tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Chiếu một tia sáng sủa tới vuông góc cùng với mặt mặt của lăng kính thủy tinh có chiết suất hoàn hảo và tuyệt vời nhất n = 1,5, góc phân tách quang A. Tia ló hợp với tia cho tới một góc D = 30 o Góc phân tách quang của lăng kính là:

A. A = 23 o 24 "

B. A = 41 o

C. A = 38 o 16 "

D. A = 66 o


*

Chọn C.

Bạn đang xem: Tia tới vuông góc với mặt bên của lăng kính

*

*

*

*


Chiếu một tia sáng sủa tới vuông góc cùng với mặt bên của lăng kính thủy tinh gồm chiết suất tuyệt vời n = 1,5, góc chiết quang A. Tia ló phù hợp với tia tới một góc D = 30 o Góc phân tách quang của lăng kính là:

A. 23 o 24 "

B.  41 o

C. 38 o 16 "

D. 66 o


Chiếu một tia sáng sủa tới vuông góc với mặt bên của lăng kính thủy tinh bao gồm chiết suất tuyệt vời n = 1,5, góc tách quang A. Tia ló phù hợp với tia cho tới một góc D = 30 0 . Góc tách quang của lăng kính là

A. A = 23 0 24 " .

B. A = 41 0

C. A = 38 0 16 "

D. A = 66 0


Chiếu một tia sáng sủa tới vuông góc cùng với mặt mặt của lăng kính thủy tinh tất cả chiết suất hoàn hảo n = 1,5, góc chiết quang A. Tia ló phù hợp với tia tới một góc D = 30 0 . Góc tách quang của lăng kính là:

A. A = 23 0 24 " .

B. A = 41 0 .

C. A = 38 0 16 " .

D. A = 66 0 .


Một lăng kính có góc tách quang A. Chiếu tia sáng sủa SI mang lại vuông góc cùng với mặt bên của lăng kính. Biết góc lệch của tia ló cùng tia cho tới là D = 15 0 . Cho tách suất của lăng kính là n = 1,5 . Góc phân tách quang A bằng:

A. 25,87 0

B. 64,13 0

C. 23 0

D. 32 0


Đáp án buộc phải chọn là: A

Vì chiếu tia cho tới vuông góc cùng với mặt nên i 1 = 0 → r 1 = 0

Ta có: A = r 1 + r 2 → A = r 2

Mà: D = i 1 + i 2 − A ↔ 15 = 0 + i 2 − A → i 2 = 15 + A

Lại có:

sin i 2 = n sinr 2 ↔ sin i 2 = n sin A ↔ sin ( 15 + A ) = 1,5 sin A

↔ sin 15 c osA + sinAcos 15 = 1,5 sin A

↔ sin 15 c osA = ( 1,5 − cos 15 ) sinA

→ rã A = sin 15 1,5 − c os 15 = 0,485 → A = 25,87


Một lăng kính có góc phân tách quang A. Chiếu tia sáng SI đến vuông góc với mặt mặt của lăng kính. Biết góc lệch của tia ló cùng tia cho tới là D = 15 ° . Cho chiết suất của lăng kính là n = 4 3 . Tính góc tách quang A?


Một lăng kính gồm góc chiết quang bé dại A = 60 , phân tách suất n = 1,5 . Chiếu một tia sáng đối chọi sắc vào mặt bên lăng kính bên dưới góc cho tới nhỏ. Góc lệch của tia ló qua lăng kính là:

A. 6 0

B. 3 0

C. 4 0

D. 8 0


Cho một lăng kính tất cả góc tách quang là 60 xem như là góc bé dại và tách suất n = 1,5. Chiếu một tia sáng sủa vào mặt dưới góc tới nhỏ. Quý giá của góc lệch của tia ló là

A.

Xem thêm: Tiêu Chuẩn Thi Công Và Nghiệm Thu Cấp Phối Đá Dăm, Tiêu Chuẩn Việt Nam Tcvn8859:2011

9 °

B.  4 °

C.  6 °

D. 3 °


Lăng kính bao gồm chiết suất n = 2 cùng góc phân tách quang A = 60 0 . Một chùm tia sáng đơn sắc bé nhỏ được phản vào mặt bên AB của lăng kính cùng với góc cho tới . Tính góc ló của tia sáng khi thoát khỏi lăng kính với góc lệch của tia ló với tia tới.

A. đôi mươi 0

B. 30 0

C. 40 0

D. 50 0


Đáp án đề nghị chọn là: B

Theo bài xích ra: i 1 = 45 0 , n = 2

sin i 1 = n sin r 1 ⇒ sin 45 0 = 2 sin r 1 ⇒ r 1 = 30 0 ⇒ r 2 = A – r 1 = 30 0

n sin r 2 = sin i 2 ⇒ 2 sin 30 0 = sin i 2 ⇒ i 2 = 45 0

Góc lệch: D = ( i 1 + i 2 ) – A = 30 0


Một lăng kính có góc phân tách quang A = 6 ° , phân tách suất của lăng kính đối với tia ló là n đ  = 1,6444 và đối với tia tím là n t  = 1,6852. Chiếu tia sáng trắng tới mặt bên của lăng kính dưới góc tới nhỏ. Góc lệch thân tia ló màu đỏ và tia ló color tím: