Gợi ý giải bài bác tập bội phản ứng tách nước của Ancol

Ancol là 1 trong những chuyên đề hay với rất đặc trưng trong những bài tập về hoá học hữu cơ. Trong các bài tập hoá học tập hữu cơ bài tập về ancol chỉ chiếm chủ yếu. Nếu không có phương thức giải cấp tốc thì gặp gỡ rất nhiều khó khăn, lo âu và mất rất nhiều thời gian cho câu hỏi giải bái toán. Ancol có tương đối nhiều dạng bài bác tập nhưng chủ thể Hóa học 11 chúng ta chỉ khám phá một trong những chúng sẽ là dạng phản ứng tách nước của Ancol.

Bạn đang xem: Tách nước ancol c2h5oh thu được anken tương ứng là


*


Phản ứng bóc nước của Ancol là gì?Phương pháp giải bài tập bội phản ứng bóc tách nước của Ancol

Phản ứng tách H2O tạo estePhản ứng bóc tách H2O tạo ankenBài tập trắc nghiệmPhản ứng tách bóc H2O tạo ankenPhản ứng bóc tách H2O tạo thành este

Phản ứng tách nước của Ancol là gì?

Phản ứng tách nước của Ancol tất cả hai kiểu:

Phản ứng tách bóc nước chế tạo este:

ROH + ROH → ROR + H2O

ROH + R’OH → ROR’ + H2O

Phản ứng bóc nước chế tác anken:

CnH2n+1OH → CnH2n + H2O

Phương pháp giải bài bác tập làm phản ứng tách bóc nước của Ancol

Phản ứng tách H2O tạo este

Mancol = mete + mnước

1. Tách bóc nước các thành phần hỗn hợp chứa a ancol có a( a+1 ):2 ete trong đó có a ete đối xứng

2. Tách nước lếu láo hợp những ancol thu những ete tất cả số mol đều nhau suy ra những ancol có số mol bởi nhau.

3. Tách bóc nước các thành phần hỗn hợp ancol đơn chức thu những ete solo chức. Đốt 1 trong những ete thu số mol CO2 = số mol H2O suy ra có một ancol chưa no cùng ancol có một lk π ( C = C ).

4. Tách bóc H2O ancol 1-1 chức X thu sản phẩm Y tất cả dY/X > 1, Y là ete

Ví dụ 1: Đun nóng hỗn hợp hai ancol đơn chức mạch hở với H2SO4 quánh thu lếu hợp những ete. đem 7,2 g một trong các ete rước đốt cháy hoàn toàn thu 8,96 lit CO2 (đkc) cùng 7,2 g H2O. Hai ancol kia là

A. CH3OH, CH2=CH-CH2-OH B. C2H5OH, CH2=CH-CH2-OH

C. CH3OH. C3H7OH D. C2H5OH, C3H7OH

Lời giải:

Hai ancol đối chọi chức cần ete nhận được là đơn chức

Ta có:

*

Suy ra este: CnH2nO

Phản ứng : C­nH2nO → nCO2

7,2 gam 0,4 mol

Ta bao gồm : 

*
suy ra: n=4

Vậy ete này là: C4H8O

Vậy 2 ancol là CH3OH với CH2=CH-CH2OH lựa chọn A

Ví dụ 2: bóc H2O ancol 1-1 chức X thu thành phầm Y tất cả dY/X = 1,4375. X là

A. CH3OH B.C2H5OH C. C3H5OH D. C4H7OH

Lời giải:

Do dY/X > 1 phải Y là ete

Ta có phản ứng: 2ROH → R –O-R + H2O

Ta có:

*

Vậy: ancol CH3OH chọn A

Phản ứng bóc tách H2O tạo anken

1. Định cơ chế BTKL suy ra : mancol = molefin + mnước

2. Nếu bóc tách nước ancol sinh sản olefin thì ancol no 1-1 chức

3. Nếu bóc nước hai ancol thu 2 olefin tiếp tục thì 2 ancol đối kháng no liên tiếp

4. Hỗn hợp 2 ancol đối chọi no khi tách nước chỉ chế tạo ra 1 olefin, 2 ancol là CH3OH và ancol đơn no bậc 1 hoặc 2 ancol là đồng phân C3H7

5. Bóc tách H2O ancol 1-1 chức X thu sản phẩm Y tất cả dY/X 2 thấy cân nặng bình Br2 tăng 3,5gam. Còn mặt khác nếu cho tất cả hổn hợp hai ancol trên tính năng Na dư thu 0,05 mol H2. Search A, B cùng tính % số mol?

A. C2H5OH (50%) và C3H7OH (50%) B. C2H5OH (40%) và C3H7OH (60%)

C. C3H7OH (50%) cùng C4H9OH (50%) D. C3H7OH (40%) cùng C4H9OH (60%)

Lời giải:

Khối lượng bình Br2 tăng bằng cân nặng olefin, molefin = 3.5 gam

Do bóc nước nhì ancol thu 2 olefin liên tiếp nên 2 ancol đơn no liên tiếp

Đặt CTTQ của 2 ancol: CnH2n+1OH với CmH2m+1OH

Suy ra công thức trung bình: CpH2p+1OH với: n pH2p +1OH + 2Na → 2CpH2p +1ONa + H2

0,1 0,05 mol

CpH2p +1OH → CpH2p + H2O

0,1 mol 3,5 gam

Ta có:

*
suy ra: phường = 2,5

Suy ra: 

*

Gọi a là số mol C2H5OH

Vậy: (0,1 – a) là số mol C3H7OH

Ta có: 

*

Vậy % số mol mỗi hóa học 50%, lựa chọn A

Ví dụ 2: bóc tách nước ancol đối kháng chức A có H2SO4 đặc làm xúc tác ở ánh sáng nhất định thu thành phầm B bao gồm dB/A = 0,7. Vậy A là:

A. C2H5OH B. C3H7OH C. C4H7OH D. C3H5 OH

Lời giải:

Do dA/B 2O

Ta có:

*

Vậy ancol C3H7OH lựa chọn B

Lưu ý: tất cả hổn hợp 2 chất

*

Nếu:

*
suy ra nhì chất tất cả số mol bởi nhau.

✓ Ghi nhớ: Công thức tính pH

Bài tập trắc nghiệm

Phản ứng bóc H2O tạo anken

Câu 1: Khi bóc nước xuất phát điểm từ một chất X bao gồm công thức phân tử C4H10O tạo ra thành 3 anken là đồng phân của nhau (tính cả đồng phân hình học). Công thức cấu tạo thu gọn gàng của X là :

A. CH3CH(OH)CH2CH3 B. (CH3)3COH

C. CH3OCH2CH2­CH3 D. CH3CH(CH3)CH2OH

(Trích đề thi TSĐH – CĐ – A – 2007 – Mã 429)

Hướng dẫn

Loại dần giải đáp không phù hợp; nhiều loại B và C do B, C không bị tách nước

Loại D vày D chỉ có một hướng bóc nên ko thể tạo nên 3 anken

Vậy chọn giải đáp A

Câu 2: Khi triển khai phản ứng bóc nước so với ancol X, chỉ thu được 1 anken duy nhất. Oxi hoá trọn vẹn một lượng chất X chiếm được 5,6 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Gồm bao nhiêu cách làm cấu tạo cân xứng với X?

A. 5 B. 4 C. 2 D. 3

(Trích đề thi TSCĐ – B – 2007 – Mã 197)

Hướng dẫn

X bị tách nước chế tác 1 anken X là ancol no, solo chức cùng chỉ có 1 hướng tách

Công thức phân tử của X là CnH2n+1OH ; tất cả nancol = nHO – nCO= 5.4/18 – 5.6/22.4 = 0,05 mol

Và n = 0.25/0.05 = 5 . đề nghị công thức phân tử của X là C5H11OH

Công thức cấu tạo của X là

CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2OH ; CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH2OH

CH3 – CH2 – CH(CH3) – CH2OH ;

