cầm tắt ngôn từ VB nơi bắt đầu Tiếng Anh hiệu lực VB liên quan Lược đồ nội dung MIX tải về
Đăng nhập tài khoản khansar.net và đăng ký sử dụng phần mềm tra cứu vãn văn bản.

Bạn đang xem: Thông tư số 23/2014/tt-blđtbxh

">Theo dõi hiệu lực thực thi VB
share qua:
*
*

đăng nhập tài khoản gói giờ đồng hồ Anh hoặc nâng cao để thiết lập file. Nếu như quý khách chưa có tài khoản, vui lòng đăng cam kết tại đây!

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------

Số: 23/2014/TT-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Hà Nội, ngày 29 mon 08 năm 2014


THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 03/2014/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM năm trước CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH đưa ra TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ VIỆC LÀM


Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức của bộ Lao đụng - yêu mến binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2014 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao đụng về việc làm;


Theo đề xuất của cục trưởng Cục câu hỏi làm,

Bộ trưởng bộ Lao đụng - yêu quý binh và Xã hội phát hành Thông tứ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16 mon 01 năm năm trước của cơ quan chính phủ quy định chi tiết thi hành một vài điều của cục luật lao rượu cồn về việc làm (sau trên đây gọi thông thường là Nghị định số 03/2014/NĐ-CP).


