Các dạng toán CO2, SO2 tác dụng với hỗn hợp Kiềm NaOH, Ba(OH)2 phương thức giải và bài xích tập - Hóa 12

Bài tập về CO2 tốt SO2 tác dụng với dung dịch kiềm như NaOH, KOH giỏi kiềm thổ Ba(OH)2, Ca(OH)2 rất dễ dàng gây hồi hộp cho nhiều học sinh trong quá trình giải bài xích tập. Điều này xảy ra với tất cả những em tất cả học lực khá và yêu mếm môn hóa học.

Bạn đang xem: Tỉ lệ mol so2 và naoh


Vì vậy mà trong nội dung bài viết này, họ cùng khối hệ thống lại những dạng toán về CO2 hay SO2 tác dụng với dung dịch kiềm như NaOH, KOH, Ba(OH)2 hay Ca(OH)2 và phương pháp giải dạng bài bác tập này.

° Dạng 1: vấn đề CO2 tác dụng với NaOH, KOH

- Xét phản bội ứng sệt trưng có thể xảy ra khi cho CO2 tính năng với dung dịch kiềm NaOH:

 CO2 + NaOH → NaHCO3 (1)

 PT ion: CO2 + OH- → HCO3-

 CO2 + 2NaOH → Na2CO3 (2)

 PT ion: CO2 + 2OH- → CO32-

¤ Loại 1: bài xích toán cho thấy số mol các chất tham gia phản ứng

- Khi bài xích toán cho biết thêm số mol của NaOH và CO2 tham gia phản ứng:

 Bước 1: Lập tỉ trọng mol: 

*

 Bước 2: So sánh:

 + Nếu : chỉ xảy ra phản ứng (1) muối thu được chỉ bao gồm NaHCO3 

 + Nếu 

*

- bài bác cho,250ml dung dịch NaOH 1M đề nghị từ

 

*

+ Lập tỉ lệ:

*

- Ta thấy: 13 cùng Na2CO3

- call x cùng y thứu tự là số mol của NaHCO3 và Na2CO3

- Ta có những PTPƯ:

 CO2 + NaOH → NaHCO3 (1)

x x x (mol)

 CO2 + 2NaOH → Na2CO3 (2)

y 2y y (mol)

- Theo bài ra cùng PTPƯ ta có:

*
 (*)

 

*
 (**)

- Giải hệ trường đoản cú (*) cùng (**) ta được: x=0,15(mol) và y=0,05(mol)

⇒ trọng lượng muối khan thu được:

 m(NaHCO3+Na2CO3) = 84.0,15 + 106.0,05 = 17,9(g).

* lấy một ví dụ 2: đến 5,6 lít CO2 (đktc) trải qua 164ml dung dịch NaOH 20% (d=1,22g/ml) thu được hỗn hợp X. Cô cạn X thì thu được từng nào gam chất rắn.

° Lời giải:

+ Theo bài bác ra, ta có:

- bài xích cho 5,6 lít CO2 (đktc) đề nghị có:

 

*

- bài cho 164ml hỗn hợp NaOH 20% (d=1,22g/ml) yêu cầu từ:

 

*

 

*

 

*

+ Lập tỉ lệ: 

*

+ So sánh: Ta thấy, T > 2 nên thành phầm chỉ tạo ra muối trung hòa - nhân chính Na2CO3,

- Phương trình phản bội ứng:

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 

0,25 0,5mol

- tự phương trình phản nghịch ứng, số mol NaOH dư là:

nNaOH (dư) = nNaOH (ban đầu) - nNaOH (pư) = 1 - 0,5 = 0,5(mol).

- dung dịch X thu được bao gồm muối Na2CO3 cùng NaOH dư

⇒ trọng lượng chất rắn là:

 mcr = mNa2CO3 + mNaOH = 0,25.106 + 0,5.40 = 26,5 + trăng tròn = 46,5(g)

¤ Loại 2: Khi CHƯA biết số mol các chất thâm nhập phản ứng

- việc chưa cho thấy số mol của CO2 với NaOH tham gia phản ứng:

 Bước 1: Viết cả hai phương trình làm phản ứng (1) với (2)

 Bước 2: điện thoại tư vấn số mol của từng muối tương ứng

 Bước 3: đo lường và tính toán và giải bài toán

* ví dụ 1: Hấp thụ hoàn toàn 15,68 lít khí CO2 (đktc) vào 500ml hỗn hợp NaOH bao gồm nồng độ C mol/lít. Sau làm phản ứng nhận được 65,4 gam muối. Tính C.

° Lời giải:

- Theo bài ra, Hấp thụ trọn vẹn 15,68 lít khí CO2 (đktc), ta có:

 

*

- gọi số mol của muối bột NaHCO3 và Na2CO3 theo thứ tự là x với y

- Ta tất cả PTPƯ:

CO2 + NaOH → NaHCO3 (1)

x x x (mol)

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 (2)

y 2y y (mol)

- Theo bài ra với theo PTPƯ ta có:

*
 (*)

- trọng lượng của muối là:

*
(**)

- Giải hệ trường đoản cú (*) cùng (**) ta được: x = 0,4(mol) và y = 0,3(mol)

- từ bỏ PTPƯ ta có: nNaOH = x + 2y = 0,4 + 2.0,3 = 1(mol)

⇒ độ đậm đặc của 500 ml (0,5 lít) dd NaOH là: 

*

 ° Dạng 2: việc CO2 tác dụng với Ca(OH)2, Ba(OH)2

- Xét bội nghịch ứng quánh trưng rất có thể xảy ra khi mang lại CO2 tác dụng với hỗn hợp kiềm thổ Ca(OH)2, Ba(OH)2

 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O (1)

 2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (2)

¤ Loại 1: bài bác toán cho thấy số mol các chất thâm nhập phản ứng

- Khi bài toán cho thấy số mol của Ca(OH)2 và CO2 tham gia phản nghịch ứng:

 Bước 1: Lập tỉ lệ: 

*

 Bước 2: So sánh

 + Nếu : chỉ xẩy ra phản ứng (1) muối hạt thu được chỉ tất cả CaCO3 

 + Nếu 

*

- bài xích ra, có một lít hỗn hợp Ca(OH)2 0,01M, nên:

 

*

+ Lập tỉ lệ cùng so sánh: 

*
(*)

- Tương tự, số mol Ca(OH)2 là:

 

*
(**)

- Giải hệ từ bỏ (*) với (**) ta được: x = y = 0,005(mol)

⇒ khối lượng kết tủa CaCO3 là: mCaCO3 = n.M = 0,005.100 = 0,5(g).

¤ các loại 2: bài toán CHƯA biết số mol những chất gia nhập phản ứng

- Với vấn đề dạng này, thường cho biết thêm số mol của CO2 hoặc Ca(OH)2 và số mol của CaCO3 lúc giải ta viết cả nhị phương trình làm phản ứng với biện luận:

TH1: Chỉ xảy ra phản ứng tạo nên kết tủa CaCO3

TH2: xảy ra cả nhì phản ứng sinh sản muối th-nc CaCO3 cùng muối axit Ca(HCO3)2

* lưu giữ ý:

- Khi việc cho thể tích CO2 và trọng lượng kết tủa CaCO3 yêu mong tính khối lượng kiềm thì thường xuyên chỉ xảy ra 1 trường thích hợp và có một đáp án phù hợp.

- Khi câu hỏi cho trọng lượng kiềm và trọng lượng chất kết tủa CaCO3 yêu cầu tính thể tích khí CO2 thì thường xẩy ra 2 trường phù hợp và gồm 2 công dụng thể tích CO2 phù hợp.

* ví dụ như 1: Hấp thụ tổng thể 2,688 lít CO2 (đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 b mol/l nhận được 15,76 gam kết tủa. Tính b.

