bắt buộc nói tuyệt giảng giải về 2 tự này. So sánh Sou desu/You desu – bài viết này này mình gồm tổng thích hợp lại đông đảo ý gọi + điều bản thân biết về 2 mẫu mã câu này, mong muốn rằng để giúp ích phần nào đó cho chúng ta đang học tập tiếng Nhật nhé