Chọn đáp án D

Câu 3: bóc nước trọn vẹn từ hỗn hợp X có 2 ancol A, B ta được các thành phần hỗn hợp Y gồm những olefin. Nếu như đốt cháy hoàn toàn hỗn hòa hợp X thì chiếm được 1,76 g CO2. Lúc đốt cháy hoàn toàn Y thì tổng cân nặng nước với CO2 tạo nên là

A. 2,94 g B. 2,48 g C. 1,76 g D. 2,76 g

Hướng dẫn

Áp dụng định luật pháp bảo toàn nhân tố cacbon ta có:

Lượng CO2 thu được khi đốt cháy Y bởi khi đốt cháy X = 1.76/44 = 0,04 mol

Mà Y là láo lếu hợp các olefin buộc phải số mol H2O = số mol CO2 = 0,04 mol

Vậy tổng trọng lượng CO2 cùng H2O chiếm được là : 0,04 . 18 + 1,76 = 2,48 g

Chọn câu trả lời B

Câu 4: cho những ancol sau :

(1) CH3CH2OH (2) CH3CHOHCH3

(3) CH3CH2CH(OH)CH2CH3 (4) CH3CH(OH)C(CH3)3

Dãy gồm những ancol khi tách nước từ mỗi ancol chỉ cho 1 olefin độc nhất vô nhị là

A. 1, 2 B. 1, 2, 3 C. 1, 2, 4 D. 1, 2, 3, 4

Hướng dẫn:

Chọn lời giải C

Câu 5: mang lại dãy chuyển hoá sau : CH3CH2CH2OH X Y

Biết X, Y là thành phầm chính. Vậy công thức kết cấu của X cùng Y lần lượt là

A. CH3 – CH = CH2, CH3CH2CH2OH B. CH3 – CH = CH2, CH3CH2CH2OSO3H

C. CH3 – CH = CH2, CH3CHOHCH3  D. C3H7OC3H7, CH3CH2CH2OSO3H

Hướng dẫn:

Chọn giải đáp C

Phản ứng tách H2O tạo este

Câu 1: Đun nóng láo lếu hợp tất cả 2 ancol đơn chức, mạch hở, tiếp nối nhau trong hàng đồng đẳng với H2SO4 đặc ở 140oC. Sau khi các phản ứng kết thúc, nhận được 6 gam các thành phần hỗn hợp 3 ete với 1,8 gam nước. Bí quyết phân tử của 2 ancol trên là

A. CH3OH cùng C2H5OH B. C3H7OH và C4H9OH

C. C3H5OH và C4H7OH D. C2H5OH với C3H7OH

(Trích đề thi TSĐH – CĐ – B – 2008 – mã 195)

Hướng dẫn

Ta tất cả nancol = 2nnước = 2 * (1.8/18) = 0,2 mol

áp dụng định dụng cụ bảo toàn khối lượng có : mancol = mete + mnước = 6 + 1,8 = 7,8 gam

Gọi bí quyết chung của 2 ancol ROH.

Suy ra M_ancol = 7.8/0.2 = 39 → R = 39 – 17 = 22

Mà 2 ancol là đồng đẳng liên tục nên 2 ancol yêu cầu là CH3OH với C2H5OH

Chọn câu trả lời A

Câu 2: Đun 132,8 gam tất cả hổn hợp 3 ancol no, solo chức với H2SO4 đặc, 140oC thu được hỗn hợp các ete tất cả số mol đều nhau và có khối lượng là 111,2 gam. Số mol của từng ete trong tất cả hổn hợp là

A. 0,1 mol B. 0,15 mol C. 0,4 mol D. 0,2 mol

Hướng dẫn

Áp dụng định công cụ bảo toàn trọng lượng ta có:

mnước = mancol – mete = 132,8 – 111,2 = 21,6 gam

nnước = 21.6/18 = 1,2 mol

Mặt không giống nete = nnước = 1,2 mol

3 ancol bóc tách nước nhận được 6 ete và các ete gồm số mol bằng nhau

Vậy số mol từng ete là : 1.2/6 = 0,2 mol.

