*Bạn đang xem: Thay đổi a1 cho đến khi biên độ a đạt giá trị cực tiểu thì

*

Ngữ văn 12 Toán học tập 12 giờ Anh 12 thiết bị lí 12
*
chất hóa học 12
*
Sinh học tập 12
*
lịch sử hào hùng 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
công nghệ 12
*
Tin học tập 12
Ngữ văn 11 Toán học 11 tiếng Anh 11 đồ lí 11

Môn Lý - Lớp 12 40 bài bác tập Tổng đúng theo hai xê dịch điều hòa thuộc phương, thuộc tần số - cách thức giản vật dụng Frenen nút độ áp dụng


Câu hỏi Hai xấp xỉ cùng phương lần lượt tất cả phương trình x1 = A1cos (πt + π/6) (cm) cùng x2 = 6 cos (πt – π/2) (cm). Dao động tổng phù hợp của nhì dao động này có phương trình x = Acos (πt +φ) (cm). Chuyển đổi A1 cho đến khi A đạt giá trị cực tiểu thì

A φ = -π/6 radB φ = -π/3 rad C φ = π radD φ = 0 rad

Lời giải bỏ ra tiết:

(A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2.A_1.A_2.cos left( Delta varphi ight) = A_1^2 + 36 + 12A_1.cos (120^0) Rightarrow A^2 = A_1^2 + 36 - 6A_1 = (A_1 - 3)^2 + 27)

(A ge sqrt 27 Rightarrow A_min = sqrt 27 Leftrightarrow A_1 = 3cm)

Khi kia :( an varphi = A_1sin varphi _1 + A_2.sin varphi _2 over A_2.cos varphi _1 + A_2.cos varphi _2 = 3.sin pi over 6 + 6.sin - pi over 2 over 3.cos pi over 6 + 6.cos - pi over 2 = - sqrt 3 Rightarrow varphi = - pi over 3)


*
thắc mắc trước thắc mắc tiếp theo
*

Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Lí lớp 12 - xem ngay


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


Liên hệ chính sách


Xem thêm: Hoa Đu Đủ Đực Có Tác Dụng Gì, Hoa Đu Đủ Đực, Thức Ăn Nên Thuốc

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép khansar.net giữ hộ các thông báo đến chúng ta để nhận ra các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.