Complete the short conversations below with phrases/questions from the box. Then mark with the correct tone using falling, rising, or falling-rising arrows. (1 p) kết thúc đoạn đối thoại sau với các cụm từ/câu hỏi đến trước. Ký hiệu bởi mũi tên lên, xuống để đánh dấu âm điệu.

Bạn đang xem: Tiếng anh 9 tập 2 sách bài tập


Bài 1

Task 1. Complete the short conversations below with phrases/questions from the box. Then mark with the correct tone using falling, rising, or falling-rising arrows. (1 p) Hoàn thành đoạn hội thoại sau với những cụm từ/câu hỏi mang lại trước. Ký hiệu bằng mũi tên lên, xuống để lưu lại âm điệu.

- vì chưng you know coconut is a basic ingredient in curries- and what are the other three- What language is he good at- he"s not good at English- Official language


1. A: English is one of the four official language in Singapore.

B: (1)____________________ ?

A: Right.

B: (2)______________________ ?

A: They are Malay, Mandarin, và Tamil.

2. A: (3) ________ ?

B: Yeah, in many kinds of curries.

A: If he"s good at English, he can get the job

3. B: But if (4) ____________________?

A: (5) _________________?

B: He"s good at Russian.

 


Lời giải chi tiết:

Key - Đáp án:

*

 


Bài 2

Task 2. Choose the best option for each gap khổng lồ complete the sentences. (1 p)

Chọn giải đáp đúng nhất cho mỗi chỗ trống trong số câu sau.

Lời giải chi tiết:

1. The paintings___ Mr. Brown has in his house are worth around £100,000.


A. Whose B. Which C. What D. Whom

Đáp án: The paintings which Mr. Brown has in his house are worth around £100,000.

Tạm dịch: Những tranh ảnh mà ông Brown tất cả trong nhà trị giá khoảng 100.000 bảng.

2. ____is visiting important and historic places in a city or an area as a tourist.

A Travelling B. Sightseeing C. Wandering D Sunbathing

Đáp án: Sightseeing is visiting important and historic places in a city or an area as a tourist.

Giải thích: Sightseeing (tham quan) 

Tạm dịch: Tham quan là tham quan các địa điểm quan trọng đặc biệt và lịch sử trong một thành phố hoặc một quanh vùng như một khách hàng du lịch.

3. All____ must complete a visa khung upon arrival at Singapore airport.

A. Tourists B. Departures C. Customers D passengers

Đáp án: All passengers must complete a visa form upon arrival at Singapore airport.

Giải thích: passenger (hành khách) 

Tạm dịch: tất cả hành khách hàng phải hoàn thành một mẫu mã thị thực khi đến sân bay Singapore.

4. The garlic sausage is also sold pre-packed in__ .

A slices B. Stalks C. Sticks D packets

Đáp án: The garlic sausage is also sold pre-packed in slices

Giải thích: in slice (đóng gói nhỏ) 

Tạm dịch: Xúc xích tỏi cũng khá được bán gói gọn sẵn vào lát

5. ___ people never seem khổng lồ put on weight, while others are always on a diet.

A. All B. One C. Few Some

Đáp án: Some people never seem lớn put on weight, while others are always on a diet

Giải thích: some + danh từ số nhiều 

Tạm dịch: Một số người trong khi không bao giờ tăng cân, trong khi những tín đồ khác luôn luôn ăn tránh

6. Travellers are advised to find an alternative___ during road repairs.

A. Field B. Direction C. Route D. Itinerary

Đáp án: Travellers are advised to find an alternative route during road repairs.

Giải thích: route (tuyến đường) 

Tạm dịch: khác nước ngoài nên tìm một đường đường thay thế sửa chữa trong quá trình sửa chữa trị đường bộ.

7. All food products should carry a danh sách of __________ on the packet.

A. Elements B. Materials C. Foods D. Ingredients

Đáp án: All food products should carry a danh sách of ingredients on the packet.

Giải thích: ingredient (thành phần) 

Tạm dịch: Tất cả các thành phầm thực phẩm phải mang theo một danh sách những thành phần trên gói.

8. Traditionally, an ‘English breakfast’ is a large cooked brrajrfast usually bacon và eggs, toast, bake beans, black pudding, and tea or coffee.

A. Making of B. Having C. Consisting of D existing of

Đáp án: Traditionally, an ‘English breakfast’ is a large cooked brrajrfast usually consisting of bacon and eggs, toast, bake beans, black pudding, & tea or coffee.

Giải thích: consist of (bao gồm) 

Tạm dịch: Theo truyền thống, một ăn sáng kiểu Anh là một trong bữa sáng nấu nướng chín lớn thường bao gồm thịt xông khói và trứng, bánh mì nướng, đậu nướng, bánh pudding đen, với trà hoặc cà phê.

9. If you want khổng lồ stay siim and healthy, you ________-reduce the amount of fast food you eat every day.

A. May B. Should C. Need D. Would

Đáp án: If you want khổng lồ stay siim và healthy, you should reduce the amount of fast food you eat every day.

Tạm dịch: Nếu bạn muốn giữ dáng bé nhỏ và khỏe mạnh mạnh, bạn nên giảm lượng thức ăn nhanh bạn ăn mỗi ngày.

10. I have____ older brother và younger sister

A. An... A B. An... An C. A...a D. A... An

Đáp án: I have an older brother and a younger sister

Tạm dịch: Tôi tất cả một anh trai và một em gái


Bài 3

Task 3. Use the correct form of the words given in brackets to complete the sentences. (1p).

Lời giải bỏ ra tiết:

1. This beefsteak is not (TENDERNESS) _______enough for my grandmother to lớn eat.

Đáp án: This beefsteak is not tender enough for my grandmother to eat.

Giải thích: adj + enoguh (đủ đẩm làm gì) 

Tạm dịch: Bữa sáng này không mềm đủ nhằm bà tôi ăn uống được. 

 

2. This poem is written in simple English, which is immediately (ACCESS)_______ lớn our students.

Đáp án: This poem is written in simple English, which is immediately accessible to our students.

Tạm dịch: bài bác thơ này được viết bởi tiếng Anh đối chọi giản, hoàn toàn có thể tiếp cận ngay mau chóng với học sinh của chúng ta.

3. This area, which is an important natural (PRESERVATION)_______ , is attracting more and more European (TOUR)_______ .

Đáp án: This area, which is an important natural preserve , is attracting more & more European tourists .

Giải thích: preserve (bảo tồn) 

Tạm dịch: khu vực này, một khu vực thiên nhiên đặc trưng được bảo tồn, đang thu hút ngày càng những khách du ngoạn châu Âu.

4. A (LINGUAL)_______ person is someone who can speak and use several different languages.

Đáp án: A multilingual person is someone who can speak và use several different languages.

Giải thích: multilingual (đa ngôn ngữ) 

Tạm dịch: Một tín đồ đa ngôn ngữ là tín đồ mà có thể nói rằng và áp dụng nhiều loại ngôn từ khác nhau.

5. Adults often like hot, (SPICE)_______ foods, whereas children usually prefer mild ones.

Đáp án: Adults often like hot, spicy foods, whereas children usually prefer mild ones.

Tạm dịch: fan lớn thường xuyên thích đồ ăn cay nóng, trong những lúc trẻ em thường ưng ý dịu vơi hơn.

6. My grandparents prefer the (SIMPLE)_______ of country living.

Đáp án: My grandparents prefer the simplicity of country living.

Giải thích: the+ N , simplicity (sự đơn giản) 

Tạm dịch: Ông bà tôi mê thích sự dễ dàng và đơn giản của cuộc sống thường ngày làng quê hơn. 

7. Since the mid-20th century, English has been a(n) (OFFICE)_______ language of (NATION)_______ organisations such as the United Nations.

Đáp án: Since the mid-20th century, English has been a(n) official language of international organisations such as the United Nations.

Giải thích: 

Tạm dịch: từ giữa thế kỉ 20, Anh đã trở thành ngôn ngữ bao gồm thức của các tổ chức quốc gia như liên hợp quốc.

8. Computers offer a much greater degree of (FLEXIBLE)_______ in the way work is organised.

Đáp án: Computers offer a much greater degree of flexibility in the way work is organised.

