Trung trọng tâm Toán học khansar.net giới thiệu với những em học viên lớp 4 tuyển tập 95 bài toán Ôn thi ViOlympic Toán lớp 5 dưới đây:

TẬP 1: CÁC BÀI TOÁN VỀ LẬP SỐ, DẤU HIỆU phân tách HẾT

Bài ViO.01 Viết số tự nhiên bé dại nhất bao gồm tổng các chữ số bằng 12

Bài ViO.02 Viết số trường đoản cú nhiên nhỏ dại nhất có những chữ số không giống nhau và tổng các chữ số bằng 12.Bạn sẽ xem: Số các số bao gồm 5 chữ số khác biệt chia hết cho cả 2 cùng 5

Bài ViO.03 Viết số từ bỏ nhiên nhỏ nhất có những chữ số khác biệt và tổng các chữ số bằng 21.Bạn đang xem: tìm kiếm số trường đoản cú nhiên bé bỏng nhất gồm 5 chữ số mà lại số này đem chia cho 8 thì dư 5.

Bạn đang xem: Tìm số tự nhiên bé nhất có 5 chữ số mà số này đem chia cho 8 thì dư 5

Bạn vẫn xem: tra cứu số từ bỏ nhiên bé nhỏ nhất bao gồm 5 chữ số mà lại số này đem phân chia cho 8 thì dư 5.

Bài ViO.04 Viết số từ bỏ nhiên nhỏ dại nhất có những chữ số khác biệt và tổng các chữ số bằng 32.

Bài ViO.05 Viết số tự nhiên lớn nhất bao gồm 5 chữ số nhưng mà tổng các chữ số bởi 15

Bài ViO.06 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất có 5 chữ số và các chữ số không giống nhau mà tổng những chữ số bởi 20

Bài ViO.07 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất tất cả 4 chữ số bao gồm tổng các chữ số bởi 23

Bài ViO.08 Viết số tự nhiên lớn nhất bao gồm 4 chữ số, các chữ số khác biệt và bao gồm tổng những chữ số bằng 18.

Bài ViO.09 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn tốt nhất có các chữ số không giống nhau và tổng các chữ số bằng 18.

Bài ViO.10 Viết số tự nhiên lớn độc nhất có các chữ số khác biệt và tổng các chữ số bằng 23

Bài ViO.11 Viết số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau và tổng những chữ số bởi 30

Bài ViO.12 Viết số trường đoản cú nhiên nhỏ dại nhất có những tích các chữ số bởi 12

Bài ViO.13 Viết số từ nhiên nhỏ tuổi nhất có các tích các chữ số bằng 24

Bài ViO.14 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác biệt và tích những chữ số bằng 72

Bài ViO.15 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn độc nhất vô nhị có các chữ số khác nhau và tích các chữ số bởi 80

Bài ViO.16 Viết số tự nhiên lớn độc nhất vô nhị có những chữ số không giống nhau và tích những chữ số bằng 720

Bài ViO.17 với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 hoàn toàn có thể viết được từng nào số tự nhiên có 3 chữ số.

Bài ViO.18 cùng với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số không giống nhau

Bài ViO.19 cùng với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 hoàn toàn có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số.

Bài ViO.20 cùng với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 có thể viết được từng nào số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số khác nhau.

Bài ViO.21 với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 hoàn toàn có thể viết được từng nào số tự nhiên có 3 chữ số không giống nhau

Bài ViO.22 cùng với 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4 hoàn toàn có thể viết được bao nhiêu số chẵn bao gồm 4 chữ số, bao nhiêu số lẻ bao gồm 4 chữ số.

Bài ViO.23 cho những chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số, những chữ số không giống nhau và chia hết đến 3.

Bài ViO.24 cho các chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được từng nào số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số, các chữ số khác nhau và chia hết cho 5.

Bài ViO.25 có bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số, bao gồm tổng những chữ số bởi 7 và chia hết mang lại 5.

Bài ViO.26 cho số A = 1234567891011121314151617181920

Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và không thay đổi thứ tự những chữ số còn sót lại để được số sót lại là số lớn số 1 có thể. Số to nhất hoàn toàn có thể đó là số nào?

Bài ViO.27 cho số A = 1234567891011121314151617181920. Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và không thay đổi thứ tự những chữ số còn lại để được số sót lại có 15 chữ số và là số bé xíu nhất gồm thể. Số nhỏ bé nhất rất có thể đó là số nào?

Bài ViO.28 Viết thường xuyên 10 số chẵn khác 0 đầu tiên để được một số trong những tự nhiên. Hãy xóa đi 10 chữ số của nó nhưng mà vẫn giữ nguyên thứ tự của bọn chúng để được sốlớn nhất, số bé nhất?

Bài ViO.29 có bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 4 chữ số mà trong số ấy có ít nhất hai chữ số kiểu như nhau.

Bài ViO.30 Hãy cho thấy có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số mà trong mỗi số không chứa chữ số 8.

Bài ViO.31 Hãy cho thấy thêm có toàn bộ bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 4 chữ số không giống nhau mà tổng 4 chữ số của từng số đó bởi 10.

Bài ViO.32 Hãy cho biết với những chữ số 1; 3; 5; 7; 9 thì hoàn toàn có thể viết được tất cả bao nhiêu số bao gồm 3 chữ số khác nhau?

Bài ViO.33 có bao nhiêu cách bố trí 5 bạn học sinh A, B, C, D, E ngồi vào một chiếc ghế lâu năm sao cho:

a) bạn C ngồi bao gồm giữa?b) cặp đôi A với E ngồi ở nhì đầu ghế?


*

Bài ViO.34 với 6 chữ số 2, 3, 5, 6, 7, 8 fan ta lập mọi số bao gồm bốn chữ số khác nhau.

a) tất cả bao nhiêu số nhỏ tuổi hơn 5000?b) tất cả bao nhiêu số chẵn nhỏ dại hơn 7000?

Bài ViO.35 từ 10 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rất có thể lập được bao nhiêu số khác nhau sao cho trong số ấy luôn có mặt chữ số 0 với chữ số 1.

Bài ViO.36 từ 8 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hoàn toàn có thể lập được từng nào số bao gồm 6 chữ số không giống nhau trong kia nhất thiết phải có mặt chữ số 4.

Bài ViO.37 gồm bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau mà tổng những chữ số đó bằng 18?

Bài ViO.38 bao gồm bao nhiêu số điện thoại thông minh có 6 chữ số? trong số ấy có từng nào số điện thoại có 6 chữ số không giống nhau?

Bài ViO.39 Từ những chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hoàn toàn có thể lập được bao nhiêu:

a) Số gồm 5 chữ số không giống nhau?b) Số chẵn gồm 5 chữ số khác nhau?c) Số gồm 5 chữ số khác biệt và phải có mặt chữ số 5?

Bài ViO.40 tất cả bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số nhưng hàng chục lớn hơn hàng đối chọi vị?

Bài ViO.41 search số 1a2b biết số đó phân chia cho 2; 5 với 9 cùng dư 1.

Bài ViO.42 search số 8a3b biết số đó chia hết đến 2 cùng 5, còn chia 9 dư 8.

Bài ViO.43 tra cứu số 4a8b biết số đó phân tách hết đến 2, còn phân tách cho 5 và 9 cùng dư 1.

Bài ViO.44 kiếm tìm số bé nhất khác 1 nhưng mà khi chia cho 2; 3; 4; 5 với 6 cùng bao gồm số dư bởi 1.

Bài ViO.45 kiếm tìm số nhỏ bé nhất mà lại khi chia cho cả 2; 3; 4; 5 và 6 có số dư theo lần lượt là 1; 2; 3; 4 cùng 5.

Bài ViO.46 kiếm tìm số bé bỏng nhất có 3 chữ số mà chia hết cho tất cả 2; 3; 4; 5 cùng 6.

Bài ViO.47 tra cứu số bé xíu nhất gồm 3 chữ số nhưng mà khi chia cho 2; 3; 4; 5 và 6 cùng có số dư là 1.

Bài ViO.48 trung bình cộng toàn bộ các số chẵn bao gồm 3 chữ số phân chia hết mang đến 9 bằng?

Bài ViO.49 vừa đủ cộng toàn bộ các số lẻ gồm 3 chữ số chia hết đến 5 bằng?

Bài ViO.50 kiếm tìm số bé xíu nhất tất cả 4 chữ số không giống nhau chia hết cho cả 2; 5; 9.

Bài ViO.51 Hãy cho biết thêm có toàn bộ bao nhiêu số lẻ bao gồm 4 chữ số phân tách hết cho 9?

Bài ViO.52 Hãy cho biết có toàn bộ bao nhiêu số có 4 chữ số phân chia hết cho tất cả 2; 3 và 5?

Bài ViO.53 Có tất cả bao nhiêu số chẵn bao gồm 3 chữ số mà các số này đều không chia hết mang lại 3?

Bài ViO.54 có bao nhiêu số chẵn gồm 4 chữ số phân tách hết đến 9?

Bài ViO.55 tìm kiếm số bé dại nhất không giống 0 mà phân tách hết cho tất cả 2; 3; 4; 5 và 6.

Bài ViO.59 kiếm tìm số 2a8b biết số đó phân tách hết đến 2 với 9, chia cho 5 dư 4.

Bài ViO.60 Hãy cho thấy có toàn bộ bao nhiêu số có 4 chữ số phân chia hết cho tất cả 2 với 5.

Bài ViO.61 Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số mà phân tách hết cho 5. Tính tổng toàn bộ các số ó.

Bài ViO.62 Hãy cho biết thêm có tất cả bao nhiêu số tất cả 4 chữ số khác nhau không phân chia hết đến 3.

Bài ViO.63 Hãy cho biết thêm có tất cả bao nhiêu số tất cả 4 chữ số không giống nhau chia hết mang đến 3?

Bài ViO.64 Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số gồm 4 chữ số mà các số đó chia cho 5 dư 2.

Bài ViO.65 cho các chữ số 0; 1; 2; 3 và 5. Hỏi lập được từng nào số lẻ có 4 chữ số khác nhau chia hết mang lại 5?

Bài ViO.66 kiếm tìm số tự nhiên lớn tốt nhất có cha chữ số, biết rằng số đó phân chia hết cho 4 và phân chia cho 25 thì dư 2.

Bài ViO.67 tìm a để 31a31a31a phân chia hết mang đến 7.

Bài ViO.68 Tìm những chữ số a, b để:

a) a378b chia hết cho 72.b) 24a68b phân chia hết mang đến 48.

Bài ViO.69 kiếm tìm số từ bỏ nhiên nhỏ tuổi nhất nhằm khi phân tách cho 5, 8, 12 thì số dư theo vật dụng tự là 2, 6, 8.

Bài ViO.70 Tìm những chữ số a, b biết 3a4b5⋮ 9 biết a – b = 2.

Bài ViO.71 tìm kiếm số trường đoản cú nhiên bé dại nhất khác 1 làm sao cho lấy số đó phân tách cho 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì thuộc dư 1.

Bài ViO.72 tìm a biết 3456a7 phân chia cho 8 dư 5.

Bài ViO.73 có bao nhiêu số gồm 5 chữ số mà mỗi số vừa chia hết đến 4 vừa phân tách hết đến 5.

Bài ViO.74 kiếm tìm số nhỏ dại nhất bao gồm 2 chữ số biết số đó phân chia 8 dư 7, chia 7 dư 4.

Bài ViO.75 Với các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 hoàn toàn có thể lập được từng nào số tự nhiên và thoải mái gồm 6 chữ số khác nhau và:

a) các số này to hơn 300000?b) các số này lớn hơn 300000 và chia hết mang đến 5?

Các số này to hơn 350000?

Bài ViO.76 tìm kiếm số bé dại nhất tất cả 5 chữ số phân tách hết cho cả 2; 3 cùng 5.

Bài ViO.77 Tìm các chữ số a, b làm sao cho a35b phân tách hết mang đến 45.

