Thì quá khứ đơn – Simple past là giữa những dạng thì cơ bạn dạng và đặc biệt nhất vào ngữ pháp tiếng Anh. Muốn tốt về ngữ pháp thì bọn họ phải thế chắc phần lớn kiến thức quan trọng liên quan cho dạng thì cơ bạn dạng này.

Bạn đang xem: Thì quá khứ đơn dùng để làm gì

1. Thì thừa khứ đơn là gì – Simple past


2.Công thức thì quá khứ 1-1 (Simple past tense)3.Cách chia động từ ở thì thừa khứ đơn7.Bài tập áp dụng thì vượt khứ đơn 

Thì quá khứ đối chọi (Simple Past) là dạng thì cơ phiên bản nhất trong giờ Anh, dùng để mô tả một hành động đã xảy ra trong vượt khứ hoặc vừa mới ngừng và biết rõ thời gian hành vi đó xảy ra.

Ví dụ: 

We went to lớn the supermarket yesterday. (Ngày hôm qua công ty chúng tôi đã đi mang lại siêu thị)John didn’t come khổng lồ school last week. (Tuần trước John dường như không đến trường.)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

7.Bài tập vận dụng thì quá khứ đơn 

Bài 1: Viết các dạng quá khứ của hễ từ bất quy tắc.

1. Arise →

2. Awake →

3. Bear →

4. Have →

5. Bid→

Đáp án

1. Arise → arose

2. Awake → awoke

3. Bear → bore

4. Have → had

5. Bid→ bid

Bài 2: Đặt câu ở dạng vượt khứ đơn

1. We xuất hiện the window. →

2. You write an essay. →

3. John plays in the garden. →

4. Kerry does not speak Vietnamese. →

5. Vì you see the buffalo? →

Đáp án

1. We opened the window.

2. You wrote an essay.

3. John played in the garden.

4. Kerry did not speak Vietnamese.

5. Did you see the buffalo? 

Bài 3: phân chia động từ trong ngoặc làm việc thì quá khứ đơn

1. He (spend) ____ all his money last month.

2. Marry (not spend) ___________ any money on herself.

3. I (lend) __________ my pencil to lớn someone, but I can’t remember who it was now.

4. The waitress (tell)______ us to lớn come back in one hours.

5. My father & I slowly (walk) ______ back lớn the car.

6. Then we (see) ______ a small flower store.

7. We (stop) in the grocery store và (buy) ______ some fruits.

8. That (be) ______ better than waiting for three hours.

9. My friends (have) ______ a great time in Qui Nhon last year. 

10. My vacation in Ben Tre (be)______ wonderful. 

Đáp án: 

1 – spent2 – didn’t spend3 – lend4 – told5 – waked
6 – saw7 – stopped8 – was9 – had10 – was

Bài 4: ngừng câu cùng với was hoặc WERE.

1. I _____ happy.

2. You ____ angry.

3. She ______ in japan last week.

4. She ______ on holiday.

5. It _____ cold.

6. We ______ at school.

7. You _____ at the supermarket.

8. We _____ at home.

9. The mouse ____ on the roof.

10. The children _____in the garden.

Đáp án

1. I ___was__ happy.

2. You __were__ angry.

3. She ___was___ in nhật bản last week.

4. She __was____ on holiday.

5. It __was___ cold.

6. We __were____ at school.

7. You __were___ at the supermarket.

8. We __were___ at home.

9. The mouse __was__ on the roof.

Xem thêm: Link Tra Cứu Điểm Thi Vào Lớp 10 Năm 2019 Tại Hà Nội, Tra Cứu Điểm Thi Lớp 10 Cả Nước Năm 2019

10. The children __were___ in the garden.

Vậy là bài viết đã cung cấp những kiến thức liên quan đến Thì thừa khứ đơn. khansar.net hy vọng các bạn sẽ sớm biết cách phân biệt và thực hiện thành thành thạo dạng thì này.