Giải thích: degree of + danh từ , flexibility (sự linh hoạt) 

Tạm dịch: sản phẩm tính được cho phép linh hoạt hơn trong việc bố trí công việc.


Bài 4

Task 4. Choose the best option (A, B, C, or D) for each numbered gap to complete the passage. (1 p)

(Chọn đáp án đúng nhất cho từng chỗ trống trong đoạn văn sau.) 

What is tasty is not always healthy. Doctors say that chips & pizzas are (1) _______ , fizzy soft drinks damage our teeth, and coffee shortens our lives. If we eat (2) much, we"ll become obese, và obesity leads khổng lồ heart disease, diabetes, và other serious illnesses. Unfortunately tie world today is (3) fatter and fatter.Lack of exercise is another serious problem. We spend hours in front of our computers và TV sets. (4)_____ of us vì morning exercises. We walk (5)_____ because we prefer to lớn use cars or public transport. Research shows, however, that young people who don"t vị enough exercise often suffer from heart attacks later in life.It"s common knowledge that smoking and drinking can shorten our lives (6) _____. Cigarette-smoking, for example, kills millions of people every year. Many of them die (7) _____ lung cancer. Yet many young people still smoke và drink. Why? One (8)_____ is that tobacco và drinks companies invest enormous (9) ____ of money in advertising their products. For them, cigarettes và alcoholic drinks mean monney. For us, they mean disease and even death.We all know that the healthier we are, the better we feel. The better we feel, the longer we live. So why not (10)____ ourselve?

A. Fat

B.fatty

C. Fattening

D. Fattened

A. So

B. Too

C very

D. Also

A. Getting

B. Making

C. Being

D. Turning

A. Few

B. A few

C. All

D. Many

A. Little

B. Less

C. Least

D. More

A. Absolutely

B. Extremely

C. Intensively

D. Dramatically

A. About

B. In

C. From

D. With

A. Solution

B. Answer

C. Reply

D. Response

A. Numbers

B. Totals

C. Figures

D. Sums

A. Care for

B. Look for

C. Take care of

D. Pay attention to

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Cái gì ngon chưa phải lúc nào cũng giỏi cho sức khỏe. Bác bỏ sĩ nói rằng khoai tây cừu và pizza tạo béo, vật uống gồm ga có tác dụng hỏng răng và cafe giảm tuổi lâu của bọn chúng ta. Nếu họ ăn quá nhiều, bọn họ sẽ trở nên béo tròn và bệnh béo múp dẫn đến căn bệnh tim, tiểu con đường và các bệnh nguy hại khác. Không may thay, vậy giới ngày này đang ngày càng to lên.

Thiếu rèn luyện thể dục là 1 trong những vấn đề cực kỳ nghiêm trọng khác. Họ dành thời quầy bán hàng giờ ngồi trước máy tính xách tay và tv. Chỉ một vài ít họ tập thể dục. Bọn họ đi cỗ ít bởi chúng ta thích sử dụng xe hơi hoặc phương tiện giao thông chỗ đông người hơn. Phân tích cho thấy, dù vậy, bạn trẻ không lũ dục đầy đủ thường chạm chán vấn đề nhức tim khi về già.

Chúng ta biết rằng hút thuốc với uống rượu rất có thể giảm tuổi thọ rất nhiều. Thuốc lá lá, ví dụ, giết hàng triệu con người mỗi năm. Không ít trong số học chết vì ung thư phổi. Tuy nhiên vẫn không ít người dân trẻ thường xuyên hút thuốc với uống rượu. Vì chưng sao ư? Một câu vấn đáp là những công ty dung dịch lá với rượu chi tiêu rất các tiền vào quảng cáo sản phẩm của họ. Với họ, thuốc lá với đồ uống tất cả cồn nghĩa là tiền. Với bọn chúng ta, chúng có nghĩa là bệnh tật và thậm chí còn là loại chết.

Chúng ta gần như biết rằng họ càng mạnh bạo thì chúng ta càng cảm thấy tốt hơn. Họ càng cảm thấy giỏi hơn, họ càng sống lâu hơn. Vậy thì tại sao không chăm lo cho bạn dạng thân mình?

