*Bạn đang xem: Tập sách giáo khoa

• Đọc, viết, so sánh các số tất cả 3 chữ số • Cộng, trừ những số bao gồm 3 chữ số ( không nhớ ) • luyện tập trang 4 • Cộng các số có tía chữ số (có nhớ một lần) • luyện tập trang 6 • Trừ những số có bố chữ số (có lưu giữ một lần) • rèn luyện trang 8 • Ôn tập các bảng nhân • Ôn tập những bảng phân tách • luyện tập trang 10 • Ôn tập về hình học tập • Ôn tập về giải toán • Xem đồng hồ đeo tay • Xem đồng hồ (tiếp theo) • rèn luyện trang 17 • rèn luyện chung trang 18

Chương 2: Phép nhân với phép phân chia trong phạm vi 1000


• Bảng nhân 6 • rèn luyện trang trăng tròn • Nhân số gồm hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) • Nhân số có hai chữ số cùng với số có một chữ số (có nhớ) • rèn luyện trang 23 • Bảng chia 6 • rèn luyện trang 25 • tìm kiếm một trong những phần đều bằng nhau của một vài • luyện tập trang 26 • phân tách số bao gồm hai chữ số mang lại số gồm một chữ số • luyện tập trang 28 • Phép chia hết và phép chia gồm dư • rèn luyện trang 30 • Bảng nhân 7 • rèn luyện trang 32 • Gấp một vài lên các lần • luyện tập trang 34 • Bảng phân chia 7 • rèn luyện trang 36 • bớt đi một vài lần • luyện tập trang 38 • tra cứu số phân tách • rèn luyện trang 40 • Góc vuông, góc ko vuông • Thực hành nhận ra và vẽ góc vuông bằng ê ke • Đề-ca-mét. Héc-tô-mét • Bảng đơn vị đo độ nhiều năm • rèn luyện trang 46 • thực hành đo độ lâu năm • thực hành đo độ nhiều năm (tiếp theo) • rèn luyện chung trang 49 • việc giải bởi hai phép tính • việc giải bằng hai phép tính (tiếp theo) • luyện tập trang 52 • Bảng nhân 8 • rèn luyện trang 54 • Nhân số có tía chữ số với số bao gồm một chữ số • rèn luyện trang 56 • so sánh số khủng gấp mấy lần số bé nhỏ • rèn luyện trang 58 • Bảng chia 8 • luyện tập trang 60 • so sánh số bé bằng một phần mấy số to • rèn luyện trang 62 • Bảng nhân 9 • rèn luyện trang 64 • Gam • rèn luyện trang 67 • Bảng phân chia 9 • luyện tập trang 69 • chia số bao gồm hai chữ số mang đến số có một chữ số • phân tách số bao gồm hai chữ số mang đến số bao gồm một chữ số (tiếp theo) • phân chia số có ba chữ số mang đến số bao gồm một chữ số • phân chia số có tía chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) • reviews bảng nhân • ra mắt bảng phân tách • luyện tập trang 76 • luyện tập chung trang 77 • làm quen với biểu thức • Tính quý giá của biểu thức • Tính quý giá của biểu thức (tiếp theo) • luyện tập trang 81 • Tính quý hiếm của biểu thức (tiếp theo) • luyện tập trang 82 • luyện tập chung trang 83 • Hình chữ nhật • hình vuông • Chu vi hình chữ nhật • Chu vi hình vuông vắn • luyện tập trang 89 • rèn luyện chung trang 90

Chương 3: các số mang đến 10 000


• những số gồm bốn chữ số • luyện tập trang 94 • các số gồm bốn chữ số (tiếp theo) • những số tất cả bốn chữ số (tiếp theo) • Số 10 000 - luyện tập • Điểm làm việc giữa. Trung điểm của đoạn thẳng • rèn luyện trang 99 • So sánh các số trong phạm vi 10 000 • rèn luyện trang 101 • Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 • rèn luyện trang 103 • Phép trừ những số trong phạm vi 10 000 • luyện tập trang 105 • rèn luyện chung trang 106 • tháng - năm • rèn luyện trang 109 • Hình tròn, tâm, mặt đường kính, nửa đường kính • Nhân số bao gồm bốn chữ số với số gồm một chữ số • rèn luyện trang 114 • Nhân số gồm bốn chữ số cùng với số có một chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 116 • phân tách số bao gồm bốn chữ số mang lại số bao gồm một chữ số • phân tách số tất cả bốn chữ số mang lại số bao gồm một chữ số (tiếp theo) • chia số bao gồm bốn chữ số cho số tất cả một chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 120 • rèn luyện chung trang 120 • làm cho quen cùng với chữ số La Mã • rèn luyện trang 122 • thực hành xem đồng hồ đeo tay • thực hành thực tế xem đồng hồ thời trang (tiếp theo) • bài bác toán liên quan đến rút về đơn vị • luyện tập trang 129 phần 1 • rèn luyện trang 129 phần 2 • Tiền việt nam • rèn luyện trang 132 • làm quen với thống kê số liệu • làm quen với những thống kê số liệu (tiếp theo) • rèn luyện trang 138

Chương 4: các số đến 100 000


• các số tất cả năm chữ số • luyện tập trang 142 • những số gồm năm chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 145 • Số 100 000 - luyện tập • So sánh những số trong phạm vi 100 000 • luyện tập trang 148 • rèn luyện trang 149 • diện tích s của một hình • Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông • diện tích s hình chữ nhật • luyện tập trang 153 • Diện tích hình vuông vắn • luyện tập trang 154 • Phép cộng những số vào phạm vi 100 000 • luyện tập trang 156 • Phép trừ các số vào phạm vi 100 000 • Tiền việt nam • luyện tập trang 159 • rèn luyện chung trang 160 • Nhân số gồm năm chữ số với số tất cả một chữ số • rèn luyện trang 162 • phân chia số bao gồm năm chữ số đến số bao gồm một chữ số • chia số bao gồm năm chữ số cho số tất cả một chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 165 • rèn luyện chung trang 165 • bài xích toán tương quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) • luyện tập trang 167 • rèn luyện trang 167 • luyện tập chung trang 168

Chương 5: Ôn tập cuối năm


• Ôn tập các số cho 100 000 • Ôn tập những số cho 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập bốn phép tính vào phạm vi 100 000 • Ôn tập bốn phép tính vào phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập bốn phép tính vào phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập về đại lượng • Ôn tập về hình học tập • Ôn tập về hình học tập (tiếp theo) • Ôn tập về giải toán • Ôn tập về giải toán (tiếp theo) • rèn luyện chung trang 177 • luyện tập chung trang 178 • rèn luyện chung trang 179


Xem thêm: Ý Nghĩa Hoa Bỉ Ngạn Đỏ Có Ý Nghĩa Gì ? Ý Nghĩa Và Truyền Thuyết Về Hoa Bỉ Ngạn

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán lớp 3 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung •Chương 2: Phép nhân cùng phép phân tách trong phạm vi 1000 •Chương 3: các số mang đến 10 000 •Chương 4: các số mang đến 100 000 •Chương 5: Ôn tập thời điểm cuối năm