*
*
*
*
*
*
*
*

Trường hợp nào sau đây cho ta biết khi chịu tính năng của lực đồ dùng vừa bị biến dạng vừa bị biến đổi chuyển động.

Bạn đang xem: Tại sao nói lực là một đại lượng vectơ


Vật (1) cùng (2) đang vận động với các tốc độ (v_1) cùng (v_2) thì chịu những lực tính năng như hình vẽ.


*

Sử dụng nhiều từ tương thích để điền vào địa điểm trống mang đến đúng ý nghĩa sâu sắc vật lí:

.... là tại sao làm thay đổi vận tốc của đưa động.


Dùng nhiều từ tương thích nhất nhằm điền vào nơi trống:

Lực là nguyên nhân làm ... Vận tốc của đưa động.


Trên hình vẽ là lực tác dụng lên bố vật theo cùng một tỉ lệ xích như nhau. Trong các sắp xếp theo đồ vật tự sút dần của lực sau đây, bố trí nào là đúng?


*

Một đồ dùng đang vận động thẳng với vận tốc (v). Muốn vật hoạt động theo phương cũ và chuyển động nhanh lên thì ta phải công dụng một lực ra sao vào vật? hãy chọn câu vấn đáp đúng.

Xem thêm: Những Con Giáp Tam Hợp - Những Tuổi Tam Hợp Trong 12 Con Giáp


Sử dụng hình vẽ dưới (minh họa mang đến trường đúng theo kéo gàu nước từ dưới giếng lên.) nên chọn phát biểu chưa chính xác


*

*

Khi ném một quả bóng lên cao (bỏ qua hầu như ma sát), hình mẫu vẽ nào sau đây mô tả đúng những lực tính năng lên trái bóng.