(Leftrightarrowleft{eginmatrixDelta=left(m+2 ight)^2-4left(m+1 ight)>0\x_1+x_2=m+2>0\x_1x_2=m+1>0endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft{eginmatrixm^2ge0\m>-2\m>-1endmatrix ight.) (Leftrightarrowleft{eginmatrixm>-1\m e0endmatrix ight.)
Bạn đang xem: Tìm m để pt có 4 nghiệm pb

*

Đặt $x^2=a$. Lúc đó pt có dạng :

$a^2-(2m+2)a+4=0$ (1)

Xét $Denlta' = m^2+2m+1-4$

$ = m^2+2m-3=(m-1).(m+3)$

Để pt ban sơ có 4 nghiệm nghiệm thì pt (1) phải tất cả 2 nghiệm phân biệt

Nên $(m-1).(m+3) > 0 $

$.....$

Xét pt bậc 2 đối với x2. Để pt đã cho bao gồm 4 nghiệm tách biệt thì pt đó tất cả hai nghiệm x2 lớn hơn 0.Bạn đã xem: tìm m để pt bao gồm 4 nghiệm pb

 

Tìm m nhằm pt : (x2- x - m)(sqrtx) = 0 gồm 1 nghiệm phân biệt 

Tìm m nhằm pt : (x2- x - m)(sqrtx) = 0 có 2 nghiệm phân biệt 

Tìm m để pt : (x2- x - m)(sqrtx) = 0 gồm 3 nghiệm phân biệt 

ĐKXĐ: (xge0)

(left(x^2-x-m ight)sqrtx=0)

(Leftrightarrowleft0Rightarrowleft(1 ight)) luôn có tối thiểu 1 nghiệm dương nếu có nghiệm

Do đó:

a. Để pt có một nghiệm (Leftrightarrowleft(1 ight)) vô nghiệm 

(LeftrightarrowDelta=1+4m

b. Để pt có 2 nghiệm pb 

TH1: (1) có một nghiệm dương cùng 1 nghiệm bởi 0

(Leftrightarrow m=0)

TH2: (1) có 2 nghiệm trái dấu

(Leftrightarrow x_1x_2=-m0)

(Rightarrow mge0)

c. Để pt tất cả 3 nghiệm pb (Leftrightarrow) (1) gồm 2 nghiệm dương pb

(Leftrightarrowleft{eginmatrixDelta=1+4m>0\x_1x_2=-m>0\endmatrix ight.) (Leftrightarrow-dfrac14

Đúng 3 phản hồi (0)

Bài 2. Tìm kiếm m nhằm phương trình sau có: x4 +2(m – 2)x2 + mét vuông – 5m + 5 = 0a) tất cả 4 nghiệm rành mạch b) bao gồm 3 nghiệm phận biệt c)có hai nghiệm phân biệtd) tất cả một nghiệm

e) vô nghiệm

Lớp 9 Toán 0 0 giữ hộ Hủy

Cho phương trình x4 - 2( m+1 )x2 + 2m+1 = 0

Tìm m nhằm phương trình bao gồm 4 nghiệm phân biệt

Lớp 9 Toán Chương III - Hệ nhị phương trình hàng đầu hai ẩn 1 0 gửi Hủy

Đặt (x^2=tleft(tge0 ight)), phương trình trở thành:

(t^2-2left(m+1 ight)t+2m+1=0left(1 ight))

Yêu cầu bài bác toán thỏa mãn khi phương trình (left(1 ight)) có nhị nghiệm dương phân biệt

(Leftrightarrowleft{eginmatrixDelta"=m^2>0\t_1+t_2=2m+2>0\t_1t_2=2m+1>0endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixm>-dfrac12\m e0endmatrix ight.)

Đúng 2
phản hồi (0) Lớp 9 Toán 2 0 giữ hộ Hủy

 giải thích vì chưng sao

Đúng 0
bình luận (0)

m khác 2 nha bn

Học tốt

Đúng 0
comment (0)

Cho phương trình: x 4 - 13 x 2 + m = 0 . Tìm những giá trị của m nhằm phương trình: Có 4 nghiệm phân biệt

Lớp 9 Toán 1 0 gửi Hủy


*Xem thêm: Chuyện Xảy Ra Tại Một Trường Trung Học, Điều Gì Là Quan Trọng

*

Đúng 0
bình luận (0)

Bài 6: cho PT x² + mx + m+3=0.

c) Giải PT lúc m -2.

d) search m để PT có hai nghiệm sáng tỏ x, ,x, thỏa mãn nhu cầu x +x =9.

e) Tim m để PT có hai nghiệm biệt lập x, r, thỏa mãn 2x, +3x, = 5.

f) kiếm tìm m nhằm PT có nghiệm x, =-3. Tính nghiệm còn lại.

g) tìm biểu thúức contact giữa nhì nghiệm riêng biệt x,,x, không dựa vào vào m.

GIÚP MÌNH GẤP VỚI Ạ MÌNH ĐANG CẦN GẤP ;

 

Lớp 9 Toán Ôn thi vào 10 1 1 giữ hộ Hủy

c: vắt m=-2 vào pt, ta được:

(x^2-2x+1=0)

hay x=1

f: cầm x=-3 vào pt, ta được:

(9-3m+m+3=0)

=>-2m+12=0

hay m=6

Đúng 1
phản hồi (0)

Bài 1 mang lại pt x^2-2(m+1)x+4m+m^2=0 .Tìm m để phương trình tất cả 2 nghiệm riêng biệt x1,x2 làm sao cho biểu thức A =|x1-x2| đạt giá trị nhỏ tuổi nhất

bài 2 cho pt x^2+mx+2m-4=0.Tìm m nhằm phương trình có 2 nghiệm khác nhau x1,x2 thỏa mãn |x1|+|x2|=3

bài 3 đến pt x^2-3x-m^2+1=0.tìm m nhằm phương trình bao gồm 2 nghiệm phân biệt x1,x2 vừa lòng |x1|+2|x2|=3

Lớp 9 Toán 0 0 nhờ cất hộ Hủy

Cho pt: x4 - 5x2 + m = 0

Tìm m nhằm phương trình tất cả đúng 2 nghiệm phân biệt

Lớp 9 Toán bài bác 6: Hệ thức Vi-et và vận dụng 2 0 nhờ cất hộ Hủy

Đặt (x^2=aleft(age0 ight))

Phương trình trở thành (a^2-5a+m=0)

(Delta=left(-5 ight)^2-4cdot1cdot m=-4m+25)

Để phương trình (x^4-5x^2+m=0) có đúng 2 nghiệm rành mạch thì phương trình (a^2-5a+m=0)((a=x^2)) bao gồm nghiệm kép

(LeftrightarrowDelta=0)

(Leftrightarrow-4m+25=0)

(Leftrightarrow-4m=-25)

hay (m=dfrac254)

Vậy: (m=dfrac254)

 

Đúng 2
bình luận (0)

Đặt (t=x^2ge0Rightarrow t^2-5t+m=0) (1)

Ứng cùng với mỗi giá chỉ trị (t>0) luôn mang lại 2 quý hiếm x phân biệt tương ứng nên pt sẽ cho bao gồm 2 nghiệm pb khi và chỉ khi (1) gồm đúng 1 nghiệm dương cùng 1 nghiệm âm