Lời giải chi tiết:

1. C

Đáp án: Doctors say that chips & pizzas are fattening , fizzy soft drinks damage our teeth, & coffee shortens our lives. 

Giải thích: fatten (nuôi béo) 

2. B

Đáp án: If we eat too much, we"ll become obese, và obesity leads khổng lồ heart disease, diabetes, và other serious illnesses. 

Giải thích: too much (quá nhiều) 

3. A

Đáp án: Unfortunately tie world today is getting fatter và fatter.

Giải thích: get fatter và fatter (ngày càng trở cần béo)

4. A

Đáp án: Few  of us vì morning exercises.

Giải thích: Few of us (một vài số họ)

5. B

Đáp án: We walk less because we prefer to lớn use cars or public transport. 

Giải thích: less (ít đi) 

6. D

Đáp án: It"s common knowledge that smoking & drinking can shorten our lives dramatically

Giải thích: dramatically (đáng kể) 

7. C

Đáp án: Many of them die from lung cancer.

Giải thích: die from (chết vày lí bởi gì) 

8. B

Đáp án: One answer is that tobacco and drinks companies invest enormous sums of money in advertising their products. 

Giải thích: answer (câu trả lời) 

9. D

Đáp án: One answer is that tobacco and drinks companies invest enormous sums of money in advertising their products. 

Giải thích: sums of (những khoản ) 

10. C

Đáp án: So why not take care of ourselve?

Giải thích: take care of (chăm sóc)

 


Bài 5

Task 5. Correct the mistakes in the sentences, using a, an, the or no article. (1.p)

(Sửa lỗi sai trong những câu sau, sử dụng a, an, the hoặc vứt trống.)

Lời giải đưa ra tiết:

1. What the great progress children have made in English this year!

Đáp án:What great progress the children have made in English this year!

Tạm dịch: đàn trẻ đã tiến bộ rất các trong môn giờ đồng hồ Anh trong những năm nay!

2. The diabetes is becoming more và more common disease in children.

Đáp án:Diabetes is becoming a more & more common disease in children. 

Tạm dịch: Tiểu mặt đường đang trở bắt buộc ngày càng phổ biến ở con trẻ em.

3. How many hours of the sunshine does region enjoy every day?

Đáp án:How many hours of sunshine does the region enjoy every day?

Tạm dịch:Ở nơi của công ty có bao nhiêu giờ nắng mỗi ngày?

4. The most people would agree that travelling broadens mind as you get khổng lồ see so many different ways of life.

Đáp án:Most people would agree that travelling broadens the mind as you get khổng lồ see so many different ways of life.

Tạm dịch:Hầu không còn mọi tín đồ sẽ đồng ý rằng du lịch giúp mở mang chất xám vì các bạn sẽ được thấy nhiều phong thái sống không giống nhau.

5. Britain & USA have invested greatly in the development of an English Language Teaching (ELT).

Đáp án: Britain and the USA have invested greatly in the development of English Language Teaching (ELT).

Tạm dịch: Anh với Mỹ đã đầu tư chi tiêu rất các vào trở nên tân tiến việc dạy dỗ học giờ đồng hồ Anh.


Bài 6

Task 6. Insert a suitable word in each numbered blank khổng lồ complete the passage. (2 p)

Điền từ tương thích vào địa điểm trống trong khúc văn sau. 

