a) Một hình vuông có cạnh bằng 3cm. Đường chéo của hình vuông đó bởi 6cm, cm, 5cm xuất xắc 4cm ?

b) Đường chéo cánh của một hình vuông bằng 2dm. Cạnh cảu hình vuông đó bằng: 1dm, dm, dm hay dm ?

Đáp án và chỉ dẫn giải bài 79:

a) gọi đường chéo của hình vuông có độ dài là a.

Bạn đang xem: Tc hình vuông

Ta có:

Suy ra a = (cm)

Vậy đường chéo cánh của hình vuông đó bằng <3sqrt2>(cm).

b) hotline cạnh của hình vuông là a.

Ta tất cả

Vậy cạnh của hình vuông đó bởi (cm)

Bài 81 trang 108 SGK Toán 8 tập 1

Cho hình 106. Tứ giác AEDF là hình gì ? vị sao ?

*

Đáp án và lý giải giải bài 81:

Tứ giác AEDF là hình vuông.

Giải thích:

Cách 1:

Tứ giác AEDF tất cả EA // DF (cùng vuông góc AF)

DE // FA (cùng vuông góc cùng với AE)

Suy ra AEDF là hình bình hành (theo định nghĩa)

Hình bình hành AEDF bao gồm đường chéo cánh AD là phân giác của góc A yêu cầu là hình thoi.

Hình thoi AEDF tất cả

Nên tứ giác AEDF là hình vuông.

Cách 2:

Xét tứ giác EDFA có tứ giác EDFA là hình chữ nhật

mặt khác là phân giác góc

Suy ra tứ giác AEDF là hình vuông

Bài 82 trang 108 SGK Toán 8 tập 1

Cho hình 107, trong các số đó ABCD là hình vuông. Chứng tỏ rằng tứ

giác EFGH là hình vuông.

Xem thêm: Htv2 - Chuyện Tình Bác Sĩ (Doctors) - Tập 18 Full Hd, Xem Chuyện Tình Bác Sĩ (Doctors)

*

Đáp án và lí giải giải bài 82:

Ta có :

AD = AB (ABCD là hình vuông)

Hay AH + HD = BE + EA

Mà : HD = EA (gt)

⇒AH = EB

Xét ΔAHE VÀ ΔBEF, ta tất cả :

(ABCD là hình vuông)

EA = BF (gt)

AH = EB (cmt)

⇒ΔAHE = ΔBEF

⇒HE = EF (1) cùng

Mà :

chứng minh tương tự như ta được : cùng

Tứ giác ADEF là hình chữ nhật (2)

Từ (1) cùng (2), suy ra : Tứ giác ADEF là hình vuông.

 

nội dung bài viết gợi ý:
1. Định nghĩa, tính chất của hình thoi 2. Triết lý về đường thẳng song song 3. Định nghĩa, tính chất, vết hiệu phân biệt của hình chữ nhật 4. Lý thuyết đối xứng sang một điểm, đối xứng qua trung tâm 5. Định nghĩa, tính chất, vệt hiệu phân biệt của hình bình hành 6. Biểu thức hữu tỉ và cực hiếm của phân thức 7. Phép chia các phân thức đại số cơ bản