lý thuyết về tích lũy số liệu thống kê, tần số.

Các số liệu tích lũy được khi khảo sát về một dấu hiệu gọi là số lệu thống kê. Mỗi số liệu là một giá trị của vệt hiệu.

Bạn đang xem: Thu nhập số liệu thống kê tần số

Xem chi tiết


Trả lời câu hỏi 1 bài bác 1 trang 5 SGK Toán 7 Tập 2

Hãy quan tiếp giáp bảng 1 để biết phương pháp lập một bảng sô liệu thống kê thuở đầu trong những trường

Xem lời giải


Trả lời thắc mắc 2 bài bác 1 trang 5 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời thắc mắc 2 bài 1 trang 5 SGK Toán 7 Tập 2. Nội dung điều tra trong bảng một là gì?

Xem lời giải


Trả lời thắc mắc 3 bài bác 1 trang 5 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 bài 1 trang 5 SGK Toán 7 Tập 2. Vào bảng 1 bao gồm bao nhiêu đơn vị điều tra?

Xem giải mã


Trả lời câu hỏi 4 bài bác 1 trang 6 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời thắc mắc 4 bài bác 1 trang 6 SGK Toán 7 Tập 2. Dấu hiệu X ở bảng 1 có toàn bộ bao nhiêu quý hiếm ? hãy xem thêm giá trị của X.

Xem lời giải


Trả lời thắc mắc 5 bài 1 trang 6 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 5 bài xích 1 trang 6 SGK Toán 7 Tập 2. Tất cả bao nhiêu số khác biệt trong cột số cây cối được ? Nêu rõ ràng các số khác biệt đó.

Xem thêm: How To Fix Reboot And Select Proper Boot Device In Windows 10

Xem giải mã


Trả lời thắc mắc 6 bài 1 trang 6 SGK Toán 7 Tập 2

Có bao nhiêu lớp (đơn vị) trồng được 30 cây (hay quý hiếm 30 mở ra bao nhiêu lần trong dãy cực hiếm của tín hiệu X) ? Hãy trả lời thắc mắc tương tự do vậy với những giá trị 28, 50.

Xem lời giải


Trả lời thắc mắc 7 bài 1 trang 6 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 7 bài xích 1 trang 6 SGK Toán 7 Tập 2. Trong dãy quý hiếm của dấu hiệu ở bảng 1 bao gồm bao nhiêu giá chỉ trị khác biệt ? Hãy viết những giá trị đó thuộc tần số của chúng.

Xem giải thuật


bài xích 1 trang 7 SGK Toán 7 tập 2

Lập bảng số liệu thống kê cho 1 cuộc điều tra nhỏ về một tín hiệu mà em quan tâm

Xem giải thuật


bài bác 2 trang 7 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài bác 2 trang 7 SGK Toán 7 tập 2. Hàng ngày, chúng ta An thử đánh dấu thời gian quan trọng để đi tự nhầ đến trường

Xem giải mã


bài xích 4 trang 9 SGK Toán 7 tập 2

Chọn 30 hộp trà một bí quyết tùy ý vào kho của một shop và rước cân, hiệu quả được đánh dấu trong bảng 7 (sau khi đã trừ trọng lượng của vỏ) :

Xem giải thuật


Đề kiểm tra 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu – bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu – bài xích 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Xem giải thuật


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 2 – bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 2 – bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Xem giải mã


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 3 – bài xích 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 3 – bài bác 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Xem giải mã


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 – bài xích 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu – bài xích 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 – bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 5 – bài bác 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Xem giải thuật


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 6 – bài bác 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 6 – bài xích 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Xem giải thuật


>> (Hot) Đã có SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Xem ngay!
*
*

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép khansar.net giữ hộ các thông tin đến các bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.