*

*
ra mắt
*

Liên kết websiteĐại học Duy TânCổng thông tin sinh viênDiễn bọn Duy TânĐoàn thanh niên - Đại học Duy Tân

*


*
Tư vấn viên 1
*
Tư vấn viên 2
KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Phụ trách các học phần thuộc Khối kiến thức giáo dục đào tạo đại cưng cửng trong các chương trình đào tạo tại Trường Đại học Duy Tân.

Bạn đang xem: Tích phân bội 3


KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Đảm nhận những học phần Toán học, Vật lý, Hóa học với Sinh học ở những chương trình đào tạo của Trường.


KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

chế tạo chương trình, kế hoạch giảng dạy và công ty trì tổ chức quá trình đào sinh sản các học phần Toán học, Vật lý, Hóa học và Sinh học đại cương.


Khi tính tích phân cha lớp cùng với miền đem tích phân gồm dạng một phần của khối cầu, việc sử dụng tọa độ cầu để giúp việc tính tích phân trở nên đơn giản hơn.

Tích phân ba phần trong tọa độ cầu.

Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Dãy Số, Cấp Số Cộng, Cấp Số Nhân Có Lời Giải Chi Tiết

Khi tính những tích phân cha lớp, ví như miền cần lấy tích phân có những thiết kế cầu hoặc hình nón, ta có thể sử dụng tọa độ ước để trình diễn miền với lấy tích phân. Việc làm này giúp việc tính tích phân dễ dàng hơn là chu đáo miền mang tích phân như là miền nhiều loại I, II hay III.

-->