Để xác định được trung ương đường tròn nội tiếp, tâm đường tròn ngoại tiếp của một tam giác chúng ta cần nhớ lại những khái niệm.

Bạn đang xem: Tam giác nội tiếp đường tròn

Nhắc lại các khái niệm cần nhớ:

Đường tròn nội tiếp tam giác


*

Đường tròn trung khu I nội tiếp tam giác ABC


– Khái niệm: Khi bố cạnh của tam giác là tiếp tuyến của đường tròn cùng đường tròn nằm trong tam giác thì ta gọi đường tròn đó là đường tròn nội tiếp tam giác.

– Ghi nhớ: trung ương đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm của những đường phân giác trong.

Trong hình trên giao điểm I của 2 đường phân giác AM, BN của tam giác ABC đó là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

Cách xác định trọng tâm đường tròn nội tiếp tam giác

Để xác định tốt vẽ được trọng điểm đường tròn nội tiếp tam giác ta chỉ cần vẽ 2 đường phân giác trong của tam giác. Giao điểm giữa 2 đường phân giác đó là tâm đường tròn nội tiếp tam giác đó.

Đường tròn ngoại tiếp tam giác


*

Đường tròn trung tâm I ngoại tiếp tam giác ABC.


– Khái niệm: Đường tròn ngoại tiếp tam giác là đường tròn đi qua cả tía đỉnh của tam giác. Khi đó ta tất cả tam giác nội tiếp đường tròn.– Ghi nhớ: trung tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của các đường trung trực của các cạnh tam giác.

Cách xác định chổ chính giữa đường tròn ngoại tiếp tam giác

Để xác định xuất xắc vẽ được vai trung phong đường tròn ngoại tiếp tam giác ta chỉ cần vẽ 2 đường trung trực tương ứng với 2 cạnh của tam giác. Giao điểm giữa 2 đường trung trực chính là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đó.

Xem thêm: Người Tuổi Thìn Hợp Tuổi Nào ? Hợp Những Người Tuổi Gì

Trong hình bên trên ta vẽ đường trung trực của cạnh AB và đường trung trực của cạnh AC, giao điểm I của 2 đường trung trực đó đó là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.