Xem thêm: Quy Định Số 228-Qđ/Tw, Ngày 07/02/2014 Của Ban Bí Thư, Top 19 Quy Định 228/Qđ

° Lời giải:

- Theo bài bác ra, số mol khí CO2 là:

 

*

- Kết tủa là BaCO3 buộc phải số mol kết tủa thu được là:

 

*

- Ta thấy: 

*
 nên xẩy ra hai làm phản ứng

- Ta có những PTPƯ như sau

 CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + H2O (1)

 0,08 0,08 0,08 (mol)

 2CO2 + Ba(OH)2 → Ba(HCO3)2 (2)

0,04 0,02 0,02 (mol)

- Theo PTPƯ (1) ta có

 

*

- Số mol CO2 còn lại sau làm phản ứng (1) vẫn tham gia phản ứng (2) là:

 nCO2(pư (2)) = 0,12 - 0,08 = 0,04(mol)

- và theo PTPƯ (2) ta có:

 

*

⇒ tổng số mol Ba(OH)2 tham gia phản nghịch ứng là: nBa(OH)2 = 0,08 + 0,02 = 0,1(mol).

⇒ 

*

 ° Dạng 3: bài toán CO2 tác dụng với dd kiềm, kiềm thổ: NaOH, Ca(OH)2

- Đối với dạng việc này, nên áp dụng phương trình ion để giải bài toán:

 CO2 + OH- → HCO3- (1)

 CO2 + 2OH- → CO32- + H2O (2)

 Ca2+ + CO32- → CaCO3↓ (3)

¤ Loại 1: bài xích toán cho biết số mol những chất tham gia phản ứng

- Khi bài bác toán cho thấy số mol của CO2, NaOH và Ca(OH)2 ta thực hiện:

 Bước 1: Lập tỉ số: 

*

 Bước 2: So sánh

+ Nếu : chỉ xảy ra phản ứng (1) tạo thành muối HCO3- 

 + Nếu 

*

 

*

 

*

* lưu ý: NaOH → Na+ + OH- với Ba(OH)2 → Ba2+ + 2.OH-

*

+ Lập tỉ lệ: 

*
 nên tạo ra 2 muối

- Ta có các PTPƯ:

 CO2 + OH- → HCO3- (1)

x x x (mol)

 CO2 + 2OH- → CO32- + H2O (2)

y 2y y (mol)

 Ba2+ + CO32- → BaCO3↓ (3)

y y y (mol)

- từ bỏ PTPƯ (1) với (2) ta có: 

 

*

 

*

- từ 2 phương trình bên trên giải hệ ta được: x = 0,15(mol); y =0,05(mol)

- tự PTPƯ (3) ta có: 

*

- trọng lượng kết tủa là: 

*

¤ Loại 2: bài toán CHƯA cho thấy thêm số mol các chất tham gia phản ứng

- Với việc loại này thường cho thấy số mol của CO2 hoặc của kiềm NaOH cùng số mol kết tủa CaCO3 lúc giải nên viết tía phương trình bội phản ứng và biện luận:

TH1: OH- dư, chỉ xẩy ra phản ứng (2) và (3) khi đó: 

*

TH2: OH- và CO2 hầu như hết, xẩy ra cả bố phản ứng (1), (2), (3) khi đó: 

*

* lưu lại ý:

- khi tính kết tủa phải so sánh số mol CO32- với Ca2+ giỏi Ba2+ rồi mới kết luận số mol kết tủa:

 + Nếu 

*
 thì n↓ = nCa2+

 + ví như

*
 thì n↓ = nCO32-

* ví dụ 1: Sục V lít khí CO2 (ở đktc) vào 200ml dung dịch X bao gồm Ba(OH)2 1M cùng NaOH 1M. Sau phản ứng chiếm được 19,7 gam kết tủa. Tính quý hiếm của V?

° Lời giải:

- Theo bài xích ra, ta có số mol của Ba(OH)2 với NaOH, BaCO3 là:

 

*

 

*

 

*

 

*

+ lưu giữ ý: NaOH → Na+ + OH- và Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH- nên

 

*

+ TH1: OH- dư, CO2 hết:

 

*
 

 

*

+ TH2: OH- hết với CO2 cũng hết:

 

*

*

* ví dụ 2: Hấp thụ hoàn toàn V lít khí CO2 (ở đktc) vào 100ml dung dịch hỗn hợp có KOH 1M và Ca(OH)2 0,25M xuất hiện 2,5gam kết tủa. Kiếm tìm V?