Điều 1. Phạm vi điều chỉnhThông tư này phía dẫn triển khai về chỉ tiêu tạo bài toán làm tăng thêm, tuyển chọn lao động, báo cáo sử dụng lao động, lập và làm chủ sổ quản lý lao rượu cồn theo biện pháp tại Nghị định số 03/2014/NĐ-CP.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Đối tượng vận dụng của Thông bốn này là đối tượng người sử dụng áp dụng phương pháp tại Điều 2 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP.
1. Số fan lao cồn có bài toán làm tăng lên quy định trên Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP là số fan chênh lệch tăng hoặc bớt giữa số tín đồ lao đụng có việc làm sinh hoạt kỳ report và số tín đồ lao rượu cồn có câu hỏi làm ngơi nghỉ kỳ báo cáo trước.
2. Số người lao rượu cồn có việc làm tăng lên được phân chia theo khu vực thành thị, nông thôn; team ngành tởm tế; giới tính.
3. Số bạn lao rượu cồn có vấn đề làm tăng lên được tổng vừa lòng từ tin tức về câu hỏi làm của fan lao đụng cư trú đúng theo pháp trên địa bàn theo nguyên lý của lao lý về thông tin thị phần lao động.
1. Hằng năm, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổng hợp công dụng thực hiện tiêu chuẩn tạo bài toán làm tăng lên tại địa phương, report Ủy ban quần chúng huyện, quận, thị xã, tp thuộc tỉnh giấc (sau trên đây gọi phổ biến là Ủy ban nhân dân cung cấp huyện) trải qua Phòng Lao động - yêu đương binh cùng Xã hội trước ngày 25 tháng 11 theo mẫu mã số 01 ban hành kèm theo Thông tứ này.
2. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cung cấp huyện tổng hợp công dụng thực hiện tiêu chuẩn tạo vấn đề làm tăng thêm tại địa phương, report Ủy ban quần chúng tỉnh, tp trực thuộc tw (sau phía trên gọi thông thường là Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh) trải qua Sở Lao động - yêu thương binh và Xã hội trước thời gian ngày 05 tháng 12 theo mẫu số 02 phát hành kèm theo Thông tứ này.
3. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh tổng hợp công dụng thực hiện tiêu chí tạo việc làm tạo thêm tại địa phương report Bộ Lao đụng - yêu thương binh cùng Xã hội trước thời gian ngày 15 mon 12 theo chủng loại số 03 phát hành kèm theo Thông tứ này.
1. Vấn đề thông báo công khai minh bạch quy định tại những Khoản 1 cùng Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP được triển khai thông sang một trong các hiệ tượng sau đây:
2. Phiếu đk dự tuyển chọn lao động pháp luật tại Điểm a Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP được thực hiện theo mẫu mã số 04 ban hành kèm theo Thông bốn này.
3. Người lao động mong muốn trả lại hồ nước sơ đk dự tuyển chọn lao rượu cồn theo cơ chế tại Khoản 5 Điều 7 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP phải thực hiện yêu cầu bởi văn phiên bản trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày thông báo hiệu quả tuyển lao động.
1. Việc khai trình áp dụng lao đụng khi bước đầu hoạt động của người sử dụng lao động lao lý tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP được tiến hành theo mẫu số 05 phát hành kèm theo Thông tư này.
2. Người tiêu dùng lao động phải report tình hình đổi khác về lao động theo dụng cụ tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP trước thời điểm ngày 25 tháng 5 với ngày 25 mon 11 mỗi năm theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông bốn này.
3. Phòng Lao rượu cồn - yêu thương binh với Xã hội report về vấn đề khai trình sử dụng lao động, tình hình chuyển đổi về lao động trong số doanh nghiệp tại địa phương theo hiện tượng tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP trước thời điểm ngày 05 mon 6 và ngày thứ 5 tháng 12 hàng năm theo những mẫu số 06, 08 ban hành kèm theo Thông bốn này.
4. Sở Lao hễ - mến binh với Xã hội báo cáo về bài toán khai trình áp dụng lao động, tình hình đổi khác về lao động trong các doanh nghiệp tại địa phương theo dụng cụ tại Khoản 5 Điều 8 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP trước ngày 15 tháng 6 cùng ngày 15 mon 12 mỗi năm theo những mẫu số 06, 08 ban hành kèm theo Thông tứ này.
1. Trong thời hạn 30 ngày, tính từ lúc ngày bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải tạo sổ làm chủ lao động vị trí đặt trụ sở, bỏ ra nhánh, công sở đại diện.
2. Người tiêu dùng lao động tất cả quyền lựa chọn bề ngoài sổ quản lý lao động bằng phiên bản giấy hoặc phiên bản điện tử cân xứng với nhu cầu thống trị nhưng phải bảo đảm các ngôn từ cơ phiên bản về tín đồ lao rượu cồn sau đây:
3. Người sử dụng lao cồn có nhiệm vụ ghi chép, nhập không hề thiếu thông tin về tín đồ lao rượu cồn khi vừa lòng đồng lao đụng có hiệu lực thực thi và update thông tin khi tất cả sự biến hóa vào sổ làm chủ lao động.
4. Người tiêu dùng lao hễ có trách nhiệm quản lý, thực hiện sổ làm chủ lao đụng đúng mục đích và xuất trình lúc Phòng Lao động - mến binh với Xã hội; Sở Lao đụng - mến binh cùng Xã hội điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện; thanh tra cỗ Lao cồn - yêu quý binh với Xã hội và các cơ quan công ty nước có tương quan yêu cầu.
2. Thông tư này thay thế sửa chữa Thông tứ số 06/1998/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng bốn năm 1998 về việc hướng dẫn về khai trình việc thực hiện lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt cồn và report việc chấm dứt sử dụng lao cồn khi doanh nghiệp xong xuôi hoạt động; Thông tư số 29/1999/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 06 tháng 12 năm 1999 của bộ Lao hễ - yêu mến binh và Xã hội, cỗ Quốc phòng khuyên bảo về khai trình việc sử dụng lao động khi doanh nghiệp ban đầu hoạt động, báo cáo sử dụng lao hễ trong quá trình doanh nghiệp vận động và report việc chấm dứt sử dụng lao hễ khi doanh nghiệp xong xuôi hoạt động đối với doanh nghiệp vào quân đội với Thông tứ số 20/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 trả lời thi hành một số điều của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng bốn năm 2003 của cơ quan chính phủ về tuyển chọn lao động.
3. Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức thành lập và vận động trước ngày Thông tư này còn có hiệu lực thực hiện thì người sử dụng lao động phải tạo sổ thống trị lao động vị trí đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng thay mặt trong thời hạn 30 ngày, tính từ lúc ngày Thông tư có hiệu lực.
Điều 9. Trách nhiệm thi hànhSở Lao động - yêu quý binh và Xã hội và những cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá thể có liên quan phụ trách thi hành Thông tứ này.Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề xuất phản ánh về bộ Lao cồn - yêu đương binh với Xã hội để khuyên bảo kịp thời./.

Nơi nhận: - Ban bí thư tw Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng chính phủ; - các Bộ, cơ sở ngang Bộ, cơ quan thuộc bao gồm phủ; - Văn phòng tw Đảng và những Ban của Đảng; - công sở Quốc hội; - Văn phòng quản trị nước; - Văn phòng bao gồm phủ; - Hội đồng dân tộc bản địa và các Ủy ban của Quốc hội; - Viện kiểm gần cạnh nhân dân tối cao; - toàn án nhân dân tối cao nhân dân tối cao; - kiểm toán Nhà nước; - cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - HĐND, UBND các tỉnh, TP trực nằm trong Trung ương; - Sở LĐTBXH những tỉnh, TP trực ở trong TƯ; - Công báo; - Cục chất vấn văn phiên bản QPPL (Bộ tứ pháp); - Cổng thông tin điện tử bao gồm phủ; - Website cỗ LĐTBXH; - bộ LĐTBXH: bộ trưởng, các Thứ trưởng và những đơn vị có liên quan; - Lưu: VT, CVL (30 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thanh Hòa


Mẫu số 01: phát hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 mon 8 năm 2014 của bộ Lao cồn - thương binh và Xã hội chỉ dẫn thực hiện một vài điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/ PHƯỜNG/THỊ TRẤN …………..

Số: ………./BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúc---------------

……, ngày … tháng … năm …..

BÁO CÁOKẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU TẠO VIỆC LÀM TĂNG THÊM

Kính gửi: chống Lao rượu cồn - yêu mến binh và Xã hội quận/huyện/thị xã/thành phố....

Đơn vị: người

Stt

Tổ dân phố/thôn/ bản/ấp

Số fan lao đụng có bài toán làm kỳ trước

Số bạn lao rượu cồn có việc làm kỳ báo cáo

Số tín đồ lao đụng có bài toán làm tăng thêm

Tổng số

Giới tính

Khu vực

Nhóm ngành kinh tế

Tổng số

Giới tính

Khu vực

Nhóm ngành ghê tế

Tổng số

Giới tính

Khu vực

Nhóm ngành tởm tế

Nam

Nữ

Thành thị

Nông thôn

Nông, lâm nghiệp cùng thủy sản

Công nghiệp và xây dựng

Dịch vụ

Nam

Nữ

Thành thị

Nông thôn

Nông, lâm nghiệp với thủy sản

Công nghiệp cùng xây dựng

Dịch vụ

Nam

Nữ

Thành thị

Nông thôn

Nông, lâm nghiệp cùng thủy sản

Công nghiệp với xây dựng

Dịch vụ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

1

2

3

Tổng

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ghi chú: (19) = (11) - (3), (20) = (12) - (4), (21) = (13) - (5), (22) = (14) - (6), 23 = (15) - (7), (24) = (16) - (8), (25) = (17) - (9), (26) = (18) - (10)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCH(Chữ ký, dấu)Họ với tên


Mẫu số 02:Ban hành cố nhiên Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29tháng8 năm năm trước của cỗ Lao cồn - yêu mến binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số trong những điềucủaNghị định số 03/2014/NĐ-CP

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN/THỊ XÃ, THÀNH PHỐ …………..

Số: ………./BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúc---------------

……, ngày … tháng … năm …..

BÁO CÁOKẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU TẠO VIỆC LÀM TĂNG THÊM

Kính gửi: Sở Lao hễ - mến binh và Xã hội tỉnh/thành phố....

Đơn vị: người

Stt

Xã/ phường/ thị trấn

Số bạn lao động có việc làm kỳ trước

Số fan lao cồn có câu hỏi làm kỳ báo cáo

Số fan lao rượu cồn có vấn đề làm tăng thêm

Tổng số

Giới tính

Khu vực

Nhóm ngành khiếp tế

Tổngsố

Giới tính

Khu vực

Nhóm ngành gớm tế

Tổng số

Giới tính

Khu vực

Nhóm ngành gớm tế

Nam

Nữ

Thành thị

Nông thôn

Nông, lâm nghiệp cùng thủy sản

Công nghiệp với xây dựng

Dịch vụ

Nam

Nữ

Thành thị

Nông thôn

Nông, lâm nghiệp và thủy sản

Công nghiệp cùng xây dựng

Dịch vụ

Nam

Nữ

Thành thị

Nông thôn

Nông, lâm nghiệp cùng thủy sản

Công nghiệp cùng xây dựng

Dịch vụ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

1

2

3

Tổng

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ghi chú: (19) = (11) - (3), (20) = (12) - (4), (21) = (13) - (5), (22) = (14) - (6), 23 = (15) - (7), (24) = (16) - (8), (25) = (17) - (9), (26) = (18) - (10)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCH(Chữ ký, dấu)Họ cùng tên


