Bài tập Toán search X lớp 4 là những dạng bài xích tập tìm thành phần chưa biết của phép tính, giúp các em học viên ôn tập, củng cố những dạng bài bác tập Toán cho các bài thi học tập kì, thi học sinh giỏi.

Bạn đang xem: Tìm thành phần chưa biết của phép tính lớp 4

Có 5 dạng Toán tra cứu x, cùng những bài tập ôn luyện tất cả đáp án kèm theo, giúp các em so sánh tác dụng rất thuận tiện. Vậy mời những em cùng theo dõi nội dung cụ thể trong nội dung bài viết dưới phía trên của khansar.net:


Các kiến thức và kỹ năng cần ghi nhớ Toán search X lớp 4

Công thức trong số phép tính

Phép cộng: số hạng + số hạng = tổng

Phép trừ: số bị trừ - số trừ = hiệu

Phép chia: số bị chia : số chia = thương

Phép nhân: quá số x vượt số = tích

Quy tắc thức hiện tại phép tính

Thực hiện phép nhân chia trước, phép cùng trừ sau.

Đối với biểu thức chỉ bao gồm phép nhân cùng phép phân chia thì triển khai thao thứ tự từ trái qua phải.

Các dạng bài tập toán tra cứu x nâng cao

Dạng 1: Cơ bản

+ nhớ lại quy tắc tính toán của phép cộng, trừ, nhân, chia.

+ xúc tiến tính toán

Bài tập 1: search X, biết:

a, X + 678 = 7818

……………………

…………………....

……………………

b, 4029 + X = 7684

……………………

…………………....

……………………

c, X - 1358 = 4768

……………………

…………………....

……………………

d, 2495 - X = 698

……………………

…………………....

……………………

e, X x 33 = 1386

……………………

…………………....

……………………

f, 36 x X = 27612

……………………

…………………....

……………………

g, X : 50 = 218

……………………

…………………....

Xem thêm: 100+ Hình Ảnh Em Bé Có Má Lúm Đồng Tiền, Mẹ Nên Ăn Gì Để Con Có Má Lúm Đồng Tiền

……………………

h, 4080 : X = 24

……………………

…………………....

……………………


Dạng 2: Vế trái là một trong những biểu thức, tất cả 2 phép tính. Vế phải là một trong số

Bài tập 2: tìm X, biết:

a, X + 1234 + 3012 = 4724

……………………………

……………………………

……………………………

b, X - 285 + 85 = 2495

……………………………

……………………………

……………………………

c, 2748 + X - 8593 = 10495

……………………………

……………………………

……………………………

d, 8349 + X - 5993 = 95902

……………………………

……………………………

……………………………

e, X : 7 x 34 = 8704

……………………………

……………………………

……………………………

f, X x 8 : 9 = 8440

……………………………

……………………………

……………………………

g, 38934 : X x 4 = 84

……………………………

……………………………

……………………………

h, 85 x X : 19 = 4505

……………………………

……………………………

……………………………

Dạng 3: Vế trái là 1 trong biểu thức, tất cả 2 phép tính. Vế đề xuất là biểu thức

Bài tập 3: tìm kiếm X, biết:

a, X + 847 x 2 = 1953 – 74

……………………………

……………………………

……………………………

b, X - 7015 : 5 = 374 x 7

……………………………

……………………………

……………………………

c, X : 7 x 18 = 6973 – 5839

……………………………

……………………………

……………………………

d, X : 3 + 8400 = 4938 – 924

……………………………

……………………………

……………………………

e, 479 - X x 5 = 896 : 4

……………………………

……………………………

……………………………

f, 3179 : X + 999 = 593 x 2

……………………………

……………………………

……………………………

g, 1023 + X - 203 = 9948 : 12

……………………………

……………………………

……………………………

h, 583 x X + 8492 = 429900 – 1065

……………………………

……………………………

……………………………


Dạng 4: Vế trái là 1 trong những biểu thức chứa ngoặc đơn, gồm 2 phép tính. Vế phải là một số

Bài tập 4: tìm kiếm X, biết:

a, (1747 + X) : 5 = 2840

……………………………

……………………………

……………………………

b, (2478 - X) x 16 = 18496

……………………………

……………………………

……………………………

c, (1848 + X) : 23 = 83

……………………………

……………………………

……………………………

d, (4282 + X) x 8 = 84392

……………………………

……………………………

……………………………

e, (19429 - X) + 1849 = 5938

……………………………

……………………………

……………………………

f, (2482 - X) -1940 = 492

……………………………

……………………………

……………………………

g, (18490 + X) + 428 = 49202

……………………………

……………………………

……………………………

h, (4627 + X) - 9290 = 2420

……………………………

……………………………

……………………………

Dạng 5: Vế trái là một trong những biểu thức chứa ngoặc đơn, tất cả 2 phép tính. Vế đề xuất là tổng, hiệu, tích, yêu quý của nhị số

Bài tập 5: kiếm tìm X, biết: