Phiếu bài xích tập tuần 16, đề B toán 3 tập 1. Ngôn từ của phiếu bài xích tập nằm gọn gàng trong chương trình học của tuần 16. Nhằm giúp các em củng thay lại kỹ năng và kiến thức và ôn tập, rèn luyện khả năng giải toán. Chúc những em học tốt!


Đề B

Phần I: Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S.

Bạn đang xem: Tích của 72 và 5 chia cho 6

a) Tính tổng của 142 với tích của 28 cùng 9.

142 + 28 x 9 = ?

294

*
630
*
394
*

b) Tính hiệu của 274 cùng với tích của 17 với 5.

274 - 17 x 5 = ?

189

*
190
*
685
*

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng.

a) quý giá của biểu thức 27 + 36 : 9 là:

A. 7 B. 31 C. 10

b) quý giá của biểu thức 42 - 15 : 3 là:

A. 37 B. 9 C. 12

c) quý hiếm của biểu thức 36 + 15 : 5 - 21 là:

A. 16 B. 18 C. 20

d) quý hiếm của biểu thức 55 - 25 : 5 x 2 là:

A. 35 B 45 C. 50

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Năm nay bố 35 tuổi. Tiếp sau đây 1 năm tuổi bố gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi con sau đây một năm.

5 tuổi

*
6 tuổi
*
7 tuổi
*

Phần II: Trính bày giải thuật các bài xích toán

1. Bà Nam gồm 105 trái cam. Bà buôn bán đi$frac15$số cam đó. Hỏi còn lại bao nhiêu trái cam?

Bài giải:

.............................................................

.............................................................

2. Viết các biểu thức sau với tính giá bán trị các biểu thức kia (theo mẫu).

a) Tính tích của 15 cùng 4 rồi cùng với 42:

15 x 4 + 42 = 60 + 42

= 102

b) Tính tổng của 98 và 37 rồi trừ đi 74:

.......................................................

Xem thêm: Những Bài Văn Mẫu: Phân Tích Nhân Vật Mị Trong Vợ Chồng A Phủ Của

c) Tính mến của 90 với 5 rồi cùng với 72:

................................................................

d) Tính tích của 63 cùng 4 rồi phân tách cho 3:

.................................................................

3. Nhị tổ công nhân gửi được 279 bao mặt hàng vào kho. Tổ một gồm 5 người, tổ hai gồm 4 người. Hỏi mỗi người chuyển được bao nhiêu bao mặt hàng vào kho? (Mức làm việc của mọi người như nhau)