Mẫu số 03:Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29tháng8 năm năm trước của bộ Lao hễ - yêu mến binh và Xã hội chỉ dẫn thực hiện một số điềucủaNghị định số 03/2014/NĐ-CP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ …………..

Số: ………./BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúc---------------

……, ngày … tháng … năm …..

BÁO CÁOKẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU TẠO VIỆC LÀM TĂNG THÊM

Kính gửi: bộ Lao cồn - thương binh và Xã hội

Đơn vị: người

Stt

Quận/ huyện/ thị xã/ thành phố

Số tín đồ lao đụng có việc làm kỳ trước

Số bạn lao động có bài toán làm kỳ báo cáo

Số bạn lao rượu cồn có bài toán làm tăng thêm

Tổng số

Giới tính

Khu vực

Nhóm ngành kinh tế

Tổngsố

Giới tính

Khu vực

Nhóm ngành gớm tế

Tổng số

Giới tính

Khu vực

Nhóm ngành tởm tế

Nam

Nữ

Thành thị

Nông thôn

Nông, lâm nghiệp và thủy sản

Công nghiệp và xây dựng

Dịch vụ

Nam

Nữ

Thành thị

Nông thôn

Nông, lâm nghiệp với thủy sản

Công nghiệp cùng xây dựng

Dịch vụ

Nam

Nữ

Thành thị

Nông thôn

Nông, lâm nghiệp cùng thủy sản

Công nghiệp và xây dựng

Dịch vụ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

1

2

3

Tổng

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ghi chú: (19) = (11) - (3), (20) = (12) - (4), (21) = (13) - (5), (22) = (14) - (6), 23 = (15) - (7), (24) = (16) - (8), (25) = (17) - (9), (26) = (18) - (10)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCH(Chữ ký, dấu)Họ với tên


Mẫu số 04:Ban hành cố nhiên Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29tháng8 năm năm trước của bộ Lao động - yêu mến binh cùng Xã hội khuyên bảo thực hiện một trong những điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP

Ảnh chụp không thực sự 06 tháng, cỡ 04 x 06 cm, phông nền sáng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không treo kính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúc---------------

………, ngày….. Mon ….. Năm…..

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG

Kính gửi:…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

Họ với tên (chữ in): ………………………………………………Giới tính: .....................

Ngày, tháng, năm sinh: .......................................................................................

Số minh chứng nhân dân / Hộ chiếu: …………… Ngày cấp: …../…../….. địa điểm cấp:..

Dân tộc: …………………………………… Tôn giáo: ...............................................

Trình độ trình độ chuyên môn kỹ thuật: ............................................................................

Bậc trình độ kỹ năng nghề (nếu có): ....................................................................

Ngoại ngữ: …………………………………. Trình độ: ..............................................

..........................................................................................................................

I. Quy trình đào chế tạo ra (dạy nghề, trung cấp, cao đẳng, đh trở lên)

Stt

Trình độ

Trường, cơ sở đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Bằngcấp/ hội chứng chỉ

1

2

3

II. Quy trình làm việc

Stt

Đơn vị làm việc

Thời gian làm cho việc(Từ mon năm đến tháng năm)

Vị tríviệclàm

1

2

3

III. Khả năng, sở trường

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

IV. Sách vở và giấy tờ kèm theo

1. Bạn dạng sao văn bằng, triệu chứng chỉ;

2. Giấy xét nghiệm sức khỏe;

3. Những giấy tờ cần thiết khác theo mức sử dụng của pháp luật;

4. Các sách vở thuộc đối tượng người sử dụng ưu tiên (nếu có).

Sau khi nghiên cứu và phân tích nội dung thông báo tuyển lao động, tôi đk dự tuyển vào vị trí việc làm:

Tôi xin cam kết lời khai bên trên là đúng sự thật và tiến hành đúng cácquy địnhvề tuyển lao động./.

Người đăng ký dự tuyển(Ký và ghi rõ chúng ta tên)


Mẫu số 05:Ban hành kèm theo Thông bốn số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29tháng8 năm 2014 của bộ Lao đụng - yêu mến binh và Xã hội trả lời thực hiện một số điềucủaNghị định số 03/2014/NĐ-CP

TÊN DOANH NGHIỆP:

Số: ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúc---------------

……, ngày … tháng … năm ….

KHAI TRÌNH VIỆC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG lúc BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG

Kính gửi: phòng Lao hễ - mến binh với Xã hội quận/huyện/thị xã/thành phố...)(Hoặc Sở Lao cồn - yêu quý binh với Xã hội tỉnh/thành phố...)

Doanh nghiệp được thành lập theo ………………………… có trụsởtại …………. Ban đầu hoạt động tính từ lúc ngày.../..../....

Loại hình công ty lớn (Doanh nghiệp tứ nhân, công ty hợp danh, Công ty trọng trách hữu hạn một thành viên, Công ty trọng trách hữu hạn nhị thành viên trở lên, công ty cổ phần): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Khai trình việc sử dụng lao cồn của đơn vị như sau:

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Trình độ trình độ kỹ thuật

Loại thích hợp đồng lao động

Vị trí bài toán làm

Thời điểm bắt đầu làm việc

Đối tượng khác

Ghi chú

Nam

Nữ

Đại học trở lên

Cao đẳng/ cđ nghề

Trung cấp/ Trung cung cấp nghề

Sơ cấp cho nghề

Dạy nghề thường xuyên xuyên

Chưa qua đào tạo

Không xác định thời hạn

Xác định thời hạn

Theo mùa vụ hoặc theo quá trình nhất định dưới 12 tháng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

1

2

3

Tổng

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ghi chú:

- Trụ sở, đưa ra nhánh, công sở đại diện của người tiêu dùng đặt trên địa phương nào thì báo cáo địa phương đó

- Cột 17 ghi những người dân giữ những chức danh được bổ nhiệm trong doanh nghiệp

Thủ trưởng đơn vị(Chữ ký, dấu)Họ cùng tên


Mẫu số 06:Ban hành hẳn nhiên Thông tứ số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29tháng8 năm năm trước của bộ Lao cồn - yêu đương binh và Xã hội khuyên bảo thực hiện một vài điềucủaNghị định số 03/2014/NĐ-CP

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ …PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘIHoặc ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ …SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ …

Số: /………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúc---------------

……, ngày … mon … năm …..

BÁO CÁO

VỀ VIỆC KHAI TRÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM …………. (HOẶC CUỐI NĂM ………….)

Kính gửi: Sở Lao cồn - yêu mến binh cùng Xã hội tỉnh/thành phố ……………(hoặc cỗ Lao rượu cồn - yêu quý binh với Xã hội)

Đơn vị: người

Stt

Loại hình doanh nghiệp

Tổng số lao động

Trìnhđộ chuyên môn kỹ thuật

Loại đúng theo đồng lao động

Đối tượng khác

Ghi chú

Tổng số

Trong kia lao cồn nữ

Đại học trở lên

Cao đẳng/ cđ nghề

Trung cấp/ Trung cung cấp nghề

Sơ cấp cho nghề

Dạy nghề thường xuyên

Chưa qua đào tạo

Không khẳng định thời hạn

Xác định thời hạn

Theo mùa vụ hoặc theo quá trình nhất định dưới 12tháng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

Doanh nghiệp tứ nhân

2

Công ty phù hợp danh

3

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

4

Công ty trọng trách hữu hạn nhị thành viên trở lên

5

Công ty cổ phần

Tổng

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ghi chú: Cột 14 ghi những người giữ những chức danh được bổ nhiệm trong doanh nghiệp

Thủ trưởng đối chọi vị(Chữ ký, dấu)Họ với tên


Mẫu số 07:Ban hành dĩ nhiên Thông bốn số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29tháng8 năm 2014 của bộ Lao rượu cồn - yêu quý binh với Xã hội khuyên bảo thực hiện một vài điềucủaNghị định số 03/2014/NĐ-CP

TÊN DOANH NGHIỆP

Số: ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúc---------------

……, ngày … tháng … năm …..

