Bài viết giúp cho bạn tìm gọi định nghĩa tích phân hàm ẩn, phân một số loại và một vài bài tập chủng loại thường chạm chán trong các đề thi. Tự đó giúp bạn cũng cố kiến thức tích phân cùng thuần thục những dạng bài xích khác nhau.


Định nghĩa tích phân hàm ẩn

Tích phân hàm ẩn là dạng tích phân nhưng mà ở kia hàm số bị ẩn đi và không được mang lại dưới dạng một công thức. Để tính được tích phân hàm ẩn, chúng ta cần phân dạng đúng đắn và áp dụng những công thức cân xứng để giải quyết bài toàn một cách lập cập nhất.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


Tài liệu tích phân hàm ẩn

Thông tin tài liệu
Tác giảThầy Đặng Việt Đông
Số trang57
Lời giải đưa ra tiết

Mục lục tài liệu

Dạng 1: Áp dụng những quy tắc với đạo hàm của hàm số hợpDạng 2: phương thức đổi biến chuyển (5 dạng)Dạng 3: phương pháp từng phầnDạng 4: Phương trình vi phân con đường tính cung cấp 1