Cách tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng vào hệ trục Oxyz. Bài tập trắc nghiệm minh họa. 

Cho đường thẳng d gồm phương trình

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Khoảng bí quyết từ 1 điểm đến đường thẳng trong tọa độ OxyzTóm tắt lý thuyết, công thức tính khoảng cách từ 1 điểm đến đường thẳng, câu hỏi trắc nghiệm được bố trí theo hướng dẫn giải đưa ra tiết.Cho điểm và đường thẳng ...

Bạn đang xem: Tìm giao điểm giữa đường thẳng và mặt phẳng


Mặt ước và đường thẳng trong hệ trục OxyzTóm tắt triết lý mặt mong và con đường thẳng. Bài bác tập trắc nghiệm được bố trí theo hướng dẫn giải bỏ ra tiếtCho mặt cầu . Chổ chính giữa Tâm lấy thông số chia đến -2 Cho đường ...
Tọa độ véc tơ trong hệ trục OxyzTóm tắt kiến thức và kỹ năng véc tơ trong không gian, bài tập trắc nghiệm tọa độ véc tơ Trên mỗi trục tọa độ người ta quy ước những véc tơ đơn vị , , . ...
Mặt mong và mặt phẳng vào hình học OxyzTóm tắt kim chỉ nan vị trí tương đối giữa mặt ước và mặt phẳng trong hình học tập Oxyz, bài bác tập trắc nghiệm có hướng dẫn giải bỏ ra tiết. Cho mặt cầu . Trung ương Tâm ...
PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNGPhương trình khía cạnh phẳng trong hệ trục Oxyz. Giải pháp lập phương trình khía cạnh phẳng cơ bản. Véc tơ pháp đường của phương trình phương diện phẳng mang đến trướcVéc tơ pháp đường của khía cạnh phẳng Véc tơ pháp tuyến đường ...
CHƯƠNG 4: DÒNG ĐIỆN chuyển phiên CHIỀU TUYỂN TẬP CÂU HỎI LÝ THUYẾTCâu 1: vì sự khác hoàn toàn nào tiếp sau đây ...

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Ngắn Về Trách Nhiệm Của Thanh Niên Đối Với Đất Nước Dân Tộc


 TEST YOURSELFI. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.1. A. Subscribe ...