Chọn câu trả lời D

Câu 3: Đun 2 ancol đối kháng chức cùng với H2SO4 đặc ở 140oC thu được tất cả hổn hợp 3 ete. đem 0,72 gam 1 trong những 3 ete đem đốt cháy hoàn toàn thu được 1,76 gam CO2 với 0,72 gam nước. Nhị ancol kia là

A. CH3OH với C2H5OH B. C2H5OH với C3H7OH

C. C2H5OH cùng C4H9OH D. CH3OH cùng C3H5OH

Hướng dẫn

Vì ancol đơn chức tách nước cũng thu được ete đối chọi chức nhưng ete cháy cho số mol CO2 = số mol H2O bắt buộc công thức phân tử của ete là CnH2nO

Ta tất cả sơ đồ: CnH2nO → nCO2

0.04/n 0,04 mol

Khối lượng ete là: 0.04/n * (14n + 16) = 0,72 → n = 4

Vậy: công thức phân tử của ete là C4H8O

→ Công thức phân tử của 2 ancol phải là CH3OH và CH2 = CH – CH2OH.

Chọn đáp án D.

Câu 4: mang lại V lít (đktc) hỗn hợp khí bao gồm 2 olefin tiếp tục nhau trong hàng đồng đẳng hòa hợp nước (xúc tác H2SO4 đặc), nhận được 12,9 gam hỗn hợp A tất cả 3 ancol. Đun nóng các thành phần hỗn hợp A trong H2SO4 quánh ở 140oC nhận được 10,65 gam tất cả hổn hợp B có 6 ete khan. Công thức phân tử của 2 anken là

A. C2H4 cùng C3H6 B. C3H6 cùng C4H8

C. C4H8 cùng C5H10 D. C2H4 với C4H8

Hướng dẫn

Áp dụng định vẻ ngoài bảo toàn khối lượng ta có:

mnước = mancol – mete = 12,9 – 10,65 = 2,25 gam

nnước = 2.25/18 = 0,125 mol

Ta bao gồm nancol = 2nnước = 2 * 0,125= 0,25 mol. Gọi công thức chung của 2 ancol là ROH

Suy ra: M ancol = 12.9/0.25 → R= 51,6 = 51,6 – 17 = 34,6.

Mà 2 anken là đồng đẳng liên tiếp nên 3 ancol tất cả 2 ancol là đồng phân của nhau cùng cũng là các ancol đồng đẳng liên tiếp.

Nên 3 ancol là C2H5OH cùng C3H7OH 2 anken là C2H4 và C3H6.

Chọn giải đáp A

Câu 5: Đun 2 ancol no solo chức cùng với H2SO4 sệt ở 140oC thu được các thành phần hỗn hợp 3 ete. Lấy một trong những 3 ete lấy đốt cháy trọn vẹn thu được 1,32 gam CO2 cùng 0,72 gam nước. Hai ancol kia là

A. CH3OH và C2H5OH B. C2H5OH cùng C4H9OH

C. C2H5OH cùng C3H7OH D. CH3OH và C3H7OH

Hướng dẫn

Vì ancol đối chọi chức tách nước cũng chiếm được ete đối kháng chức mà lại ete cháy mang đến số mol CO2 2O

Nên phương pháp phân tử của ete là CnH2n+2O

Ta có: nete = 0,04 – 0,03 = 0,01 mol. Suy ra n = 0.03/0.01 = 3

Vậy công thức phân tử của ete là C3H8O

→ công thức phân tử của 2 ancol buộc phải là CH3OH với CH3 – CH2OH.

Chọn đáp án A.

Xem thêm: Tập Hợp Đầy Đủ Các Công Thức Tính Nhanh Toán 12, Công Thức Giải Nhanh Toán 12

Trên đây là phương thức và một số ví dụ có hướng dẫn giải cho câu hỏi về phản ứng bóc tách nước của Ancol, giúp học viên dễ hiểu, dễ dàng vận dụng, tránh khỏi lúng túng, sai trái và làm nhanh không mất nhiều thời gian, cải thiện kết quả trong những kì thi trắc nghiệm.