English has developed different varieties in different parts of the world.There is not (1) _____ American, Canadian, Australian, và New Zealand English, but also Indian English, Singaporean English, và so on. These languages have their own (2) _____ và spelling. They have their own (3) _____ a ‘pavement’ in Britain is a ‘sidewalk’ in North America a ‘footpath’ in Australia. In fact, one reason (4) _____ the richness of English is its a to lớn borrow (5) _____ words from other languages và cultures that it has come into contact with. Have you ever wondered (6) _____ English often has more than one word khổng lồ refer the same thing? Well, it"s because new words were (7) _____ khổng lồ English as a result of tương tác with other cultures & languages. Many words (8) _____ we consider to be English originally came from other languages, for example, ‘passport’ from French, ‘mosquito" Spanish, và ‘sauna’ from Finnish. You (9) think ‘hamburger’, ‘ketchup’, and ‘coffee" would come from American English, right? No, ‘hamburger’ is from German, ‘ketchup’ is Malay ‘coffee* is Turkish, believe it or not. Some words you (10) _____ knew the origin of "karate" is a Japanese word, for example, ‘violin’ comes from Italian, và ‘tea’ originally comes from Chr but what about the word ‘cruise’? That actually comes from Dutch.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Tiếng Anh đã cải tiến và phát triển nhiều loại khác nhau trên hầu hết nơi khác biệt trên nắm giới. Không chỉ có giờ đồng hồ Anh Mỹ, Anh Canada, Anh Úc xuất xắc Anh New Zealand, mà còn tồn tại cả Anh Ấn, Anh Singapore và chưa dừng lại ở đó nữa. đông đảo ngôn ngữ này có cách vạc âm cùng đánh vần riêng. Chúng cũng đều có những từ vựng riêng, từ bỏ vỉa hè (pavement) sống Anh là “sidewalk” ngơi nghỉ Mỹ với “footpath” sống Úc. Bên trên thực tế, một nguyên nhân dẫn đến sự giàu có của tiếng Anh là nó vẫn mượn những từ từ những ngôn ngữ và văn hóa mà nó liên kết với. Các bạn có khi nào tự hỏi tại sao tiếng Anh tường có không ít hơn một trường đoản cú cùng có một thứ không? Ồ, cũng chính vì những từ new được cung ứng tiếng Anh như là công dụng của việc kiên hệ với các văn hóa truyền thống và ngôn từ khác. Nhiều từ mà chúng ta cho rằng là giờ đồng hồ Anh gốc thực ra đến từ ngữ điệu khác, ví dụ, “passport” (hộ chiếu) tới từ tiếng Pháp, “mosquito” (muỗi) đến từ tiếng Tây Ban Nha, với từ “sauna” (xông hơi) tới từ tiếng Phần Lan. Chúng ta có thể nghĩ rằng “hamburger”, “ketchup” (tương cà), “coffee” (cà phê) sẽ tới từ tiếng Anh Mỹ, phải không? ko hề, “hamburger đến từ tiếng Đức, “ketchup” là trường đoản cú Malay cùng “coffee” là Thổ Nhĩ Kỳ, tin hay không tùy bạn. Một vài ba từ chúng ta có thể biết được nguồn gốc như “karate” là từ giờ Nhật, ví dụ, “violin” là giờ Ý, cùng “tea”đến từ tiếng Chr nhưng lại còn tự “cruise” thì sao? Nó đến từ tiếng Hà Lan đấy.

Lời giải chi tiết:

 

Key - Đáp án:

1. Only

Đáp án: here is not only American, Canadian, Australian, and New Zealand English, but also Indian English, Singaporean English, và so on.

Giải thích: not only.... But also (không đa số mà còn)

2. Pronunciation

Đáp án: These languages have their own pronunciation and spelling.

Giải thích: pronunciation (phát âm) 

3. Words/vocabulary

Đáp án: They have their own words/vocabulary a ‘pavement’ in Britain is a ‘sidewalk’ in North America a ‘footpath’ in Australia. 

Giải thích: words/vocabulary (từ vựng) 

4. For

Đáp án: In fact, one reason for  the richness of English is its a khổng lồ borrow newwords from other languages và cultures that it has come into contact with.

Giải thích: reason for (lí vị )

5. New

Đáp án: In fact, one reason for  the richness of English is its a khổng lồ borrow newwords from other languages and cultures that it has come into contact with.

Giải thích: newwords (từ mới) 

6. Why

Đáp án: Have you ever wondered why English often has more than one word lớn refer the same thing?

Giải thích: wonder why (tự hỏi tại sao) 

7. Added

Đáp án: Well, it"s because new words were added to English as a result of tương tác with other cultures & languages.

Giải thích: be added (được thêm vào) 

8. That/which

Đáp án: Many words that/which we consider lớn be English originally came from other languages, for example, ‘passport’ from French, ‘mosquito" Spanish, and ‘sauna’ from Finnish.

Giải thích: 

9. May/might/probably

Đáp án: You may/might/probably think ‘hamburger’, ‘ketchup’, & ‘coffee" would come from American English, right?

Giải thích: may/might/probably (có thể) 

10. Probably

Đáp án: Some words you probably knew the origin of "karate" is a Japanese word 

Giải thích: probably (có thể ), trạng từ té nghĩa mang đến động từ 

 


Bài 7

Task 7. Read the passage và choose the correct answer to each of the questions. (1 p)

Đọc đoạn văn sau cùng chọn lời giải đúng cho mỗi câu hỏi.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Which can be the best title for the passage?

A. Travel procedures B. Travel advice 

C. How to lớn adjust travel dates D. Protect your luggage

Đáp án: B. Travel advice

2. Which one of these is NOT advisable according khổng lồ the passage?

A. Research your destination B. Always bring identification

C. Apply for visas if necessary D. Save money by cutting out dinner

Đáp án: D. Save money by cutting out dinner

3. According khổng lồ the passage, your luggage should be .

A. Stored in a safe place B. Tagged in case of being lost

C. Packed with your passport D. Painted a bright colour

Đáp án: B. Tagged in case of being lost

4. The underlined word ‘it’ refers to lớn your .

A. Identification B. Luggage

C. Passport D. Flight

Đáp án: C. Passport

5. It can be inferred from the passage that____ .

A. Travelling may cost more in peak season

B. You must always take cash with you

C. Larger lunches cost more than smaller ones

D. You can"t get back your lost luggage overseas

Đáp án: A. Travelling may cost more in peak season


Bài 8

Task 8. Combine the pairs of sentences, using relative clauses. (1 p)

Nối nhị câu sau, áp dụng mệnh đề quan lại hệ.

Lời giải chi tiết:

1. I lent him a book. It was written by Daniel Defoe.

The book I______________________.

Đáp án:The book (which/that) I lent him was written by Daniel Defoe.

Tạm dịch: Quyển sách mà tôi cho anh ấy mượn được viết bởi Daniel Defoe.

2. A nutritionist is an expert. A nutritionist studies the relationship between foods and health.

A nutritionist is________________________.

Đáp án:A nutritionist is an expert who/that studies the relationship between foods & health.

Tạm dịch: Một nhà bồi bổ là một chuyên gia nghiên cứu mối quan hệ giữa thức ăn uống và mức độ khỏe.

3. My friend has decided lớn buy a motorbike. His bicycle was stolen last week.

My friend_______________________________.

Đáp án: My friend, whose bicycle was stolen last week, has decided to lớn buy a motorbike.

Giải thích:

Tạm dịch: bạn của tôi, người có một chiếc xe đạp điện bị trộm tuần trước, đã ra quyết định mua một cái xe máy.

4. ‘Who Wants to lớn be a Millionaire?’ is a TV show. It is very popular.

Đáp án:‘ Who Wants to be a Millionaire?’ is a TV show that/which is very popular.

Tạm dịch: “Ai là triệu phú” là 1 trong những chương trình TV vô cùng nổi tiếng.

5. Yoga is a type of exercise. Many people enjoy yoga.

Đáp án:Yoga is a type of exercise that/which many people enjoy.

Tạm dịch: Yoga là một mô hình thể dục nhưng mà nhiều tình nhân thích.


Bài 9

Task 9. Complete the second sentence in each pair so that it has a similar meaing to the first sentence. (1 p)

Viết lại những câu sau làm thế nào cho nghĩa ko đổi.

Lời giải đưa ra tiết:

1. The receptionist gave me very useful information

The information__________________ .

Đáp án:The information (that/which) the receptionist gave me was very useful.

Tạm dịch: thông tin mà nhân viên cấp dưới tiếp tân đưa đến tôi khôn cùng hữu ích.

2. She teaches English at our school.

She is________________________ .

Đáp án:She is an English teacher at our school.

Giải thích: áp dụng cụm danh từ bỏ a/an +adj + N 

Tạm dịch: Cô ấy là một trong giáo viên tiếng Anh trên trường của bọn chúng tôi.

3. I"m not good at cooking, so I can"t become a chef.

If______________________ .

Xem thêm: Top 35 Truyện Ngắn 20/11 Đăng Báo Tường Cảm Động, Giàu Ý Nghĩa

Đáp án:If I were was good at cooking, I could become a chef.