khansar.net trình làng đến các em học viên lớp 11 bài viết Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng, nhằm mục tiêu giúp các em học giỏi chương trình Toán 11.

*Bạn đang xem: Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng

*

*

*

*

*

*

Nội dung bài viết Tìm giao điểm của đường thẳng với mặt phẳng:Muốn kiếm tìm giao điểm của một mặt đường thẳng a và mặt phẳng (P), ta kiếm tìm giao điểm của a cùng một đường thẳng b phía bên trong (P). Phương pháp: cách 1: xác minh mặt phẳng (Q) chứa a. Bước 2: tìm kiếm giao tuyến đường b = (P)(Q). Cách 3: gọi M = a b. Suy ra M = a (P).BÀI TẬP DẠNG 2 lấy ví dụ như 1. Cho hình chóp S.ABC. Call I là trung điểm của cạnh SA, H là trung điểm của cạnh AB, K là điểm trên cạnh SC làm thế nào để cho SC = 4KC. A) tìm kiếm giao điểm M của IK cùng mặt phẳng (ABC). B) kiếm tìm giao điểm N của HM cùng mặt phẳng (SBC).Ví dụ 2. Mang đến hình chóp tứ giác lồi S.ABCD có AB và CD không tuy vậy song. A) search giao điểm của AB với mặt phẳng (SCD). B) tìm kiếm giao điểm của AC cùng mặt phẳng (SBD). A) gọi I = AB0CD. Ta có: IE AB cùng I CDC (SCD). Suy ra I = ABN (SCD). B) hotline K = ACOBD. Ta có: K + AC với K + BD c (SBD). Suy ra K = AC n (SBD).Ví dụ 3. Mang đến hình chóp tứ giác lồi S.ABCD, có AB cùng CD không tuy vậy song. Call I là trung điểm của cạnh SA. A) kiếm tìm giao điểm của CI với mặt phẳng (SBD). | b) search giao điểm của BI cùng mặt phẳng (SCD). Lấy ví dụ 4. Cho hình chóp S.ABCD, bao gồm đáy ABCD là hình bình hành. Hotline G là trọng tâm của tam giác SCD. A) tìm kiếm giao điểm M của BG với mặt phẳng (SAD). B) tìm giao điểm N của A cùng mặt phẳng (SBD).BÀI TẬP TỰ LUYỆN: bài xích 1. Mang đến hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình thang cùng với AD và BC tuy nhiên song cùng với nhau. Hotline I là trung điểm của cạnh SA, K là điểm trên cạnh SC làm thế nào cho SC = 3KC. A) tìm kiếm giao điểm M của IK cùng mặt phẳng (ABCD). B) tìm kiếm giao điểm H của BM cùng mặt phẳng (SAD). Lời giải. A) call M = IKO AC. Suy ra M = IKO(ABCD). B) call H = BM RAD. Suy ra H = BM N (SAD).Bài 2. Mang lại hình chóp S.ABCD, bao gồm đáy ABCD là hình bình hành vai trung phong O. điện thoại tư vấn I là điểm trên cạnh CD làm sao để cho . A) tìm kiếm giao điểm của OI với mặt phẳng (SBC). B) search giao điểm của OI với mặt phẳng (SAB). Bài 3. Cho hình chóp S.ABC. điện thoại tư vấn G là giữa trung tâm của tam giác ABC, D là trung điểm của đoạn thẳng SG. A) kiếm tìm giao điểm I của BG cùng mặt phẳng (SAC). B) kiếm tìm giao điểm của BD cùng mặt phẳng (SAC). A) call I = BG0 AC. Suy ra 1 = BG(SAC).

Xem thêm: Văn Mẫu Lớp 12: Tổng Hợp Dàn Ý Chi Tiết Chiếc Thuyền Ngoài Xa

B) điện thoại tư vấn K = BD4SI. Suy ra K = BD0(SAC).