bộ Công an ban hành Thông bốn 34/2014/TT-BCA đi cùng hơn 50 biểu mẫu xử phạt vi phạm luật hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân. Theo quy định, Công an các đơn vị, địa phương lúc in những biểu mẫu này yêu cầu in thống tốt nhất trên khổ giấy A4 cùng không được chuyển đổi nội dung của các mẫu.
Bạn đang xem: Thông tư số 34/2014/tt-bca

*
Mục lục bài xích viết

 

STT

Mẫu số

Mẫu biểu

 

 

I.

Xem thêm: Lời Bài Hát Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu Karaoke 5 Số, Lời Bài Hát Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu

MẪU QUYẾT ĐỊNH

 

01/QĐ-XPKLBB

Quyết định xử phân phát vi vi phạm hành thiết yếu theo thủ tục xử phạt ko lập biên bản

 

02/QĐ-XPHC

Quyết định xử phạt vi phạm luật hành chính

 

03/QĐ-HTHQĐPT

Quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền

 

04/QĐ-GMTP

Quyết định giảm/miễn (phần còn sót lại hoặc toàn bộ) chi phí phạt phạm luật hành chính

 

05/QĐ-NTPNL

Quyết định về vấn đề nộp chi phí phạt những lần

 

06/QĐ-CCHC

Quyết định chống chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 

07/QĐ-HQĐXLHC

Quyết định hủy ra quyết định xử lý vi hành chủ yếu chính

 

08/QĐ-TĐQĐXPVPHC

Quyết định đổi khác quyết định xử vạc vi vi phạm hành chính

 

09/QĐ-THMPQĐXP

Quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt phạm luật hành chính

 

10/QĐ-KPHQ

Quyết định áo dụng những biện pháp khắc chế hậu quả

 

11/QĐ-KNTTTHC

Quyết định khám tín đồ theo giấy tờ thủ tục hành chính

 

12/QĐ-KNCGTVPT

Quyết định khám nơi chứa giấu tang vật, phương tiện phạm luật hành chính

 

13/QĐ-KPTVTĐV

Quyết định khám phương tiện vận tải, dụng cụ theo thủ tục hành chính

 

14/QĐ-TGN

Quyết định trợ thì giữ fan theo giấy tờ thủ tục hành chính

 

15/QĐ-KDTHTGN

Quyết định kéo dãn thời hạn nhất thời giữ bạn theo giấy tờ thủ tục hành chính

 

16/QĐ-CDTGN

Quyết định kết thúc việc tạm giữ fan theo thủ tục hành chính

 

17/QĐ-TGTVPTGPCC

Quyết định tạm giữ lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng từ hành nghề theo thủ tục hành chính

 

18/QĐ-GTP

Quyết định giao phương tiện đi lại bị tạm duy trì theo giấy tờ thủ tục hành chính

 

19/QĐ-GHTGTVPTGPCC

Quyết định gia hạn thời hạn tạm giữ lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề

 

20/QĐ-TLTVPTGPCC

Quyết định trả lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

 

21/QĐ-TTTVPT

Quyết định tịch thâu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

 

22/QĐ-THTV

Quyết định tiêu diệt tang vật vi phạm luật hành chính

 

23/QĐ-TLHĐĐGTS

Quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản

 

24/QĐ-TLHĐXLTVPT

Quyết định ra đời Hội đồng tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

 

25/QĐ-CHS

Quyết định đưa hồ sơ vụ phạm luật hành chính có tín hiệu tội phạm để truy cứu trọng trách hình sự

 

26/QĐ-TX

Quyết định xử phát trục xuất theo thủ tục hành chính

 

27/QĐ-HTHTX

Quyết định hoãn thi hành ra quyết định xử phát trục xuất theo thủ tục hành chính

 

28/QĐ-BPQL

Quyết định áp dụng biện pháp cai quản người quốc tế trong thời hạn làm giấy tờ thủ tục trục xuất

 

 

II. MẪU BIÊN BẢN

 

29/BB-VPHC

Biên bản vi phạm hành chính

 

30/BB-XM

Biên bạn dạng xác minh vụ việc vi phạm hành chính

 

31/BB-PGTTT

Biên bản về phiên giải trình trực tiếp

 

32/BB-KNQĐ

Biên phiên bản về việc cá nhân/tổ chức vi phạm luật hành chính không nhận quyết định xử phạt phạm luật hành chính

 

33/BB-TBL

Biên bản đặt tiền/trả chi phí bảo lãnh

 

34/BBG-CCHC

Biên bản cưỡng chế thi hành đưa ra quyết định xử phạt phạm luật hành chính

 

35/BB-GNN

Biên bản giao, nhận người dân có hành vi vi phạm luật hành chính hoặc người bị dẫn giải theo thủ tục hành chính

 

36/BB-BT

Biên bản người bị áp giải/trục xuất bỏ trốn

 

37/BB-TGTVPTGPCC

Biên phiên bản tạm giữ lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính

 

38/BB-KN

Biên bản khám fan theo giấy tờ thủ tục hành chính

 

39/BB-KPTĐV

Biên phiên bản khám phương tiện đi lại vận tải, dụng cụ theo giấy tờ thủ tục hành chính

 

40/BB-KNCGTVPT

Biên bạn dạng khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện phạm luật hành chính

 

41/BB-TTTVPT

Biên bạn dạng tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm luật hành chính

 

42/BB-THTVPT

Biên phiên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm luật hành chính

 

43/BB-XLHHVP

Biên bản xử lý so với hàng hóa, tác phẩm dễ bị lỗi hỏng

 

44/BB-BGTVPT

Biên phiên bản bàn giao tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

 

45/BB-BGHS

Biên phiên bản bàn giao làm hồ sơ vụ vi phạm hành chính cho ban ngành điều traq

 

46/BB-TLTVPT

Biên bản trả lại giấy tờ, tang vật, phương tiện phạm luật hành thiết yếu cho công ty sở hữu, người thống trị hoặc người tiêu dùng hợp pháp