khansar.net reviews đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tìm tọa độ điểm thỏa điều kiện cho trước, nhằm mục đích giúp những em học giỏi chương trình Toán 12.

*Bạn đang xem: Tìm tọa độ điểm

*

*

*

*

*

*

Nội dung nội dung bài viết Tìm tọa độ điểm thỏa điều kiện cho trước:Phương pháp giải: đến điểm A với điểm B. Lúc đó, trung điểm I của đoạn thẳng AB tất cả tọa độ là XA + XB với YA + YB. Mang đến tam giác ABC có A, B và C. Lúc đó, trọng tâm G của tam giác ABC tất cả tọa độ là: GA + GB + GC. Mang lại tứ diện ABCD có A, B, C và D. Khi đó, trọng tâm G của tứ diện ABCD tất cả tọa độ là: XA + XB + XC + XD.Ví dụ 7. Cho 3 điểm A(0; 1; -2); B(3; 0; 0) với điểm C thuộc trục 0y. Biết ABC là tam giác cân tại C. Search toạ độ điểm C. Lời giải. Vày C trực thuộc 0y bắt buộc tọa độ C(0; 0; c). AV = (0; –1;c + 2), B = (-3; 0; c). Vì ABC cân nặng tại C bắt buộc AC = BC. Vậy toạ độ C là C(0; 0; -1). Lấy ví dụ 8. Trong không khí Oxyz, cho tam giác ABC có A(-1; 2; 3), B(2; 4; 2) cùng tọa độ trong tâm G (0; 2; 1). Search tọa độ điểm C. Lời giải. Vì chưng G là trung tâm ABC phải ta có yA + YB + yC = 3yG. Ví dụ như 9. Trong không gian Oxyz, cho hình vỏ hộp ABCD.A’B’CD có A(1; 0; 1), B(2;1; 2), D(1;-1; 1), C (4; 5; 5). Tìm toạ độ của C và A’. Vì chưng ABCD là hình bình hành yêu cầu AB = DC. Còn mặt khác ACC’A’ cũng là hình bình hành AC = AC.BÀI TẬP TỰ LUYỆN (Cho từng dạng): bài bác 8. Trong không gian Oxyz, cho 3 điểm A(0; 1;-2); B(3; 0; 0) cùng điểm C nằm trong trục Oz. Biết ABC là tam giác cân nặng tại C. Tìm kiếm toạ độ điểm C. Lời giải. điện thoại tư vấn C (0; 0; 2) là điểm thuộc trục Oz. Tam giác ABC cân tại C nên CA = CB. Suy ra teo = CB = (0; 0; 1). Bài bác 9. Trong không gian Oxyz, cho bố điểm M (2; 3; -1), N(-1;1;1), P(1; m – 1; 2). Với gần như giá trị nào của m thì tam giác MNP vuông tại N. Bài xích 14. Trong không gian Oxyz, đến A(3; -4; 0), B(0; 2; 4), C(4; 2; 1). Tìm kiếm tọa độ điểm D bên trên trục Oc làm thế nào cho AD = BC. Lời giải. D trên trục Oz đề xuất D (1; 0; 0). Ta có AD = BC. Suy ra, tọa độ D thỏa yêu thương cầu câu hỏi là D(0; 0; 0) hoặc D(6; 0; 0). Bài xích 15.

Xem thêm: Spotlight Là Gì? Chiếm Spotlight Là Gì Spotlight Là Gì

Trong không khí Oxyz, cho cha điểm A(1; 2; -1), B(2; -1; 3), C(-3; 5; 1). Tìm kiếm tọa độ điểm D sao để cho tứ giác ABCD là hình bình hành.