Tính bazơ của hàng hiđroxit: NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3 chuyển đổi theo chiều làm sao sau đây?A. Tăng.B. Giảm rồi tăng.C. Giảm.

Bạn đang xem: Tính chất bazo của dãy các hidroxit


Theo quy luật chuyển đổi tính chất của các nguyên tố vào bảng tuần hoàn thì

Bạn Đang Xem: Tính bazo của dãy hidroxit : naoh, mg(oh)2, al(oh)3 đổi khác theo chiều nào sau đây?

Trong một chu kỳ, khi điện tích hạt nhân tăng đột biến thì

Trong một tổ A, khi đi từ bên trên xuống thì

Công thức chung của những oxit kim loại nhóm IIA là


Thứ tự tăng dần tính phi kim của các nguyên tố trong nhóm VIIA là

Cho 2 thành phần X (Z=12) và Y (Z=15). đánh giá và nhận định nào sau đấy là đúng

Hiđroxit nào tiếp sau đây có tính axit dạn dĩ nhất?

Sắp xếp những chất sau theo lẻ loi tự tính bazơ tăng vọt là:

Vị trí của Al trong chu kì và nhóm bộc lộ như sau:


*

Cho các nhận xét sau:

(a) từ bỏ Mg mang lại Si, nửa đường kính nguyên tử tăng.

(b) Al là sắt kẽm kim loại lưỡng tính vì chưng Mg là sắt kẽm kim loại còn đắm say là phi kim.

(c) toàn bô electron hóa trị của Mg, Al, Si bằng 9.

(d) Tính axit của những hidroxit giảm dần theo biệt lập tự: H2SiO3, Al(OH)3, Mg(OH)2.


(e) yếu tố Mg, Al, đắm đuối không tạo được hợp chất khí cùng với hidro.

(f) Độ âm điện giảm dần theo riêng biệt tự: Si, Al, Mg, B.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

Trong bảng tuần hoàn những nguyên tố, nguyên tố có tính phi kim mạnh nhất là


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

 Xét các nguyên tố thuộc những nhóm A.

a) Trong cùng một chu kì, khi đi tự trái sang đề nghị theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì nửa đường kính nguyên tử biến đổi thiên núm nào ? Giải thích

b) Trong và một nhóm, lúc đi từ bên trên xuống dưới thì bán kính nguyên tử trở nên thiên vậy nào ? Giải thích.

Hãy sắp xếp các nguyên tố tiếp sau đây theo thứ tự tăng mạnh độ âm năng lượng điện của nguyên tử : Cl, Al, Na, P, F.

Xét các nguyên tố thuộc những nhóm A.

a) Trong và một chu kì, lúc đi từ bỏ trái quý phái phải, độ âm điện của các nguyên tử biến chuyển thiên nắm nào (không xét những khí hiếm) ? Giải thích.

b) Trong và một nhóm, khi đi từ trên xuống dưới, độ âm điện của các nguyên tử trở thành thiên cố kỉnh nào ?

Dãy yếu tố nào dưới đây sắp xếp theo chiều tăng mạnh độ âm điện của nguyên tử?

 Trong một chu kì, theo chiều tăng của năng lượng điện hạt nhân, bán kính nguyên tử của các nguyên tố

Độ âm điện của các nguyên tố trong hàng : 11Na – 12Mg – 13Al – 15P – 17Cl biến đổi theo chiều nào cho dưới đây ?

Trong đội A, theo chiều tăng của năng lượng điện hạt nhân, tính kim loại chuyển đổi theo chiều làm sao cho sau đây ?

Trong các nguyên tố sau, nguyên tử của yếu tố có bán kính lớn tốt nhất là

Dãy nguyên tố nào dưới đây sắp xếp theo chiều tăng cao của bán kính nguyên tử ?


Xét những nguyên tố thuộc những nhóm A.

a) Trong và một chu kì, khi đi trường đoản cú trái sang đề xuất theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì số electron hoá trị trở nên thiên núm nào ?

Hãy viết thông số kỹ thuật electron phần ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố trực thuộc chu kì 2.

b) Trong cùng một nhóm, khi đi từ trên xuống dưới thì số electron hoá trị trở nên thiên nuốm nào ?

Hãy viết thông số kỹ thuật electron lởp ko kể cùng của nguyên tử các nguyên tố thuộc team IA.

Hãy sắp đến xếp các nguyên tô dưới đây theo thứ tự tăng cao của bán kính nguyên tử : Cl, Al, Na, P, F.

 Hãy viết công thức oxit tối đa của các nguyên tố ở trong chu kì 2 và các nguyên tố trực thuộc chu kì 3.

Xem thêm: Các Bài Văn Nghị Luận Xã Hội Hay Nhất 2015, Tổng Hợp Những Bài Văn Nghị Luận Xã Hội Hay

Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) và R (Z = 19). Độ âm điện của các nguyên tố tăng vọt theo vật dụng tự

 Trong và một chu kì, lúc đi từ bỏ trái thanh lịch phải, tính bazơ của các oxit cùng hiđroxit của những nguyên tố biến hóa thiên ra sao ?

 Dãy các nguyên tố N, P, F, O. Hãy sắp xếp chúng theo chiều bớt dần tính phi kim.

Tính bazơ của dãy các hiđroxit : NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3 thay đổi theo chiều nào ?