BÁO CÁO TÌNH HÌNH chũm ĐỔI VỀ LAO ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM ………….. (HOẶC CUỐI NĂM …………..)

Kính gửi: phòng Lao rượu cồn - yêu thương binh với Xã hội quận/huyện/thị xã/thành phố...(hoặc Sở Lao động - yêu quý binh với Xã hội tỉnh/thành phố...)

Loại hình công ty lớn (Doanh nghiệp bốn nhân, công ty hợp danh, Công ty nhiệm vụ hữu hạn một thành viên, Công ty nhiệm vụ hữu hạn nhị thành viên trở lên, công ty cổ phần): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Báo cáo tình hình thay đổi về lao cồn của đơn vị như sau:

I. Số lao hễ đầu kỳ

Đơn vị: người

Tổng số

Trong kia lao rượu cồn nữ

Trìnhđộ trình độ chuyên môn kỹ thuật

Loại vừa lòng đồng lao động

Ghi chú

Đại học trở lên

Cao đẳng/ cao đẳng nghề

Trung cấp/ Trung cung cấp nghề

Sơ cấp nghề

Dạy nghề hay xuyên

Chưa qua đào tạo

Không xác định thời hạn

Xác định thời hạn

Theo mùa vụ hoặc theo quá trình nhất định dưới 12 tháng

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

II. Số lao cồn tăng vào kỳ

Tổng số

Trong kia lao đụng nữ

Trìnhđộ trình độ chuyên môn kỹ thuật

Loại vừa lòng đồng lao động

Ghi chú

Đại học trở lên

Cao đẳng/ cao đẳng nghề

Trung cấp/ Trung cấp cho nghề

Sơ cấp nghề

Dạy nghề thường xuyên xuyên

Chưa qua đào tạo

Không xác minh thời hạn

Xác định thời hạn

Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định bên dưới 12 tháng

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

III. Số lao động bớt trong kỳ

Tổng số

Trong kia lao đụng nữ

Trình độ chuyên môn kỹ thuật

Loại thích hợp đồng lao động

Lý vày giảm

Đại học trở lên

Cao đẳng/ cao đẳng nghề

Trung cấp/ Trung cấp cho nghề

Sơ cung cấp nghề

Dạy nghề thường xuyên xuyên

Chưa qua đào tạo

Không xác định thời hạn

Xác định thời hạn

Theo mùa vụ hoặc theo các bước nhất định dưới 12 tháng

Nghỉ hưu

Đơn phương kết thúc Hợp đồng lao động/Hợp đồng có tác dụng việc

Kỷ phép tắc sa thải

Thỏa thuận chấm dứt

Lý vì khác

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IV. Số lao động cuối kỳ

Tổng số

Trong kia lao động nữ

Trình độ trình độ kỹ thuật

Loại hòa hợp đồng lao động

Ghi chú

Đại học trở lên

Cao đẳng/ cao đẳng nghề

Trung cấp/ Trung cấp nghề

Sơ cấp cho nghề

Dạy nghề thường xuyên xuyên

Chưa qua đào tạo

Không xác minh thời hạn

Xác định thời hạn

Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Thủ trưởng đơn vị(Chữ ký, dấu)Họ và tên


Mẫu số 08:Ban hành đương nhiên Thông tứ số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29tháng8 năm năm trước của bộ Lao cồn - yêu quý binh cùng Xã hội trả lời thực hiện một số điềucủaNghị định số 03/2014/NĐ-CP

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ …PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘIHoặc ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ …SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ …-------

Số: /………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúc---------------

……, ngày … mon … năm …..

Xem thêm: Cách Ghi Nhận Xét Học Bạ Lớp 5 Theo Thông Tư 22 Mới Nhất, Mẫu Nhận Xét Học Bạ Lớp 5 Theo Thông Tư 22

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH cầm cố ĐỔI LAO ĐỘNG vào CÁC DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU

NĂM ……… (HOẶC NĂM)....

Kínhgửi: Sở Lao rượu cồn - yêu đương binh với Xã hội tỉnh/thành phố...(Hoặc bộ Lao cồn - yêu thương binh cùng Xã hội)