Phương thức giám sát Statistics cho phép bọn họ nhập số liệu thống kê lại vào thứ tính. Tự động hóa tính toán tra cứu ra các số sệt trưng như trung bình cộng, phương sai, độ lệch chuẩn, …

Casio fx-580VN X hỗ trợ 8 loại giám sát thống kê tuy vậy do thời hạn và kiến thức và kỹ năng có hạn đề xuất mình chỉ trình bày một nhiều loại duy duy nhất là 1 – Variable

Công việc thứ nhất cần làm trước lúc nhập số liệu là xác minh xem có cột Freq – Tần số tuyệt không

Công việc này dựa vào vào số liệu thống kê của doanh nghiệp được trình bày dưới dạng bảng thống kê lại thuần túy hay bảng phân bổ tần số. Giả dụ là bảng thống kê lại thuần túy thì không, ngược lại thì có
Bạn đang xem: Cách chỉnh máy tính casio về trạng thái ban đầu cực đơn giản

Mục lục


3 Các thao tác với screen soạn thảo thống kê3.3 Xóa số liệu


Xem thêm: Last Name Là Họ Hay Tên Hay Họ Trong Tiếng Anh, Thông Tin Đầy Đủ Chính Xác Nhất

1 Nhập số liệu thống kê với hiển thị các số quánh trưng

Cho bảng phân bố tần số Năng suất lúa hè thu năm 1996 của 24 tỉnh. Tìm trung bình cộng, phương sai cùng độ lệch chuẩn

Năng suất lúaTần số
251
301
359
405
458
Cộng24

Thiết lập hiển thị cộtFreq – Tần số trước lúc thực hiện

Bước 1 nhấn phím MENU

*
*
*

2 màn hình soạn thảo thống kê cùng Màn hình tính toán thống kê

Vậy trung bình cộng

*
, phương không nên
*
cùng độ lệch chuẩn chỉnh
*

Phương thức Statistics hỗ trợ cho chúng ta hai màn hình thao tác là Màn hình biên soạn thảo thống kêMàn hình tính toán thống kê. Với mỗi màn hình hiển thị phím OPTN sẽ sở hữu được các tính năng tương ứng

Màn hình soạn thảo thống kêMàn hình tính toán thống kê
*
*
Select Type biến hóa loại thống kêEditor sửa đổi số liệu1-Variable Calc hiển thị những số quánh trưngStatistics Calc chuyển mang đến Màn hình tính toán thống kêSelect Type biến đổi loại thống kê1-Variable Calc hiển thị các số sệt trưngData chuyển đến screen soạn thảo thống kêSummation Variable Min/ Max Norm Dist

3 Các thao tác với screen soạn thảo thống kê

3.1 đổi khác số liệu

Bước 1 Sử dụng các phím , , , dịch chuyển con trỏ biên soạn thảo mang lại ô đề xuất thay đổi

Bước 2 Nhập số liệu mới

Bước 3 nhận phím = nhằm cập nhật

3.2 Chèn thêm dòng

Bước 1 dìm phím OPTN

Bước 2 chọn Editor

Bước 3 Chọn Insert Row

Dòng được chèn đã nằm phía bên trên con trỏ biên soạn thảo

3.3 Xóa số liệu

3.3.1 Xóa một dòng

Bước 1 Sử dụng những phím , , , di chuyển con trỏ biên soạn thảo đến dòng yêu cầu xóa

Bước 2 dấn phím DEL

3.3.2 Xóa toàn bộ

Bước 1 dấn phím OPTN

Bước 2 lựa chọn Editor

Bước 3 chọn Delete All

4 các loại đo lường và tính toán thống kê

1-VariableBiến đối kháng
*
*
Biến đôi hồi quy tuyến đường tính
*
Biến song hồi quy bậc hai
*
Biến song hồi quy logarit
*
Biến song
*
hồi quy hàm số mũ
*
Biến đôi
*
hồi quy hàm số mũ
*
Biến đôi hồi quy lũy thừa
*
Biến đôi hồi quy nghịch đảo

5 các số quánh trưng

*
Tổng của dữ liệu
*
Tổng bình phương của dữ liệu
*
Giá trị trung bình
*
Phương không đúng (Đại số 10)
*
Độ lệch chuẩn chỉnh (Đại số 10)
*
Phương sai
*
Độ lệch chuẩn
*
Số mẫu
*
Giá trị nhỏ nhất
*
Tứ phân vị đồ vật nhất
*
Số trung vị
*
Tứ phân vị lắp thêm ba
*
Giá trị béo nhất

6 lưu giữ ý

Số cái trong màn hình hiển thị soạn thảo thống kê phụ thuộc vào loại giám sát thống kê và thiết lập cấu hình của cột Freq
Không có cột FreqCó cột Freq
Biến đơn160 dòng80 dòng
Biến đôi80 dòng53 dòng
Số liệu thống kê sẽ ảnh hưởng xóa khi chúng ta thoát khỏi cách thức Statistics, chuyển đổi loại thống kê, biến hóa thiết lập của cột FreqBất cứ bao giờ miễn trong cách tiến hành Statistics nếu bọn họ nhấn phím AC (1 hoặc 2lần) thì Màn hình đo lường và tính toán thống kê đã xuất hiện>">Tạo bảng số bằng máy tính xách tay Casio fx-580VN X >>