Bài ViO.78 tìm a + b biết 30a5b phân tách hết mang đến 30.

Bài ViO.79 Trong shop có 5 hộp, mỗi hộp chỉ đựng chén hoặc đĩa. Số lượng bát hoặc đĩa vào 5 hộp đó là 19; 22; 32; 35; 37 chiếc. Sau khi bán hết số đĩa trong một vỏ hộp thì số chén nhiều gấp bốn lần số đĩa còn lại. Tính số bát lúc đầu và số đĩa thời điểm đầu.

Bài ViO.80 mang lại số 99….99 (2013 số 9). Hỏi phải bớt đi tối thiểu bao nhiêu đơn vị để được số phân chia hết mang lại 45

Bài ViO.81 mang đến số 222…22 (2017 số 2). Bắt buộc thêm vào số này tối thiểu bao nhiêu đơn vị để được số mới chia hết cho 44.

Bài ViO.82 đến số 777…77 (2017 số 7). Buộc phải bớt đi tối thiểu bao nhiêu đơn vị chức năng để được số bắt đầu chia hết đến 63.

Bài ViO.83 mang lại số 7878…78 (2017 số 78). đề xuất thêm vào ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số bắt đầu chia hết mang lại 65.

Bài ViO.84 cho số 77…777 (2013 số 7). Hỏi buộc phải bớt đi tối thiểu bao nhiêu đơn vị chức năng để được số phân chia hết mang lại 63.

Bài ViO.85 cho số 33….333 (2013 số 3). Thêm tối thiểu bao nhiêu đơn vị chức năng để được số bắt đầu chia hết cho 24

Bài ViO.86 tìm số từ bỏ nhiên nhỏ dại nhất có 9 chữ số ,chia hết mang lại 9 và bao gồm các đặc thù sau:

– nếu xóa 1 chữ số tận thuộc thì được 1 số ít chia hết đến 8

– nếu như xóa 2 chữ số tận cùng thì được 1 số ít chia hết cho 7

– giả dụ xóa 3 chữ số tận cùng thì được 1 số ít chia hết mang lại 6

– nếu xóa 4 chữ số tận cùng thì được 1 số ít chia hết mang đến 5

– trường hợp xóa 5 chữ số tận cùng thì được 1 số ít chia hết đến 4

– nếu như xóa 6 chữ số tận cùng thì được một số ít chia hết mang đến 3

– nếu xóa 7 chữ số tận cùng thì được 1 số chia hết mang lại 2

Bài ViO.87 gồm bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 4 chữ số phân chia hết cho 5 và tất cả đúng 1 chữ số 5.

Bài ViO.88 bao gồm bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số vào đó:

a) từng chữ số hồ hết chẵnb) Tổng những chữ số là số chẵn

Bài ViO.89 cho những số 0, 1, 2, 3, 4. Lập được từng nào số chẵn bao gồm 3 chữ số khác biệt từ các chữ số trên.

Bài ViO.90 Cần ít nhất bao nhiêu số 3 để tạo ra thành các số tất cả tổng là 2010

Bài ViO.91 Viết thường xuyên 15 số lẻ bắt đầu từ 1 kế tiếp xóa đi 10 chữ số của số cảm nhận để còn lại một trong những lớn duy nhất (giữ nguyên sản phẩm tự các chữ số). Hãy kiếm tìm số lớn nhất đó.

Bài ViO.92 Viết số tự nhiên lớn tuyệt nhất mà trong những số đó theo thứ tự tự trái lịch sự phải, từng chữ số (cho tới chữ số mặt hàng trăm) đều bởi tổng của 2 chữ số ngay tức khắc sau nó.

Xem thêm: Cách Viết Đoạn Văn Về Bộ Phim Em Yêu Thích Bằng Tiếng Anh, Viết Về Bộ Phim Yêu Thích Bằng Tiếng Anh

Bài ViO.94 tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số nhưng mà chữ số mặt hàng trăm to hơn chữ số sản phẩm chục, chữ số hàng chục to hơn chữ số hàng 1-1 vị.